Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Lạng Sơn

Tiêu đề văn bản Về việc tham mưu triển khai nhiệm vụ hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 09/5/2025 của Chính phủ
Số hiệu 2971/VP-NC Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 13/06/2024
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---