Dự thảo Quyết định ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (lần 2)

Cơ quan soạn thảo: Sở Nội vụ

Ngày bắt đầu: 21/01/2024

Ngày kết thúc: 21/02/2024

Số lượt xem: 64

Góp ý: 2

noData
Không có dữ liệu