Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Lạng Sơn

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến tiến tới Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lạng Sơn lần thứ VI và Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI năm 2025

Văn phòng UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến tiến tới Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lạng Sơn lần thứ VI và Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI năm 2025 (Kế hoạch số 40/KH-VP, ngày 06/7/2024).

Những nội dung tập trung từ nay đến Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến: đẩy mạnh công tác tuyên truyền tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng; đăng tải, cập nhật thông tin tài liệu học tập hay, bổ ích và biểu dương ghi nhận những thành quả của phong trào thi đua yêu nước trên trang thông tin điện tử của cơ quan; khuyến khích công chức, viên chức, người lao động chủ động tìm hiểu, khai thác nguồn học liệu đáng tin cậy để nâng cao kiến thức cho bản thân; tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện tốt Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022 và các văn bản quy định chi tiết thi hành; phát động đợt thi đua gắn với “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tập trung chỉ đạo triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua trọng tâm do Thủ tướng Chính phủ, tỉnh phát động phát động: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”, “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”…; chú trọng phát hiện các điển hình tiên tiến, nhân tố mới thực sự tiêu biểu trong các phong trào thi đua để biểu dương, tôn vinh và đề nghị cấp có thẩm quyền tặng thưởng theo các hình thức khen thưởng phù hợp; bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiêu biểu.

Văn phòng UBND tỉnh dự kiến tổ chức “Hội nghị điển hình tiên tiến” trong quý II/2025./.

Bích Diệp


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết