Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Lạng Sơn

Tiêu đề văn bản Giấy mời họp Tiểu Ban Nội dung - Tuyên truyền phục vụ Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh và Xúc tiến đầu tư tỉnh Lạng Sơn năm 2024
Số hiệu 130/GM-UBND Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phạm vi --- Ngày ban hành 06/04/2024
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản Thông báo, giấy mời UBND tỉnh Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---