Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Lạng Sơn

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (từ ngày 12/02 đến ngày 18/02/2024)

Chỉ đạo triển khai Đề án xác định chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số; Tăng cường chỉ đạo, chấn chỉnh công tác quản lý và tổ chức lễ hội Xuân Giáp Thìn năm 2024 trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng cấp cơ sở và Đại hội thi đua Quyết thắng lực lượng vũ trang tỉnh giai đoạn 2019-2024; Chỉ đạo việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Năm phục hồi đa dạng sinh học Quốc gia - Quảng Nam 2024; Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh năm 2024; Chỉ đạo thực hiện Công điện số 13/CĐ-TTg ngày 06/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kết nối logistics thúc đẩy tiêu thụ, xuất khẩu nông lâm thủy sản.

 

https://langson.gov.vn/upload/2006486/fck/demoadmintinh/2024_02_19_00_28_151.jpg

https://langson.gov.vn/upload/2006486/fck/demoadmintinh/2024_02_15_09_11_113.jpg

https://langson.gov.vn/upload/2006486/fck/demoadmintinh/2024_02_19_00_33_424.jpg

Ảnh minh họa

Chỉ đạo triển khai Đề án xác định chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số

Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 679/VP-KGVX, ngày 15/2/2024) triển khai Đề án xác định chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số.

Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan liên quan chủ động tổ chức thực hiện các nội dung theo yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Công văn số 547/BTTTT-KTS&XHS ngày 09/02/2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc triển khai Đề án xác định chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số:

Bộ Thông tin và Truyền thông trân trọng đề nghị quý cơ quan: phổ biến, hướng dẫn cho các doanh nghiệp tại địa phương thực hiện đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp tại Cổng thông tin điện tử: https://dbi.gov.vn của Bộ Thông tin và Truyền thông và triển khai các hoạt động Đề án theo Quyết định 2158/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Tiếp tục triển khai các Kế hoạch hỗ trợ chuyển đổi số cho doanh nghiệp tại địa phương, trong đó tập trung thực hiện thống kê doanh nghiệp sử dụng các nền  tảng số tại địa phương; tổ chức truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, tổ công nghệ số cộng đồng để nâng cao nhận thức về chuyển đổi số; phối hợp với các doanh nghiệp công nghệ số để đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp  về chuyển đổi số và thúc đẩy hoạt động chuyển đổi số trong doanh nghiệp;…

Tăng cường chỉ đạo, chấn chỉnh công tác quản lý và tổ chức lễ hội Xuân Giáp Thìn năm 2024 trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo (Công văn số 215/UBND-KGVX ngày 16/02/2024) về việc tăng cường chỉ đạo, chấn chỉnh công tác quản lý và tổ chức lễ hội Xuân Giáp Thìn năm 2024 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội theo chức năng nhiệm vụ tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về việc quản lý và tổ chức lễ hội. Việc tổ chức lễ hội phải phù hợp với truyền thống văn hóa của dân tộc, phong tục, tập quán tốt đẹp của địa phương.

Quán triệt cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính, kỷ luật lao động, tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính, không dùng xe công tham gia lễ hội trong giờ hành chính (trừ trường hợp thuộc thành phần tham gia tổ chức lễ hội do cơ quan, tổ chức tổ chức lễ hội mời; được giao thực thi nhiệm vụ). Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để Sở, ngành, đơn vị, địa phương do mình phụ trách và quản lý vi phạm quy định quản lý, tổ chức lễ hội, để xảy ra những vi phạm nghiêm trọng trong lễ hội.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục chấn chỉnh, hướng dẫn các địa phương việc tổ chức lễ hội truyền thống, không để xảy ra các hành vi phản cảm, vi phạm các quy định về thực hiện nếp sống văn minh, gây bức xúc trong dư luận xã hội như: chen lấn, gây mất an ninh trật tự, trang phục không phù hợp, mê tín dị đoan, cờ bạc, ăn xin tại các lễ hội, các đền, chùa,... Tổ chức thanh tra, kiểm tra thường xuyên và kịp thời chấn chỉnh, xử lý vi phạm theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các sai phạm trong tổ chức, hoạt động trong lễ hội theo quy định của pháp luật.

UBND tỉnh Lạng Sơn cũng yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố khẩn trương chỉ đạo rà soát, xử lý dứt điểm hoạt động ăn xin đeo bám du khách tại địa điểm công cộng, khu du lịch, điểm di tích, nơi tổ chức các hoạt động lễ hội. Tổ chức các phương án đảm bảo an toàn giao thông, không để xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông; quan tâm công tác phòng chống cháy nổ, an toàn vệ sinh thực phẩm; chỉ đạo thu gom, lưu trữ, vận chuyển và xử lý rác thải, đặc biệt là chất thải rắn sinh hoạt tại các khu du lịch, khu vui chơi, giải trí, địa điểm tổ chức các lễ hội…

Kế hoạch tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng cấp cơ sở và Đại hội thi đua Quyết thắng lực lượng vũ trang tỉnh giai đoạn 2019-2024

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng cấp cơ sở và Đại hội thi đua Quyết thắng lực lượng vũ trang tỉnh giai đoạn 2019-2024 (Kế hoạch số 42/KH-UBND, ngày 16/02/2024).

Về hình thức: tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng cấp cơ sở (lực lượng vũ trang các huyện, thành phố) và cấp trên cơ sở (Đại hội Thi đua Quyết thắng lực lượng vũ trang tỉnh).Nội dung: tổng kết công tác thi đua khen thưởng và phong trào Thi đua Quyết thắng cấp cơ sở và cấp trên cơ sở giai đoạn 2019-2024, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2024-2029; khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2019-2024.

Đại hội cấp cơ sở xong trước ngày 31/5/2024, Đại hội cấp trên cơ sở xong trước ngày 15/7/2024.

Chỉ đạo việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Năm phục hồi đa dạng sinh học Quốc gia - Quảng Nam 2024

Đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 707/VP-KT, ngày 17/02/2024) về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Năm phục hồi đa dạng sinh học Quốc gia - Quảng Nam 2024.

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố và cơ quan liên quan chủ động triển khai các hoạt động hưởng ứng Năm phục hồi đa dạng sinh học Quốc gia - Quảng Nam 2024 theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường và đề nghị của UBND tỉnh Quảng Nam bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương, trực tiếp gửi văn bản đề xuất đăng ký tổ chức các hoạt động hưởng ứng với UBND tỉnh Quảng Nam (qua Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam) theo yêu cầu.

Năm 2024, tỉnh Quảng Nam đăng cai tổ chức Năm phục hồi đa dạng sinh học quốc gia - Quảng Nam 2024 với chủ đề “Phục hồi đa dạng sinh học - Quảng Nam 2024 - Chung sống hài hòa với thiên nhiên”. Năm phục hồi đa dạng sinh học quốc gia - Quảng Nam 2024 gồm chuỗi hoạt động nhằm triển khai chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2030, tầm nhìn 2050; gắn với tham gia hưởng ứng thập kỷ phục hồi hệ sinh thái 2021 - 2030 của Liên hợp quốc; góp phần thực hiện các cam kết của Việt Nam với quốc tế tại hội nghị lần thứ 15 của các bên tham gia Công ước về đa dạng sinh học (COP15) diễn ra tại Montreal, Canada năm 2022, trong đó khẳng định “Việt Nam tiếp tục tham gia tích cực vào những nỗ lực chung nhằm bảo tồn đa dạng sinh học toàn cầu”.

Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh năm 2024

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 43/KH-UBND, ngày 17/02/2024 về triển khai thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh năm 2024.

Các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện: rà soát, đề xuất cấp có thẩm quyền thực hiện sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản pháp luật phục vụ kết nối, khai thác dữ liệu giữa Trung tâm dữ liệu quốc gia (TTDLQG) và các cơ sở dữ liệu quốc gia (CSDLQG), cơ sở dữ liệu chuyên ngành; phối hợp xây dựng phương án đồng bộ dữ liệu con người theo phạm vi quản lý về TTDLQG, bổ sung các điều kiện bảo đảm an ninh, an toàn thông tin theo tiêu chuẩn của TTDLQG; phối hợp rà soát, khảo sát, nghiên cứu, đề xuất các dự án để triển khai theo các nhiệm vụ phân công của Đề án TTDLQG; thúc đẩy cấp tài khoản an sinh xã hội cho các đối tượng hưởng chính sách chưa có tài khoản, chỉ đạo chi trả trợ cấp an sinh xã hội không dùng tiền mặt cho 100% người dân đã có tài khoản; triển khai đào tạo, tập huấn cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức địa phương về an ninh an toàn thông tin; tổ chức xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trong phạm vi địa phương, đảm bảo kết nối, tích hợp, liên thông với CSDLQG về đất đai và CSDLQG về dân cư, khẩn trương hoàn thành, đưa vào vận hành trong năm 2025; triển khai các mô hình, giải pháp ứng dụng tiện ích từ nền tảng CSDLQG về dân cư, Căn cước công dân và định danh điện tử để đẩy mạnh thực hiện Đề án 06; tiếp tục đảm bảo hạ tầng và đẩy nhanh tiến độ số hóa dữ liệu, đặc biệt đối với các lĩnh vực hộ tịch, đất đai, lao động, việc làm.

Chỉ đạo thực hiện Công điện số 13/CĐ-TTg ngày 06/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kết nối logistics thúc đẩy tiêu thụ, xuất khẩu nông lâm thủy sản

Đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 721/VP-KT, ngày 19/2/2024) thực hiện Công điện số 13/CĐ-TTg ngày 06/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kết nối logistics thúc đẩy tiêu thụ, xuất khẩu nông lâm thủy sản.

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương và các cơ quan liên quan nghiên cứu, triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm địa phương theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 13/CĐ-TTg ngày 06/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường kết nối logistics thúc đẩy tiêu thụ, xuất khẩu nông lâm thủy sản.

Theo Công điện số 13/CĐ-TTg ngày 06/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ:

Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, cơ cấu sản xuất nông lâm thuỷ sản tại địa phương gắn với phát triển hạ tầng và dịch vụ logistics nông sản; phối hợp với Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn rà soát, bổ sung các Trung tâm dịch vụ logistics nông sản trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; xây dựng cơ chế, chính sách theo thẩm quyền, khuyến khích thu hút doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân có năng lực tham gia đầu tư xây dựng, quản lý, vận hành các trung tâm dịch vụ logistics nông sản trên địa bàn;…

 

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Tin nổi bật