Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Lạng Sơn

Tiêu đề văn bản Về việc dự thảo Kế hoạch tiêm chủng mở rộng trên địa bàn tỉnh năm 2024
Số hiệu 2926/VP-KGVX Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 11/06/2024
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---