Dự thảo Quyết định ban hành Quy định về quản lý, vận hành và quy trình bảo trì, mức chi phí bảo trì đối với các công trình xây dựng thuộc danh mục dự án được áp dụng cơ chế đặc thù thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Cơ quan soạn thảo: Sở Xây dựng

Ngày bắt đầu: 02/11/2023

Ngày kết thúc: 17/04/2023

Số lượt xem: 2

Góp ý: 0

noData
Không có dữ liệu