Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Lạng Sơn

Tiêu đề văn bản Về việc điều chuyển tài sản công là cơ sở nhà, đất trụ sở UBND xã Bắc Ái (cũ) tại xã Đề Thám, huyện Tràng Định
Số hiệu 753/QĐ-UBND Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 23/04/2024
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm QĐ điều chuyển tài sản công là cơ sở nhà, đất trụ sở UBND xã Bắc Ái cũ (cũ) , Tải xuống
Mô tả ---