A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (từ ngày 11/3 đến ngày 17/3/2024)

Họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh để giải quyết các công việc theo thẩm quyền; Chỉ đạo rà soát, tổng hợp, đề xuất tổ chức các hội nghị đối thoại, gặp mặt tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; Chỉ đạo tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ ba năm 2024; Chỉ đạo nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; Chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến các mô hình, sáng kiến hay trong xây dựng nông thôn mới năm 2023 của các địa phương trong cả nước; Chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã và tổ chức Tháng hành động vì hợp tác xã, tôn vinh hợp tác xã tiêu biểu năm 2024; UBND tỉnh chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển kinh tế số năm 2024; Chỉ đạo khẩn trương hoàn thành phê duyệt Đề án vị trí việc làm trong cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập;  Chỉ đạo thực hiện kết luận của Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện công tác bồi thường, GPMB các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh tại buổi kiểm tra tình hình thực hiện dự án Khu công nghiệp VSIP Lạng Sơn; Chỉ đạo tăng cường công tác chỉnh trang đô thị, chấm dứt tình trạng người dân sử dụng lòng đường, vỉa hè để bán hàng, họp chợ tự phát và sắp xếp lại hệ thống dây điện, dây thông tin liên lạc; Chỉ đạo tăng cường công tác quản lý quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, trật tự xây dựng; Chỉ đạo tổ chức hoạt động kỷ niệm “Ngày Công tác xã hội Việt Nam” lần thứ 8 năm 2024; Chỉ đạo triển khai số hoá hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực giai đoạn 2018 - 2024; Chỉ đạo tăng cường các biện pháp phòng, chống bệnh Dại động vật trên địa bàn tỉnh; Tăng cường chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh, an toàn tại các cơ sở cai nghiện ma túy công lập; Chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Cúm gia cầm trên địa bàn tỉnh; Chỉ đạo thực hiện Kết luận của Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang về thúc đẩy triển khai Đề án 06; Quyết định phân bổ 1.417.540 kg cho các huyện, thành phố để hỗ trợ học sinh theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ đối với học kỳ II năm học 2023 – 2024; Chỉ đạo triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dại; Quyết định giao chỉ tiêu "Tỷ lệ dịch vụ công phát sinh hồ sơ trực tuyến", "Tỷ lệ hồ sơ xử lý trực tuyến" và “Tỷ lệ thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia” cho các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố năm 2024.

 Ảnh minh hoạ

 

Họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh để giải quyết các công việc theo thẩm quyền

Ngày 14/3/2024, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh để giải quyết các công việc theo thẩm quyền. Cuộc họp thảo luận và cho ý kiến đối với các nội dung: Dự thảo văn bản của UBND tỉnh xin ý kiến Thường trực HĐND tỉnh về phương án phân bổ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi năm 2023 của Tài chính trình; Báo cáo số 75/BC-SKHĐT ngày 29/02/2024 về kết quả rà soát thực hiện các nội dung liên quan đến dự án Khu dân cư N20, thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc; Dự thảo Kế hoạch Công bố quy hoạch tỉnh và xúc tiến đầu tư tỉnh Lạng Sơn năm 2024 do Sở Kế hoạch và Đầu tư trình.

Chỉ đạo rà soát, tổng hợp, đề xuất tổ chức các hội nghị đối thoại, gặp mặt tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

Đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 1063/VP-KT, ngày 11/3/2024) rà soát, tổng hợp, đề xuất tổ chức các hội nghị đối thoại, gặp mặt tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Sở Kế hoạch và Đầu tư làm cơ quan đầu mối tổng hợp kết quả liên quan đến việc tổ chức các hội nghị đối thoại, gặp mặt giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp của các cơ quan, UBND cấp huyện trong năm 2023, đề xuất UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo việc tổ chức các hội nghị định kỳ liên quan đến việc đối thoại, gặp mặt tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh để các cơ quan, đơn vị tổ chức, phối hợp tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả trong năm 2024.

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố rà soát các nội dung về kết quả liên quan đến việc tổ chức các hội nghị đối thoại, gặp mặt giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp trong năm 2023 và đề xuất thời gian, số lượng hội nghị đối thoại, gặp mặt tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh theo địa bàn, lĩnh vực phụ trách trong năm 2024.

Chỉ đạo tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ ba năm 2024

Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 1060/VP-KGVX ngày 11/3/2024) về tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ ba năm 2024.

Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ ba năm 2024. Đồng thời đẩy mạnh công tác tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc đến các địa bàn cơ sở, chú trọng địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện khó khăn, nhằm tạo sự hưởng ứng của xã hội một cách sâu rộng, hiệu quả.

Theo Kế hoạch số 775/KH-BTTTT ngày 7/3/2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông về tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ ba năm 2024 trên toàn quốc:

Các chuỗi hoạt động của Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ ba năm 2024 tập trung tổ chức từ ngày 15/4/2024 đến ngày 01/5/2024, với thông điệp: “Sách hay cần bạn đọc”; “Sách quý tặng bạn”; “Tặng sách hay - mua sách thật”; “Sách hay: mắt đọc - tai nghe”.

Chỉ đạo nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 1086/VP-NC, ngày 12/3/2024) về việc nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chủ động triển khai các kiến nghị của Thanh tra Bộ Công an tại Công văn số 689/X05-P5 ngày 04/3/2024. Theo đó, tiếp tục tổ chức truyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng nội dung các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VK, VLN, CCHT), vận động nhân dân giao nộp VK, VLN, CCHT, tập trung vào các đối tượng cá biệt, đối tượng có tiền án, tiến sự; nâng cao hiệu quả hoạt động của BCĐ tuyên truyền, vận động nhân dân giao nộp VK, VLN, CCHT, chấn chỉnh, khắc phục các hạn chế, khuyết điểm trong việc thực hiện các quy định về quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT; đồng thời tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn đối với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp được trang bị, sử dụng VK, VLN, CCHT, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến các mô hình, sáng kiến hay trong xây dựng nông thôn mới năm 2023 của các địa phương trong cả nước

Đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 1090/VP-KT, ngày 12/3/2024) tuyên truyền, phổ biến các mô hình, sáng kiến hay trong xây dựng nông thôn mới năm 2023 của các địa phương trong cả nước.

Theo đó, giao Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, tuyên truyền, phổ biến các mô hình, sáng kiến hay trong xây dựng nông thôn mới năm 2023 của các địa phương trên cả nước đến các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh để nghiên cứu, học hỏi, vận dụng, nhân rộng, thúc đẩy Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn ngày càng hiệu quả và bền vững.

Chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã và tổ chức Tháng hành động vì hợp tác xã, tôn vinh hợp tác xã tiêu biểu năm 2024

Đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 1092/VP-KT, ngày 12/3/2024) tiếp tục đẩy mạnh, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã và tổ chức Tháng hành động vì hợp tác xã, tôn vinh hợp tác xã tiêu biểu năm 2024.

Liên minh Hợp tác xã tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan liên quan tiếp tục nghiên cứu, thực hiện đổi mới tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ, xây dựng đề án vị trí việc làm, nâng cao hiệu quả hoạt động đáp ứng yêu cầu về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã theo đúng quy định. Tiếp tục chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, tham gia tích cực các hoạt động do Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức, phát động; đẩy mạnh thực hiện đạt hiệu quả các nội dung đã đề ra tại Kế hoạch số 06/KH-LMHTX ngày 28/02/2024 của Liên minh Hợp tác xã tỉnh về tổ chức Tháng hành động vì Hợp tác xã năm 2024 và các nội dung có liên quan.

UBND tỉnh chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển kinh tế số năm 2024

UBND tỉnh chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển kinh tế số năm 2024 (Công văn số 299/UBND-KGVX, ngày 12/3/2024).

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố căn cứ Kế hoạch số 233/KH-UBND ngày 20/12/2023 của UBND tỉnh về chuyển đổi số tỉnh Lạng Sơn năm 2024 và kế hoạch chuyển đổi số năm 2024 của cơ quan, đơn vị mình để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra; phân công nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số, đảm bảo rõ người, rõ việc; tăng cường tuyên truyền, phổ biến, hỗ trợ hướng dẫn người dân, doanh nghiệp nộp hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), thanh toán phí, lệ phí thực hiện TTHC qua dịch vụ công trực tuyến đã được cung cấp trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh và Cổng Dịch vụ công quốc gia; đảm bảo tỷ lệ hồ sơ TTHC tiếp nhận, giải quyết qua dịch vụ công trực tuyến đạt tối thiểu 80%; đẩy mạnh thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực giai đoạn 2018 - 2024, đảm bảo 100% hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực được số hóa đầy đủ, đúng quy định; tiếp tục phổ biến, quán triệt đến 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý tăng cường mua sản phẩm nông sản trên sàn thương mại điện tử, giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt.

Các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông, chi nhánh ngân hàng thương mại bố trí đủ nhân lực đến địa bàn cấp xã triển khai phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn; tiếp tục đẩy mạnh triển khai Chương trình phát triển tài khoản thanh toán điện tử qua các dịch vụ ngân hàng trên địa bàn toàn tỉnh; Bưu điện tỉnh chỉ đạo đơn vị trực thuộc tiếp tục bố trí nhân lực tổ chức đào tạo, tập huấn, hỗ trợ, hướng dẫn sử dụng thành thạo cửa hàng số của sàn thương mại điện tử postmart và tài khoản thanh toán điện tử cho Tổ công nghệ số cộng đồng và người dân trên địa bàn toàn tỉnh, đảm bảo đến hết tháng 6/2024 đạt chỉ tiêu trên 60% hộ gia đình có cửa hàng số và tài khoản thanh toán điện tử.

Chỉ đạo khẩn trương hoàn thành phê duyệt Đề án vị trí việc làm trong cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập

Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 1101/VP-NC ngày 12/3/2024) khẩn trương hoàn thành phê duyệt Đề án vị trí việc làm trong cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Theo đó, yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Người đứng đầu các Hội đặc thù được giao biên chế cần quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, yêu cầu các cơ quan, đơn vị trực thuộc xây dựng Đề án trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, phấn đấu hoàn thành trước ngày 25/3/2024, chậm nhất là ngày 30/3/2024.

Giao Sở Nội vụ thường xuyên theo dõi tiến độ, cập nhật kết quả thực hiện của các cơ quan, đơn vị theo ngày; chủ động đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị phê duyệt đề án vị trí việc làm; tổng hợp, báo cáo tiến độ về UBND tỉnh;…

Chỉ đạo thực hiện kết luận của Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện công tác bồi thường, GPMB các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh tại buổi kiểm tra tình hình thực hiện dự án Khu công nghiệp VSIP Lạng Sơn

Đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 1115/VP-KT, ngày 13/3/2024) về việc thực hiện kết luận của Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện công tác bồi thường, GPMB các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh tại buổi kiểm tra tình hình thực hiện dự án Khu công nghiệp VSIP Lạng Sơn.

Yêu cầu các sở, ngành liên quan, UBND huyện Hữu Lũng, các cơ quan liên quan theo chức năng, nhiệm vụ tập trung nghiên cứu, hỗ trợ, hướng dẫn Nhà đầu tư triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác: giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ tái định cư; chuyển đổi mục đích sử dụng đất; lập hồ sơ thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường; thẩm định hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án; cấp phép xây dựng; thẩm duyệt hồ sơ thiết kế phòng cháy chữa cháy; thực hiện các thủ tục đầu tư xây dựng hệ thống cấp điện cho Khu công nghiệp,… đảm bảo thuận lợi, hiệu quả, phù hợp với thực tiễn và phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho UBND tỉnh chuẩn bị các điều kiện cần thiết để khởi công dự án vào cuối tháng 3/2024 theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

Chỉ đạo tăng cường công tác chỉnh trang đô thị, chấm dứt tình trạng người dân sử dụng lòng đường, vỉa hè để bán hàng, họp chợ tự phát và sắp xếp lại hệ thống dây điện, dây thông tin liên lạc

UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường công tác chỉnh trang đô thị, chấm dứt tình trạng người dân sử dụng lòng đường, vỉa hè để bán hàng, họp chợ tự phát và sắp xếp lại hệ thống dây điện, dây thông tin liên lạc (Công văn số 308/UBND-KT, ngày 13/3/2024).

UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, vận động các tầng lớp Nhân dân thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh đô thị, tuyên truyền Nhân dân nâng cao ý thức chấp hành quy định của pháp luật trong việc quản lý, sử dụng lòng đường, vỉa hè, hành lang an toàn giao thông; thực hiện nghiêm công tác quản lý quy hoạch, quy chế quản lý kiến trúc, công tác công bố, công khai quy hoạch xây dựng, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, triển khai cắm mốc giới theo quy hoạch được duyệt; thực hiện cấp, kiểm tra, hậu kiểm việc cấp giấy phép xây dựng, xây dựng công trình theo quy hoạch đô thị được duyệt.

Các sở, ban, ngành, cơ quan liên quan kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các huyện, thành phố tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt các đồ án quy hoạch xây dựng đảm bảo theo quy định; tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát các tuyến đường trong đô thị, xử lý nghiêm các trường hợp lấn chiếm, sử dụng lòng đường, vỉa hè, hành lang an toàn giao thông để kinh doanh, họp chợ, dừng, đỗ xe,... trái quy định. Đề nghị Ủy ban MTTQVN tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động các cơ quan, đơn vị, hội viên, đoàn viên, học sinh, sinh viên, cán bộ, công chức, người lao động và Nhân dân gương mẫu chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông.

Các đơn vị cung cấp dịch vụ điện lực, viễn thông rà soát, dỡ bỏ cáp điện lực, cáp viễn thông không còn sử dụng, bó buộc gọn cáp để đảm bảo mỹ quan đô thị, triển khai từng bước ngầm hóa hệ thống cáp điện lực, cáp viễn thông, nhất là trên các trục đường phố chính, các dự án khu dân cư, khu đô thị xây dựng mới.

Chỉ đạo tăng cường công tác quản lý quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, trật tự xây dựng

Đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 1121/VP-KT, ngày 13/3/2024) về việc tăng cường công tác quản lý quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, trật tự xây dựng.

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, chủ động triển khai thực hiện các nội dung theo yêu cầu của Bộ Xây dựng tại Công văn số 909/BXD-TTr ngày 04/3/2024. Theo đó, tiếp tục thực hiện các nội dung tại các văn bản số: 4157/BXD-QLN ngày 15/9/2023, 4860/BXD-TTr ngày 26/10/2023, 792/BXD-TTr ngày 27/02/2024 của Bộ Xây dựng; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, trật tự xây dựng trên địa bàn; tăng cường thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm hành vi vi phạm trật tự xây dựng của các công trình nhà ở riêng lẻ trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị và nhà ở riêng lẻ thuộc các khu vực, tuyến phố trong đô thị đã ổn định, đảm bảo việc xây dựng và sử dụng đúng quy định pháp luật, kiên quyết xử lý trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân để xảy ra vi phạm, tổ chức cưỡng chế, xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm còn tồn đọng theo quy định.

Chỉ đạo tổ chức hoạt động kỷ niệm “Ngày Công tác xã hội Việt Nam” lần thứ 8 năm 2024

Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND Thường trực UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 1139/VP-KGVX, ngày 14/3/2024) về việc tổ chức hoạt động kỷ niệm “Ngày Công tác xã hội Việt Nam” lần thứ 8 năm 2024.

Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng Kế hoạch và triển khai thực hiện các nội dung theo yêu cầu của Bộ LĐTB&XH tại Công văn số 978/BLĐTBXH-CBTXH ngày 12/3/2024.

Công văn của Bộ LĐTB&XH nêu rõ: “Ngày công tác xã hội Việt Nam” lần thứ 8, năm 2024 có chủ để “Công tác xã hội Việt Nam – Tiên phong, chuyên nghiệp và kết nối”. Các địa phương chỉ đạo và tổ chức kỷ niệm “Ngày công tác xã hội Việt Nam” cho cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên và cộng tác viên công tác xã hội trang trọng, tiết kiệm, thiết thực, với mục đích: tôn vinh giá trị cao quý, ý nghĩa nhân văn của nghề công tác xã hội, phát huy truyền thống “Lá lành đùm lá rách” và tinh thần thương yêu, tương trợ, đoàn kết và giúp đỡ lẫn nhau của người Việt Nam; thu hút sự quan tâm của các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia trợ giúp các cá nhân, gia đình và cộng đồng gặp hoàn cảnh khó khăn và phát huy vai trò của người làm công tác xã hội.

Chỉ đạo triển khai số hoá hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực giai đoạn 2018 - 2024

Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo (Công văn số 318/UBND-KGVX ngày 14/3/2024) về triển khai số hoá hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực giai đoạn 2018 - 2024.

UBND tỉnh yêu cầu Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tiếp tục đẩy mạnh thực hiện số hoá hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực thuộc phạm vi quản lý; đảm bảo 100% hồ sơ kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực giai đoạn 2018 - 2024 được số hoá đầy đủ, đúng quy định lên Kho dữ liệu số hoá thủ tục hành chính của tỉnh trong năm 2024.

UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các UBND các xã, phường, thị trấn đẩy mạnh thực hiện số hoá hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu.

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung Quy định xác định chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh đối với tiêu chí về số hoá hồ sơ TTHC. Tham mưu Hội đồng thẩm định đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ hằng năm đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn xem xét, trừ điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2024 đối với các cơ quan, đơn vị không đạt tỷ lệ số hoá 100% hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực giai đoạn 2018 - 2024.

Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện số hóa; bảo đảm vận hành ổn định Kho dữ liệu số hóa TTHC của tỉnh; báo cáo UBND tỉnh các cơ quan, đơn vị không thực hiện, thực hiện chậm hoặc không hoàn thành chỉ tiêu đã đề ra.

Chỉ đạo tăng cường các biện pháp phòng, chống bệnh Dại động vật trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường các biện pháp phòng, chống bệnh Dại động vật trên địa bàn tỉnh (Công văn số 325/UBND-KT, ngày 14/03/2024).

UBND các huyện, thành phố đẩy mạnh công tác truyền thông, tuyên truyền về tính chất nguy hiểm của bệnh Dại, các dấu hiệu nhận biết động vật mắc bệnh Dại, biện pháp phòng, chống bệnh Dại và các quy định của pháp luật về phòng, chống bệnh Dại; nâng cao trách nhiệm của người nuôi chó với cộng đồng, khuyến khích cộng đồng dân cư tham gia giám sát, phát hiện và thông báo cho chính quyền cơ sở, cơ quan thú y và y tế về các trường hợp chó, mèo, động vật nghi mắc bệnh Dại để kịp thời xử lý; chỉ đạo rà soát, thống kê chính xác số hộ chăn nuôi chó, mèo ở từng khu dân cư, lập sổ theo dõi hộ nuôi chó và số chó nuôi trong từng hộ gia đình; thống kê số chó, mèo chưa được tiêm phòng vắc xin Dại, khẩn trương tiêm phòng theo kế hoạch của cơ quan chuyên môn và tiêm phòng bổ sung bảo đảm đạt tỷ lệ tiêm phòng theo quy định; chỉ đạo tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc buôn bán, vận chuyển, giết mổ chó, mèo, nhất là chó, mèo nhập về từ các địa phương khác, kịp thời phát hiện và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cử các tổ công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác tiêm phòng vắc xin Dại cho đàn chó, mèo và công tác phòng chống bệnh Dại ở các địa phương; phối hợp với các địa phương tăng cường giám sát dịch bệnh, kiểm tra, xác minh, xử lý triệt để dịch bệnh khi phát hiện có chó, mèo nghi mắc bệnh Dại.

Đề nghị Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội theo chức năng, nhiệm vụ phân công phối hợp thực hiện tốt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Dại động vật trên địa bàn có hiệu quả.

Tăng cường chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh, an toàn tại các cơ sở cai nghiện ma túy công lập

Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 1160/VP-KGVX, ngày 14/03/2024) về việc tăng cường chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh, an toàn tại các cơ sở cai nghiện ma túy công lập.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời các nội dung chỉ đạo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, báo cáo UBND tỉnh những khó khăn, vướng mắc phát sinh vượt thẩm quyền.

Tại Công văn số 884/BLĐTBXH-CPCTNXH ngày 06/3/2024, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các sở, ngành thực hiện một số nội dung: tiếp tục chỉ đạo, triển khai công tác cai nghiện ma tuý, hướng dẫn UBND cấp huyện, xã tổ chức triển khai công tác cai nghiện ma tuý tự nguyện tại gia đình, cộng đồng theo quy định tại Nghị định số 116/2021/NĐ-CP, quan tâm, bố trí nguồn kinh phí thường xuyên để tổ chức thực hiện công tác cai nghiện, quản lý sau cai nghiện ma tuý; rà soát cơ sở vật chất của cơ sở cai nghiện ma tuý, trình Uỷ ban nhân dân, Hội đồng nhân dân đầu tư nâng cấp, sửa chữa, bảo đảm công tác tiếp nhận, quản lý học viên, tăng cường chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức, người lao động làm công tác cai nghiện, quản lý sau cai nghiện ma tuý.

Chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Cúm gia cầm trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Cúm gia cầm trên địa bàn tỉnh (Công văn số 323/UBND-KT, ngày 14/03/2024).

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình dịch bệnh cúm gia cầm (CGC), đặc biệt chú ý đến sự xuất hiện của chủng vi rút mới, đánh giá các yếu tố nguy cơ để kịp thời thông tin cho người chăn nuôi và các địa phương để chủ động phòng ngừa; chỉ đạo tổ chức tốt công tác lấy mẫu giám sát chủ động; hướng dẫn chủ chăn nuôi gia cầm tăng cường áp dụng nghiêm ngặt các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, các biện pháp chủ động phòng dịch, tiêm phòng vắc xin CGC cho đàn gia cầm; giám sát chặt chẽ việc tập kết, buôn bán gia cầm và các sản phẩm gia cầm, xử lý nghiêm đối với các trường hợp vận chuyển, buôn bán gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập lậu qua biên giới, không rõ nguồn gốc, tăng cường kiểm tra việc bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, nhất là tại các cơ sở chế biến, tiêu thụ và vận chuyển gia cầm; chỉ đạo chuẩn bị đầy đủ vắc xin, vật tư hóa chất phục vụ công tác phòng chống dịch.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh, tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm; không buôn bán, tiêu thụ gia súc, gia cầm không có nguồn gốc rõ ràng, chưa qua kiểm dịch thú y, để hạn chế phát sinh và lây lan dịch bệnh; tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia làm tốt công tác vệ sinh, chăm sóc, khuyến khích áp dụng mở rộng các hình thức chăn nuôi an toàn dịch bệnh; tăng cường công tác giám sát cộng đồng.

Chỉ đạo thực hiện Kết luận của Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang về thúc đẩy triển khai Đề án 06

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu,Chủ tịchUBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 1183/VP-NC, ngày 15/03/2024) thực hiện Kết luận của Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang về việc thúc đẩy triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư,định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06).

Giao Công an tỉnh (Cơ quan thường trực Tổ công tác triển khai Đề án 06 tỉnh), Văn phòng UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ chủ động phối hợp triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của địa phương theo yêu cầu tại Thông báo số 96/TB-VPCP ngày 13/3/2024 của Văn phòng Chính phủ, báo cáo, đề xuất UBND tỉnh để chỉ đạo thực hiện đối với những vấn đề vượt thẩm quyền.

Theo Thông báo số 96/TB-VPCP ngày 13/3/2024, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đề nghị các bộ, ngành, địa phương khẩn trương ban hành Kế hoạch triển khai Đề án 06 năm 2024, chủ động rà soát lại toàn bộ các nhiệm vụ liên quan đến triển khai Đề án 06, tập trung hoàn thiện, ưu tiên làm trước, dứt điểm các nhiệm vụ gắn trực tiếp với người dân, doanh nghiệp như việc đồng bộ, làm sạch dữ liệu hộ tịch, thuế, bảo hiểm, giáo dục, y tế, lao động việc làm, số thuê bao di động ngay trong năm 2024 và dữ liệu đất đai chậm nhất trong năm 2025 để phục vụ kết nối, chia sẻ, tái sử dụng dữ liệu để cung cấp các dịch vụ công trực tuyến; chậm nhất trong năm 2024 phải hoàn thành việc nâng cấp hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh đáp ứng yêu cầu của Nghị định số 107/2021/NĐ-CP của Chính phủ; phấn đấu hoàn thành việc số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính đang còn hiệu lực theo yêu cầu tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; thực hiện số hóa hồ sơ đầu vào theo quy định tại Nghị định số 107/2021/NĐ-CP của Chính phủ trong phạm vi toàn quốc, chậm nhất hoàn thành trong năm 2024.

Quyết định phân bổ 1.417.540 kg cho các huyện, thành phố để hỗ trợ học sinh theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ đối với học kỳ II năm học 2023 – 2024

UBND tỉnh ban hành Quyết định về việc phân bổ gạo cho các huyện, thành phố để hỗ trợ học sinh theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ đối với học kỳ II năm học 2023 – 2024 (Quyết định số 500/QĐ-UBND, ngày 15/3/2024).

Theo đó, phân bổ 1.417.540 kg gạo cho các huyện, thành phố để hỗ trợ  học sinh theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ đối với học kỳ II năm học 2023 - 2024. Cụ thể: huyện Văn Lãng được phân bổ 83.760 kg, huyện Văn Quan 178.455 kg, huyện Bình Gia 199.830 kg, huyện Bắc Sơn 118.905 kg, huyện Tràng Định 134.225 kg, huyện Cao Lộc 146.535kg, huyện Lộc Bình 223.635 kg, huyện Đình Lập 72.725 kg, huyện Chi Lăng 162.540 kg, huyện Hữu Lũng 92.970 kg, thành phố Lạng Sơn 3.960 kg.

Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Bắc, Sở Tài chính và UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh xây dựng kế hoạch tiếp nhận gạo, thực hiện việc tiếp nhận, quản lý và phân phối đến các đối tượng học sinh được hỗ trợ theo đúng quy định, thời gian thực hiện xong trước ngày 26/4/2024.

Chỉ đạo triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dại

Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chỉ đạo về triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dại (Công văn số 1179/VP-KGVX, ngày 15/3/2024).

Các sở, ngành có liên quan, UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương triển khai thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dại tại Công văn số 1208/BYT-DP ngày 15/3/2024 của Bộ Y tế; đồng thời tiếp tục thực hiện có hiệu quả Công văn số 325/UBND-KT ngày 14/3/2024 của UBND tỉnh về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống bệnh Dại động vật trên địa bàn tỉnh.

Công văn của Bộ Y tế nêu rõ: đề nghị các tỉnh, thành phố Trung ương quan tâm chỉ đạo các đơn vị, địa phương thực hiện đầy đủ, hiệu quả các nội dung chương trình quốc gia phòng, chống bệnh dại, giai đoạn 2022 – 2030 ban hành kèm theo Quyết định số 2151/QĐ-TTg, ngày 21/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ; chủ động giám sát chặt chẽ các trường hợp bị chó, mèo nghị dại cắn để hướng dẫn tiêm phòng và xử lý ổ dịch kịp thời; đảm bảo đủ và tăng cường khả năng tiếp cận của người dân với vắc xin phòng dại, huyết thanh kháng dại, đặc biệt tại các khu vực có nguy cơ cao; đẩy mạnh công tác truyền thông về sự nguy hiểm của bệnh dại, kịp thời chia sẻ thông tin đề người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh, vận động người dân kịp thời đến cơ sở y tế để khám, tư vấn, tiêm vắc xin phòng dại, đồng thời tăng cường công tác truyền thông trong trường học cho trẻ em, học sinh, truyền thông tại vùng sâu, vùng xa, vùng đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống.

Quyết định giao chỉ tiêu "Tỷ lệ dịch vụ công phát sinh hồ sơ trực tuyến", "Tỷ lệ hồ sơ xử lý trực tuyến" và “Tỷ lệ thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia” cho các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố năm 2024

UBND tỉnh quyết định giao chỉ tiêu "Tỷ lệ dịch vụ công phát sinh hồ sơ trực tuyến", "Tỷ lệ hồ sơ xử lý trực tuyến" trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh và “Tỷ lệ thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia” cho các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh năm 2024 (Quyết định số 497/QĐ-UBND, ngày 15/03/2024).

Chỉ tiêu "Tỷ lệ dịch vụ công phát sinh hồ sơ trực tuyến", "Tỷ lệ hồ sơ xử lý trực tuyến" trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh và “Tỷ lệ thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia”.

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố căn cứ chỉ tiêu được giao chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp để hoàn thành chỉ tiêu đạt hiệu quả và nâng cao chất lượng phục vụ. Các sở, ban, ngành có thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận, giải quyết trên hệ thống ngành dọc chủ động liên hệ với Bộ chủ quản để được hướng dẫn kết nối và phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh thực hiện kết nối liên thông, đồng bộ dữ liệu giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh. UBND các huyện, thành phố căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, tổ chức giao chỉ tiêu tỷ lệ cụ thể cho UBND các xã, phường, thị trấn thuộc phạm vi quản lý nhằm bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu được giao./.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết