Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Lạng Sơn

Tiêu đề văn bản Giấy mời họp chuyên đề xem xét dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định Bộ tiêu chí xã nông thôn mới, Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, Bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu, Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
Số hiệu 191/GM-UBND Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phạm vi --- Ngày ban hành 15/05/2024
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản Thông báo, giấy mời UBND tỉnh Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---

Tin nổi bật