Dự thảo Nghị quyết ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2024-2030

Cơ quan soạn thảo: Sở Kế hoạch và Đầu tư

Ngày bắt đầu: 01/11/2023

Ngày kết thúc: 01/12/2023

Số lượt xem: 20

Góp ý: 0

noData
Không có dữ liệu