Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Lạng Sơn

Tiêu đề văn bản Về việc Chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang thuộc Khu phi thuế quan
Số hiệu 156/QĐ-UBND Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 23/01/2024
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---