Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Lạng Sơn

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chỉ đạo tăng cường công tác bảo đảm an ninh mạng hệ thống thông tin trọng yếu

 

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Văn phòng UBND tỉnh ban hành Công văn số 1534/VP-NC, ngày 4/4/2024 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Tiểu ban An toàn, An ninh mạng tỉnh về tăng cường công tác bảo đảm an ninh mạng hệ thống thông tin trọng yếu.

Giao Công an tỉnh (Cơ quan thường trực Tiểu ban An toàn, An ninh mạng tỉnh) chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan liên quan triển khai thực hiện các nội dung thuộc trách nhiệm của địa phương theo chỉ đạo của Văn phòng Ban Chỉ đạo An toàn, An ninh mạng quốc gia tại Công văn số 31/VP-BCĐ ngày 28/3/2024 của Văn phòng Ban Chỉ đạo An toàn, An ninh mạng quốc gia về việc tăng cường công tác bảo đảm an ninh mạng hệ thống thông tin trọng yếu.

Theo Công văn số 31/VP-BCĐ ngày 28/3/2024 của Văn phòng Ban Chỉ đạo An toàn, An ninh mạng quốc gia:

Đề nghị các bộ, ngành, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Tiểu ban An toàn, an ninh mạng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quán triệt, thực hiện nghiêm Luật An ninh mạng năm 2018, Nghị định số 53/2022/NĐ-CP ngày 15/8/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng, Nghị định số 13/2023/NĐ-CP ngày 17/4/2023 của Chính phủ về bảo vệ dữ liệu cá nhân,… ;

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến trong toàn hệ thống chính trị, các cơ quan, đơn vị nâng cao nhận thức, trách nhiệm đối với công tác đảm bảo an ninh, an toàn hệ thống mạng, bảo vệ bí mật nhà nước, thông tin dự liệu cá nhân trên không gian mạng; tiến hành rà soát, xây dựng, hoàn thiện các quy định, quy trình, quy chế, hướng dẫn về bảo vệ an ninh mạng;…

Đỗ Hoạt


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết