Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Lạng Sơn

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Lạng Sơn

Đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (CBLGLTM&HG) tỉnh Lạng Sơn vừa ký ban hành Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo CBLGLTM&HG tỉnh (viết tắt là Ban Chỉ đạo 389 tỉnh), tại Quyết định số 82/QĐ-BCĐ, ngày 04/6/2024.

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh hoạt động thường xuyên thông qua hoạt động của các thành viên và của Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh. Trưởng ban, các Phó Trưởng ban thực hiện nhiệm vụ bằng các hình thức trực tiếp, thông qua họp thường xuyên, đột xuất, chỉ đạo bằng văn bản, thông qua công tác kiểm tra, thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành; nội dung chỉ đạo căn cứ vào hồ sơ, tài liệu, thông tin và tình hình thực tế phát sinh. Các thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về công tác đấu tranh phòng, CBLGLTM&HG thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý của ngành và các nhiệm vụ được Trưởng ban phân công.

Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh đặt tại Cục Quản lý thị trường có nhiệm vụ  tham mưu, giúp việc Trưởng ban, các Phó Trưởng ban về toàn bộ hoạt động của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh theo quy định, đảm bảo các điều cần thiết để Ban Chỉ đạo 389 tỉnh hoạt động thường xuyên, liên tục và hiệu quả.

Đội kiểm tra công tác CBLGLTM&HG (viết tắt là Đội 389 tỉnh) thuộc Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, có chức năng, nhiệm vụ giúp Ban Chỉ đạo 389 tỉnh nắm tình hình hoạt động BLGLTM&HG, kiểm tra việc thực hiện công tác đấu tranh phòng, CBLGLTM&HG, phối hợp với các cơ quan liên quan, UBND cấp huyện trong công tác đấu tranh phòng, CBLGLTM&HG trên địa bàn tỉnh.

UBND các huyện, thành phố thành lập Ban Chỉ đạo 389 cấp huyện, bảo đảm đúng chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị, có quy chế hoạt động chặt chẽ, phân công nhiệm vụ rõ ràng, bảo đảm việc tham mưu, chỉ đạo điều hành về công tác CNLGLTM&HG có hiệu quả…/.

Khánh Ly


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết