Dự thảo Quyết định ban hành Quy định về Quy trình sử dụng Nền tảng cửa khẩu số tỉnh Lạng Sơn

Cơ quan soạn thảo: Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn

Ngày bắt đầu: 04/12/2023

Ngày kết thúc: 04/01/2024

Số lượt xem: 43

Góp ý: 0

noData
Không có dữ liệu