Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Lạng Sơn

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (từ ngày 22/01 đến ngày 28/01/2024)

Họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 01 năm 2024; Chỉ đạo tăng cường công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024; UBND tỉnh chỉ đạo chủ động, tăng cường triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống rét đậm, rét hại kéo dài; Chỉ đạo tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trong hoạt động thương mại điện tử; Chỉ đạo tăng cường thực hiện chi trả trợ cấp an sinh xã hội không dùng tiền mặt đến các đối tượng hưởng chính sách; Công điện của Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo chủ động tăng cường phòng, chống rét đậm, rét hại kéo dài; UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn; Kế hoạch tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và ra quân làm đường giao thông nông thôn, thủy lợi, nước sinh hoạt, vệ sinh môi trường nhân dịp Xuân Giáp Thìn năm 2024; Quyết định phê duyệt danh sách các xã, phường, thị trấn thực hiện chuyển hóa thành công địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội năm 2023; Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về giải pháp hỗ trợ nông dân, phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn bền vững; UBND tỉnh chỉ đạo tiếp tục thực hiện nghiêm túc các giải pháp bảo đảm cung ứng xăng dầu cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 01 năm 2024

Ngày 26/01/2024, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 1 năm 2024.

Phiên họp đã tiến hành thảo luận, cho ý kiến vào 10 nội dung dự thảo Kế hoạch, Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh do các sở ban ngành tỉnh trình.

Theo đó, tại dự thảo Kế hoạch của BanThường vụ Tỉnh uỷ thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TW, ngày 25/10/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục củng cố, hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở trong tình hình mới, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế, cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu các ý kiến góp ý, tiếp tục hoàn thiện dự thảo, trong đó, tiêu đề của dự thảo cần rõ ràng về chủ thể, bổ sung một số mục tiêu cụ thể thực hiện trong thời gian tới; bên cạnh đó, cơ quan chủ trì soạn thảo cần bám sát các văn bản của Trung ương, của tỉnh để đưa ra các chỉ tiêu sát với tình hình thực tế của địa phương; cần bổ sung, nhấn mạnh về việc chăm lo đầu tư cơ sở vật chất cho y tế cơ sở, về đội ngũ cán bộ y tế, cơ chế chính sách phát triển y tế cơ sở, cơ chế phối hợp giữa y tế công lập và y tế ngoài công lập để nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, đồng thời, nêu lên vai trò của y học cổ truyền; thời gian hoàn thành chậm nhất ngày 05/2/2024 để trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Đối với dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2024 - 2030, các đại biểu cũng cho ý kiến về đối tượng hỗ trợ, mức hỗ trợ, thời gian hỗ trợ; hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia sàn thương mại điện tử… Kết luận nội dung này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục chỉnh sửa nội dung dự thảo, trong đó cần xem xét điều chỉnh về chính sách hỗ trợ giá thuê mặt bằng sản xuất cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, mức hỗ trợ tối đa không quá 50% giá thuê mặt bằng, thời gian hỗ trợ không quá 5 năm, mức hỗ trợ tối đa không quá 500 triệu đồng/doanh nghiệp.

Trong chương trình phiên họp, đồng chí chủ tịch UBND tỉnh cũng cho ý kiến thống nhất về một số nội dung quan trọng khác: dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định về chức danh, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố và người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố, mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh quyết định biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính năm 2024; dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2024; tờ trình số 02/TTr-STC ngày 05/01/2024 của Sở Tài chính về việc phê duyệt điều chỉnh giá bán nước sạch trên địa bàn tỉnh; dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về quy trình sử dụng Nền tảng cửa khẩu số tỉnh Lạng Sơn; dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh về thông qua Quy chế quản lý kiến trúc đô thị thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng và thị trấn Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn; dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 14/2021/QĐ-UBND ngày 03/6/2021 của UBND tỉnh quy định về quy mô công trình, chiều cao tối đa và thời hạn tồn tại của công trình được cấp phép xây dựng có thời hạn trên địa bàn tỉnh.

Chỉ đạo tăng cường công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024

Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 339/VP-NC, ngày 22/01/2024) về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Giao Sở Nội vụ phối hợp với cơ quan liên quan triển khai các nội dung chỉ đạo của Bộ Nội vụ tại Công văn số 321/BNV-TGCP ngày 19/01/2024. Theo đó, tăng cường công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo, hướng dẫn các tổ chức tôn giáo, cơ sở tín ngưỡng thực hiện tốt các quy định của pháp luật, tổ chức các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo bảo đảm an ninh trật tự, an toàn, tiết kiệm, phù hợp với nếp sống văn minh, truyền thống văn hóa của dân tộc và phong tục, tập quán tốt đẹp của địa phương, không để xảy ra các hoạt động mê tín dị đoan, trục lợi về tâm linh tại các cơ sở tôn giáo, cơ sở tín ngưỡng…, bảo đảm an toàn phòng chống cháy nổ tại các cơ sở thờ tự nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024; tăng cường công tác vận động, tranh thủ chức sắc, chức việc tiêu biểu và người có uy tín trong các tôn giáo trên địa bàn nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, chủ động tiếp xúc, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, phản ánh, kiến nghị của các tổ chức, cá nhân tôn giáo để có biện pháp giải quyết, không để phát sinh phức tạp về tín ngưỡng, tôn giáo tại địa phương; đồng thời vận động phát huy nguồn lực của tôn giáo trong việc phối hợp với các cấp chính quyền tham gia thực hiện chính sách an sinh xã hội.

UBND tỉnh chỉ đạo chủ động, tăng cường triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống rét đậm, rét hại kéo dài

UBND tỉnh chỉ đạo về việc chủ động, tăng cường triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống rét đậm, rét hại kéo dài (Công văn số 108/UBND-KT, ngày 22/01/2024).

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các cơ quan đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội tỉnh và yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố khẩn trương, tập trung chỉ đạo, triển khai cấp bách các nhiệm vụ phòng, chống rét đậm, rét hại kéo dài trên địa bàn theo yêu cầu chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 1404/CĐ-TTg ngày 22/12/2023, Công văn số 602/BNN-CN ngày 19/01/2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường công tác phòng chống đói, rét cho vật nuôi; nhiệm vụ UBND tỉnh giao tại Công văn số 1828/UBND-KT ngày 18/12/2023 về việc tập trung, tăng cường các biện pháp ứng phó với rét đậm, rét hại trên địa bàn và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn chuyên môn của các sở, ban, ngành chức năng trên địa bàn tỉnh.  Chủ động theo dõi, kiểm tra, bám sát địa bàn theo phân công, phụ trách, thường xuyên cập nhật thông tin, kịp thời báo cáo đề xuất cấp thẩm quyền xử lý, ứng phó các tình huống xảy ra hiệu quả, giảm thiểu thiệt hại trên địa bàn.

Chỉ đạo tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trong hoạt động thương mại điện tử

Đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh chỉ đạo (Công văn số 385/VP-KT, ngày 24/1/2024) tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trong hoạt động thương mại điện tử.

Chỉ đạo các Sở: Thông tin và Truyền thông, Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Cục Quản lý thị trường, Công an tỉnh, các cơ quan liên quan tiếp tục chủ động phối hợp chặt chẽ trong công tác thu thập thông tin, kiểm tra, kiểm soát nhằm phát hiện và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm trong hoạt động thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh (nhất là các hành vi sử dụng công nghệ cao để vi phạm, các hành vi vi phạm về kinh doanh hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên môi trường mạng).

Cục Quản lý thị trường (cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh) chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh và các cơ quan liên quan chủ động nghiên cứu việc xây dựng Quy chế phối hợp liên ngành trong đấu tranh phòng, chống vi phạm đối với hoạt động thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh phù hợp với yêu cầu quản lý thực tiễn và các quy định của pháp luật liên quan.

Chỉ đạo tăng cường thực hiện chi trả trợ cấp an sinh xã hội không dùng tiền mặt đến các đối tượng hưởng chính sách

Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 404/VP-KGVX, ngày 24/1/2024) về tăng cường thực hiện chi trả trợ cấp an sinh xã hội không dùng tiền mặt đến các đối tượng hưởng chính sách.

Giao UBND các huyện, thành phố chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường tổ chức chi trả trợ cấp an sinh xã hội đến các đối tượng hưởng chính sách của tháng 01, tháng 02/2024 và trợ cấp tết Nguyên đán qua tài khoản của đối tượng thụ hưởng hoặc người được ủy quyền đã có tài khoản và các nội dung khác liên quan theo yêu cầu của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời các nội dung chỉ đạo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Theo Công văn số 388/LĐTBXH-CNTT ngày 22/01/2024 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc tăng cường thực hiện chi trả trợ cấp an sinh xã hội không dùng tiền mặt đến các đối tượng hưởng chính sách:

 Đề nghị đồng chí Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo UBND các quận, huyện, thành phố trực thuộc chủ trì và phối hợp với các cơ quan liên quan, tăng cường tổ chức chi trả trợ cấp an sinh xã hội (ASXH) đến các đối tượng hưởng chính sách của tháng 01, tháng 02 và trợ cấp Tết Nguyên đán qua tài khoản của đối tượng thụ hưởng hoặc người được ủy quyền đã có tài khoản.

Đối với đối tượng hưởng  chính  sách  ASXH chưa có tài khoản, đề nghị tiếp tục  vận động, tuyên truyền, hỗ trợ để các đối tượng hưởng chính sách ASXH mở tài khoản phục vụ công tác nhận trợ cấp ASXH,..

Công điện của Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo chủ động tăng cường phòng, chống rét đậm, rét hại kéo dài

Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công điện số 01/CĐ-UBND, ngày 24/01/2024 chỉ đạo chủ động tăng cường phòng, chống rét đậm, rét hại kéo dài.

Công điện nêu rõ, để chủ động tăng cường công tác ứng phó với rét đậm, rét hại trên địa bàn, bảo vệ sức khỏe Nhân dân, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại đối với sản xuất kinh doanh, nhất là sản xuất nông nghiệp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, thành viên Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh, Chủ tịch UBND, Trưởng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các huyện, thành phố khẩn trương, tập trung cho công tác phòng, chống rét đậm, rét hại trên địa bàn theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 08/CĐ-TTg ngày 23/01/2024 về việc chủ động phòng, chống rét đậm, rét hại kéo dài.

Chủ tịch UBND, Trưởng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các huyện, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ UBND tỉnh yêu cầu tại văn bản số 1881/UBND-KT ngày 27/12/2023 về việc triển khai Công điện số 1404/CĐ-TTg ngày 24/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về chủ động phòng chống rét đậm, rét hại kéo dài. Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng chống rét để đảm bảo sức khỏe, an toàn trong diễn biến thời tiết khắc nghiệt, nhất là người cao tuổi, trẻ em và người yếu thế. Chỉ đạo cơ quan chức năng của địa phương bám sát cơ sở, cử các đoàn công tác xuống địa bàn cơ sở để kiểm tra, chỉ đạo, hướng dẫn công tác phòng chống rét, phòng chống dịch bệnh đối với cây trồng, vật nuôi, thủy sản nhằm giảm thiểu thiệt hại đối với sản xuất kinh doanh, nhất là sản xuất nông nghiệp. Theo dõi chặt chẽ, cập nhật diễn biến thời tiết, kịp thời thông báo, hướng dẫn để người dân biết và chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống rét, đảm bảo an toàn cho người hạn chế giảm thiểu thiệt hại đối với sản xuất trên địa bàn.

Các sở, ban, ngành, thành viên Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh:

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: tập trung chỉ đạo, theo dõi diễn biến thời tiết, hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện công tác phòng, chống rét, dịch bệnh cho gia súc, gia cầm, thủy sản và cây trồng; xây dựng và hướng dẫn kế hoạch sản xuất vụ Đông - Xuân, cơ cấu cây trồng phù hợp với điều kiện thời tiết.

Sở Y tế: phối hợp với các cơ quan thông tin truyền thông phổ biến kiến thức, hướng dẫn, khuyến cáo người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống rét hiệu quả, đảm bảo an toàn sức khỏe, tránh nguy cơ nhiễm độc khí đốt than, củi để sưởi ấm trong phòng kín; chỉ đạo lực lượng y tế tuyến cơ sở đảm bảo cơ số thuốc chữa bệnh cần thiết, tổ chức khám chữa bệnh cho người dân nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn.

Sở Giáo dục và Đào tạo: theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết trên địa bàn tỉnh chủ động tham mưu, quyết định việc cho học sinh nghỉ học khi nhiệt độ xuống thấp để bảo đảm an toàn, sức khỏe cho học sinh các cấp.

Đài Khí tượng Thủy văn Lạng Sơn: theo dõi chặt chẽ diễn biến, tăng cường công tác dự báo, cảnh báo và cung cấp thông tin kịp thời về tình hình thời tiết, rét đậm, rét hại để các cơ quan liên quan và người dân biết, chủ động tích cực triển khai các biện pháp ứng phó hiệu quả với rét đậm, rét hại và băng giá.

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Lạng Sơn, các cơ quan truyền thông tăng cường thời lượng, đưa tin kịp thời về diễn biến thời tiết; đẩy mạnh tuyên tuyền, phổ biến kiến thức về phòng chống đói, rét, dịch bệnh cho vật nuôi, thủy sản, cây trồng đến các cơ quan liên quan và người dân.

Các sở, ban, ngành, cơ quan thành Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh: theo chức năng, nhiệm vụ địa bàn phân công chủ động kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống rét đậm, rét hại trên địa bàn, đảm bảo đời sống Nhân dân, an toàn sản xuất; thường xuyên cập nhật thông tin, kịp thời báo cáo đề xuất cấp thẩm quyền xử lý, ứng phó các tình huống xảy ra hiệu quả, giảm thiểu thiệt hại trên địa bàn.

Các cơ quan, đơn vị tổ chức trực ban nghiêm túc, theo dõi chặt chẽ diễn biến thiên tai, thiệt hại (nếu có), thường xuyên báo cáo về UBND tỉnh, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh qua Văn phòng thường trực (Chi cục Thủy lợi, số điện thoại: 02053.812.700; địa chỉ email: pclblangson@gmail.com) để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo Quốc gia về PCTT theo đúng quy định.

UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh, đảm bảo ổn định chính trị, an ninh trật tự, an toàn xã hội, UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo (Văn bản số 127/UBND-BTCD ngày 24/01/2024) thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND huyện, thành phố về việc tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh.

Yêu cầu, thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND huyện, thành phố tiếp tục thực hiện tốt Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các văn bản chỉ đạo của cấp trên; tăng cường công tác quản lý nhà nước về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, chú trọng, nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, tập trung, giải quyết kịp thời, triệt để đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền được giao; tăng cường kiểm tra công vụ, xử lý trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND cấp dưới không thực hiện hoặc thực hiện không nghiêm túc các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Chỉ đạo công chức, viên chức thực hiện công tác tiếp công dân tại cơ quan, đơn vị nâng cao tinh thần trách nhiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; Làm tốt công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn để xác định đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết và quy trình giải quyết. Nâng cao chất lượng xác minh vụ việc khiếu nại, tố cáo, nhất là các vụ việc đã kéo dài nhiều năm, có nhiều tình tiết phức tạp, khiếu nại, tố cáo nhiều nội dung, tránh sai sót dẫn đến việc phải xem xét, giải quyết nhiều lần.

Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chủ động nắm tình hình khiếu nại, tố cáo trên địa bàn, giải quyết kịp thời, dứt điểm các vụ việc mới phát sinh ngay từ cơ sở; chủ động dự báo, nắm tình hình phát sinh vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị đông người, phức tạp; các vụ việc công dân khiếu kiện thường xuyên tại Thủ đô Hà Nội và tại Trụ sở Tiếp công dân Trung ương, tổ chức vận động, thuyết phục công dân trở về địa phương. Đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, các huyện, thành phố khi có công dân tập trung khiếu kiện ở các cơ quan Trung ương phải khẩn trương phối hợp chặt chẽ với Trụ sở Tiếp công dân Trung ương và các cơ quan chức năng, cử Tổ công tác có đủ thẩm quyền tổ chức tiếp, vận động, đưa công dân trở về địa phương, thời gian thực hiện trước ngày 30/01/2024 (tức ngày 20 tháng chạp Âm lịch).

Kế hoạch tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và ra quân làm đường giao thông nông thôn, thủy lợi, nước sinh hoạt, vệ sinh môi trường nhân dịp Xuân Giáp Thìn năm 2024

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và ra quân làm đường giao thông nông thôn, thủy lợi, nước sinh hoạt, vệ sinh môi trường nhân dịp Xuân Giáp Thìn năm 2024 (Kế hoạch số 25/KH-UBND, ngày 25/1/2024).

Nội dung nhiệm vụ: tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và ra quân trồng cây, trồng rừng nhân dịp đầu Xuân Giáp Thìn năm 2024. Trong đó, Lễ phát động của tỉnh tại Đền thờ Chi Lăng thuộc địa phận xã Chi Lăng, huyện Chi Lăng, thời gian từ 08 giờ 30 phút ngày 15/02/2024 (tức ngày Mồng 6 tháng Giêng năm Giáp Thìn).

Lễ phát động của UBND các huyện, thành phố: UBND các huyện, thành phố căn cứ theo kế hoạch đã xây dựng, chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn, cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tại địa phương tổ chức thực hiện có hiệu quả “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ ” Xuân Giáp Thìn năm 2024.

Đối với ra quân làm thuỷ lợi, nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường: UBND các huyện, thành phố chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn tuỳ theo điều kiện thực tế hiện trạng các công trình thuỷ lợi để lựa chọn công việc thực hiện trong đợt ra quân đầu xuân phù hợp.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan kiểm tra, hướng dẫn UBND các huyện, thành phố, cơ quan, ban ngành tổ chức thực hiện tốt phong trào ra quân đầu xuân năm 2024,…

Quyết định phê duyệt danh sách các xã, phường, thị trấn thực hiện chuyển hóa thành công địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội năm 2023

Ban Chỉ đạo (BCĐ) 138 tỉnh ban hành Quyết định số 19/QĐ-BCĐ, ngày 27/01/2024 phê duyệt danh sách các xã, phường, thị trấn thực hiện chuyển hóa thành công địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội năm 2023.

Theo đó, công nhận 07 địa bàn (05 xã, 01 thị trấn, 01 phường) thực hiện chuyển hóa thành công địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội năm 2023 gồm: phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn; xã Phú Xá, huyện Cao Lộc; thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng; xã Yên Phúc, huyện Văn Quan; xã Hưng Vũ, huyện Bắc Sơn; xã Hoàng Việt, huyện Văn Lãng; thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình.

Các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội và lực lượng vũ trang tỉnh, BCĐ 138 các huyện, thành phố và Trưởng BCĐ 138 của 07 địa bàn xã, phường, thị trấn được công nhận chuyển hóa tiếp tục thực hiện các nội dung biện pháp công tác nhằm duy trì kết quả đạt được.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về giải pháp hỗ trợ nông dân, phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn bền vững

Đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 454/VP-KT, ngày 27/01/2024) về việc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về giải pháp hỗ trợ nông dân, phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn bền vững.

Đề nghị Hội Nông dân tỉnh phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, triển khai thực hiện các nội dung thuộc trách nhiệm của địa phương theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 381/VPCP-NN ngày 17/01/2024. Theo đó, tổ chức hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với nông dân địa phương hằng năm nhằm kịp thời giải quyết các vấn đề theo thẩm quyền, phân cấp; tập trung cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, thực thi chính sách của nhà nước theo tinh thần tạo cơ chế, điều kiện thuận lợi nhất để người nông dân tham gia phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới tại địa phương; đồng thời tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành cơ chế chính sách hỗ trợ, thúc đẩy phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn cụ thể, thiết thực và hiệu quả; tham gia có trách nhiệm trong công tác truyền thông phát triển nông nghiệp, nông thôn, đề xuất cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư, liên kết phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

UBND tỉnh chỉ đạo tiếp tục thực hiện nghiêm túc các giải pháp bảo đảm cung ứng xăng dầu cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh chỉ đạo tiếp tục thực hiện nghiêm túc các giải pháp bảo đảm cung ứng xăng dầu cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh (Công văn số 143/UBND-KT, ngày 27/01/2024).

Sở Công Thương, Cục Quản lý thị trường, Công an tỉnh, Cục Thuế, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan liên quan theo chức năng, nhiệm vụ, địa bàn được giao phụ trách tiếp tục chủ động phối hợp tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật các hành vi vi phạm trong kinh doanh xăng dầu, nhất là các hành vi đầu cơ, găm hàng, buôn lậu xăng dầu, vi phạm quy định về điều kiện kinh doanh xăng dầu, quy định về hóa đơn điện tử,…  Đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các thương nhân kinh doanh xăng dầu hợp pháp theo quy định, bảo đảm cung ứng xăng dầu cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, nhất là dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 1437/CĐ-TTg ngày 30/12/2023, Công điện số 09/CĐ-TTg ngày 24/01/2024 và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 08/UBND-KT ngày 02/01/2024./.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Tin nổi bật