Tiêu đề văn bản Về việc triển khai thực hiện hướng dẫn bổ sung của Ủy ban Dân tộc về lựa chọn, công nhận và thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số
Số hiệu 659/VP-KT Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 07/02/2024
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---