Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Lạng Sơn

Tiêu đề văn bản Giấy mời làm việc với Ban Dân tộc về tiến độ thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 và công tác tham mưu thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
Số hiệu 93/GM-UBND Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phạm vi --- Ngày ban hành 11/03/2024
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản Thông báo, giấy mời UBND tỉnh Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---