Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Lạng Sơn

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch tổ chức cai nghiện ma tuý và quản lý sau cai nghiện ma tuý năm 2024 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 90/KH-UBND ngày 14/4/2024 về việc tổ chức cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh năm 2024.

Ảnh minh họa (nguồn: baolangson.vn)

Theo đó, quá trình thực hiện công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy phải gắn với các nội dung công tác phòng, chống ma túy nói chung và lồng ghép với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương nhằm phát huy tối đa hiệu quả các nguồn lực cho công tác này.

Kế hoạch đưa ra một số mục tiêu cụ thể: Phấn đấu 100% xã, phường, thị trấn, cơ sở giáo dục nghề nghiệp được truyền thông, giáo dục về phòng, chống ma tuý; tổ chức tư vấn, cai nghiện, điều trị nghiện đối với 80 - 85% người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý với các hình thức phù hợp; phấn đấu 100% người đã hoàn thành cai nghiện được hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng với các hình thức giáo dục, tư vấn, giám sát phù hợp; trên 90% cán bộ làm công tác quản lý, cán bộ làm công tác cai nghiện ở cơ sở cai nghiện ma tuý và ở cấp huyện, cấp xã được tập huấn, đào tạo nhằm nâng cao năng lực và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; bảo đảm 100% học viên cai nghiện tại cơ sở cai nghiện ma tuý đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định đều được học nghề; 100% số người cai nghiện có nhu cầu được tư vấn việc làm.

Một số nhiệm vụ và giải pháp cụ thể: Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục; đẩy mạnh công tác cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng; nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện bắt buộc; Hỗ trợ, giúp đỡ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng; Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản lý và cán bộ trực tiếp làm công tác cai nghiện, hỗ trợ sau cai nghiện./.

Hằng Chi


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết