Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Lạng Sơn

Tiêu đề văn bản Giấy mời Dự phiên họp thẩm định Kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2021 - 2025) tỉnh Lạng Sơn
Số hiệu 314/GM-UBND Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phạm vi --- Ngày ban hành 09/07/2024
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản Thông báo, giấy mời UBND tỉnh Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---