Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Lạng Sơn

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình năm 2024

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình năm 2024 trên địa bàn tỉnh (Kế hoạch số 85/KH-UBND, ngày 08/4/2024).

 

Ảnh minh họa

Về rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2024 làm cơ sở thực hiện các chính sách giảm nghèo, chính sách an sinh xã hội năm 2025 và những năm kế tiếp: phạm vi rà soát tại 200 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Đối tượng rà soát là toàn bộ hộ gia đình nằm trong danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo theo kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023 và những hộ nghèo, hộ cận nghèo mới phát sinh trong năm 2024 theo Quyết định của UBND huyện, thành phố bổ sung hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2024 theo chuẩn nghèo đa chiều do UBND xã, phường, thị trấn đang quản lý; hộ gia đình có Giấy đề nghị rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo Mẫu số 01 tại phụ lục kèm theo Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg.

Về xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình: quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình thực hiện theo Điều 6 Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg; phương pháp xác định thực hiện theo Điều 2 Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg và Điều 2 Thông tư số 07/2021/TT-BLĐTBXH (được sửa đổi bổ sung theo Thông tư số 02/2022/TT-BLĐTBXH).

Thời gian rà soát từ ngày 01/9/2024 đến hết ngày 14/12/2024./.

Bích Diệp


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết