Tiêu đề văn bản Về việc xem xét đề nghị của Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu vận tải Bắc Long Giang về đầu tư xây dựng dự án Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Bắc Long Giang
Số hiệu 1514/VP-KT Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 03/04/2024
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---