Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Lạng Sơn

Tiêu đề văn bản Về việc tham mưu thực hiện Công văn số 4848/BTC-ĐT ngày 10/5/2024 của Bộ Tài chính
Số hiệu 2383/VP-KT Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 17/05/2024
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---