Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Lạng Sơn

Dự thảo Quyết định bổ sung, bãi bỏ một số nội dung Quyết định số 16/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh Lạng Sơn Quy định phân cấp, ủy quyền cấp, điều chỉnh, gia hạn, cấp lại và thu hồi giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Cơ quan soạn thảo: Sở Xây dựng

Ngày bắt đầu: 13/01/2024

Ngày kết thúc: 13/02/2024

Số lượt xem: 107

Góp ý: 0

noData
Không có dữ liệu