Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Lạng Sơn

Tiêu đề văn bản Chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận Nhà đầu tư dự án Xây dựng chợ xã Khánh Khê, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn
Số hiệu 328/QĐ-UBND Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 16/02/2024
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---