A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Phiên họp thứ 3 Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia

Sáng 24/02/2023, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) giai đoạn 2021 - 2025, đã chủ trì phiên họp thứ 3 trực tuyến với các địa phương về kết quả thực hiện các CTMTQG năm 2022 và 02 tháng đầu năm 2023, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới. Dự phiên họp tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn có đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh và lãnh đạo UBND các huyện, thành phố…

 

 
Các đại biểu dự phiên họp tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn

 

Trong năm 2022, thực hiện 03 CTMTQG cả nước đã có 6.001/8.211 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), tăng 4,4% so với cuối năm 2021; có 255 đơn vị cấp huyện thuộc 58 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ đạt chuẩn NTM, chiếm khoảng 39,6% tổng số đơn vị cấp huyện của cả nước. Tỷ lệ nghèo đa chiều duy trì mức giảm 1-1,5%/năm, trong đó, tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số (DTTS) giảm trên 3%/năm, tỷ lệ hộ nghèo ở các huyện nghèo giảm từ 4-5%/năm.

 

Đến nay đã có 42/48 địa phương được phân bổ ngân sách trung ương (NSTW) đã phân bổ chi tiết khoảng 18.848,812 tỷ đồng, đạt 76,34%. Đối với vốn ngân sách địa phương (NSĐP): có 25 địa phương bố trí khoảng 5.427.905 tỷ đồng từ nguồn NSĐP để thực hiện các chương trình MTQG. Ước đến 28/2/2023, có 17 địa phương giải ngân được khoảng 545,283 tỷ đồng kế hoạch vốn NSTW năm 2023 thực hiện 03 chương trình MTQG.

 

Tại tỉnh Lạng Sơn, kết quả giải ngân kế hoạch vốn năm 2022 thực hiện các CTMTQG của tỉnh đến hết ngày 31/01/2023 đạt 780tỷ đồng, đạt 58,8% kế hoạch. Kết quả năm 2022, tỷ lệ hộ nghèo DTTS là 10,42% trên tổng số gần 160nghìn hộ DTTS, giảm 3,15% so với năm 2021, vượt 105% so với mục tiêu đề ra. Đã hoàn thành đưa 02 xã Châu Sơn (huyện Đình Lập), xã Thiện Hòa (huyện Bình Gia) và 14 thôn ra khỏi khu vực đặc biệt khó khăn. Tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh năm 2022 giảm 3,28% so với năm 2021. Hoàn thành 01/11 huyện được công nhận huyện NTM, tỷ lệ xã đạt chuẩn NTM là 47%, tỷ lệ xã NTM nâng cao đạt 20% số xã NTM, tỷ lệ xã NTM kiểu mẫu đạt 1,2% số xã NTM. Năm 2023, tổng kế hoạch vốn ngân sách nhà nước thực hiện các CTMTQG đã giao được trên 1.940 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Tính đến hết 17/02/2023 toàn tỉnh giải ngân kế hoạch vốn được trên 67,3 tỷ đồng, đạt 3,5% kế hoạch. Trong đó, cho vốn đầu tư phát triển, đạt 6,3% kế hoạch cao hơn mức bình quân của cả nước 1,81%.

 

 
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang kết luận phiên họp

 

Kết luận tại phiên họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã phân tích, chỉ ra những khó khăn, vướng mắc của các cơ quan trung ương và tại địa phương trong quá trình triển khai thực hiện các CTMTQG. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ quy định về cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các CTMTQG là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống quy định khung, văn bản quản lý, điều hành, giúp các địa phương có đầy đủ căn cứ tổ chức triển khai thuận lợi các chương trình này, do đó yêu cầu các bộ, ngành liên quan rà soát, nghiên cứu hoàn thiện ban hành các văn bản hướng dẫn còn nợ, sửa đổi, bổ sung những nội dung còn xung đột, chồng chéo trong các văn bản hướng dẫn đã ban hành, thực hiện trên nguyên tắc "tháo gỡ tối đa" những nút thắt, điểm nghẽn, phân cấp tối đa cho các địa phương chủ động, linh hoạt, nội dung văn bản phải rõ ràng, dễ hiểu, dễ thực hiện. 

 

Đối với các địa phương, Phó Thủ tướng lưu ý phải hạn chế tối đa đầu tư dàn trải, phân tán, gây lãng phí nguồn lực, giảm hiệu quả đầu tư, tốn thời gian thực hiện quy trình thủ tục. Đồng thời, tập trung ban hành các văn bản hướng dẫn được giao theo thẩm quyền, tăng cường phối hợp, chia sẻ kinh nghiệm, cách làm trong giải quyết những khó khăn, vướng mắc cụ thể. Cùng với đó là tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, triển khai hiệu quả các CTMTQG, đáp ứng được sự mong đợi và kỳ vọng của Nhân dân./.

 

Khánh Ly

Đánh giá
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết