Tiêu đề văn bản Về việc xem xét đề nghị của UBND huyện Văn Lãng cho phép chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp để sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp
Số hiệu 1492/VP-KT Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 02/04/2024
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---