Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Lạng Sơn

Dự thảo Quyết định ban hành Quy định cấp dự báo cháy rừng và bảng tra cấp dự báo cháy rừng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Cơ quan soạn thảo: Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Ngày bắt đầu: 11/01/2024

Ngày kết thúc: 11/02/2024

Số lượt xem: 114

Góp ý: 1

noData
Không có dữ liệu