Lấy ý kiến nhân dân về danh sách cá nhân đề nghị tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”

Cơ quan soạn thảo: Sở Nội vụ

Ngày bắt đầu: 02/11/2023

Ngày kết thúc: 28/08/2023

Số lượt xem: 10

Góp ý: 0

noData
Không có dữ liệu