Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Lạng Sơn

Tiêu đề văn bản Về việc điều chỉnh chủ đầu tư dự án Xây dựng mở mới tuyến đường liên xã từ thị trấn Chi Lăng vào xã Y Tịch, huyện Chi Lăng
Số hiệu 502/QĐ-UBND Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 15/03/2024
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---