Dự thảo Quyết định ban hành quy chế phối hợp xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Cơ quan soạn thảo: Sở Xây dựng

Ngày bắt đầu: 02/11/2023

Ngày kết thúc: 26/05/2023

Số lượt xem: 4

Góp ý: 0

noData
Không có dữ liệu