Tiêu đề văn bản Về việc tham gia ý kiến dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 196/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
Số hiệu 657/VP-KT Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 07/02/2024
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---