Dự thảo Nghị quyết quy định chức danh, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố...

Cơ quan soạn thảo: Sở Nội vụ

Ngày bắt đầu: 20/10/2023

Ngày kết thúc: 20/11/2023

Số lượt xem: 188

Góp ý: 0

noData
Không có dữ liệu