Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Lạng Sơn

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chỉ đạo thực hiện Tiểu dự án Giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững trong năm 2024

Văn phòng UBND tỉnh ban hành Công văn số 2529/VP-KGVX, ngày 24/5/2024 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thực hiện Tiểu dự án Giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững trong năm 2024.

Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, chủ động tổ chức thực hiện các nội dung theo yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Công văn trên và Kế hoạch số 92/KH-UBND ngày 15/4/2024 của UBND tỉnh về thực hiện Tiểu dự án 1 Giảm nghèo về thông tin thuộc Dự án 6 Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024 trên địa bàn tỉnh.

Theo Công văn số 1980/BTTTT-KHTC ngày 22/5/2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thực hiện Tiểu dự án Giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trong năm 2024:

Đề nghị các địa phương căn cứ các quy định hiện hành và tình hình thực tế để bố trí kế hoạch, nguồn kinh phí thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Tiểu dự án Giảm nghèo về thông tin thuộc Dự án Truyền thông và giảm nghèo về thông tin của Chương trình năm 2024.

Chi tiết Công văn số 1980/BTTTT-KHTC ngày 22/5/2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông xem tại đây.

Đỗ Hoạt


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết