Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Lạng Sơn

Tiêu đề văn bản Phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây công trình Sửa chữa hồ Bản Chành, xã Lợi Bác, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng
Số hiệu 95/QĐ-UBND Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 16/01/2024
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---