Dự thảo Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2023 - 2025

Cơ quan soạn thảo: Sở Y tế

Ngày bắt đầu: 02/11/2023

Ngày kết thúc: 30/06/2023

Số lượt xem: 4

Góp ý: 0

noData
Không có dữ liệu