Dự thảo Quyết định ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2024 đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Cơ quan soạn thảo: Sở Tài chính

Ngày bắt đầu: 11/10/2023

Ngày kết thúc: 11/11/2023

Số lượt xem: 75

Góp ý: 0

noData
Không có dữ liệu