Dự thảo Nghị quyết quy định mức hỗ trợ cho người được phân công trực tiếp giúp đỡ người bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Cơ quan soạn thảo: Công an tỉnh

Ngày bắt đầu: 21/10/2023

Ngày kết thúc: 21/11/2023

Số lượt xem: 6

Góp ý: 0

noData
Không có dữ liệu