Dự thảo Quyết định ban hành Quy định cấp dự báo cháy rừng và bảng tra cấp dự báo cháy rừng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Cơ quan soạn thảo: Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Ngày bắt đầu: 11/01/2024

Ngày kết thúc: 11/02/2024

Số lượt xem: 72

Góp ý: 1

noData
Không có dữ liệu