Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Lạng Sơn

Tiêu đề văn bản Giấy mời Dự làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Số hiệu 104/GM-UBND Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phạm vi --- Ngày ban hành 18/03/2024
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản Thông báo, giấy mời UBND tỉnh Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---