Dự thảo Nghị quyết thông qua hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Cơ quan soạn thảo: Sở Tài chính

Ngày bắt đầu: 24/10/2023

Ngày kết thúc: 24/11/2023

Số lượt xem: 17

Góp ý: 0

noData
Không có dữ liệu