Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về đơn giá cây trồng, vật nuôi áp dụng trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn...

Cơ quan soạn thảo: Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Ngày bắt đầu: 02/11/2023

Ngày kết thúc: 27/07/2023

Số lượt xem: 7

Góp ý: 0

noData
Không có dữ liệu