Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Lạng Sơn

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (từ ngày 08/4 đến ngày 14/4/2024)

  Họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh để giải quyết các công việc theo thẩm quyền; Quyết định ban hành quy định cấp dự báo cháy rừng và bảng tra cấp dự báo cháy rừng trên địa bàn tỉnh; UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 111/2024/QH15 của Quốc hội; Chỉ đạo tổ chức hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024; Kế hoạch triển khai Tuyên bố chung Việt Nam - Trung Quốc; kết quả chuyến thăm, làm việc tại Quảng Tây, dự Hội nghị Gặp gỡ đầu Xuân năm 2024 và Hội nghị 15 UBCTLH của Đoàn đại biểu tỉnh Lạng Sơn; Chỉ đạo triển khai thực hiện Quyết định số 31/QĐ-BNN-LN ngày 03/01/2024 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chỉ đạo triển khai thực hiện Công điện số 31/CĐ-TTg ngày 04/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng; UBND tỉnh chỉ đạo việc chấp hành quy định của pháp luật về kinh doanh xổ số; Chỉ đạo tham gia Cuộc thi trực tuyến “Nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ do chiến tranh để lại ở Việt Nam”; Chỉ đạo triển khai thực hiện Quyết định số 274/QĐ-TTg ngày 02/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ; UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/2024/NQ-HĐND ngày 02/4/2024 của HĐND tỉnh; Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc sản xuất, kinh doanh, sử dụng chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế; UBND tỉnh chỉ đạo khẩn trương tổ chức thực hiện, đẩy nhanh tiến độ dự án Khách sạn sân Golf Hoàng Đồng - Lạng Sơn; Chỉ đạo tăng cường công tác quản lý, điều tiết hoạt động xuất nhập khẩu tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị; Chỉ đạo tăng cường ngăn chặn tình trạng nhập lậu, vận chuyển trái phép trứng gia cầm, gia cầm giống, các sản phẩm gia cầm từ nước ngoài vào Việt  Nam; Chỉ đạo quản lý, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác và triển khai các dự án khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TU, ngày 11/3/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến cử tri và trình thông qua HĐND các cấp về Đề án nhập huyện Cao Lộc vào thành phố Lạng Sơn và thành lập các phường thuộc thành phố Lạng Sơn; Chỉ đạo tăng cường công tác quản lý, giám sát đầu tư, giải quyết vướng mắc, xử lý vi phạm đối với các dự án sử dụng vốn đầu tư ngoài ngân sách Nhà nước; Tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương,  nghỉ Lễ  30/4 - 01/5, các kỳ thi tuyển sinh và mùa du lịch hè năm 2024; Tăng cường công tác quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế.

 

Ảnh minh họa

 

Họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh để giải quyết các công việc theo thẩm quyền

Ngày 12/4/2024, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh để giải quyết các công việc theo thẩm quyền. Cuộc họp thảo luận và cho ý kiến đối với các nội dung: Báo cáo số 100/BC-STC ngày 24/3/2024 của Sở Tài chính đề xuất phương án bán đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất khu đất Ban Quản lý dự án 661 (cũ) tại phố Tân Long, thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan;Báo cáo số 69/BC-SNV ngày 30/3/2024 của Sở Nội vụ về việc đề xuất thành lập Văn phòng Điều phối các chương trình mục tiêu quốc gia cấp tỉnh, cấp huyện

Quyết định ban hành quy định cấp dự báo cháy rừng và bảng tra cấp dự báo cháy rừng trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh quyết định (Quyết định số 11/2024/QĐ-UBND, ngày 08/4/2024) ban hành quy định cấp dự báo cháy rừng và bảng tra cấp dự báo cháy rừng trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, cấp dự báo cháy rừng tỉnh gồm 05 cấp, từ cấp I đến cấp V. Cụ thể:

Cấp I (cấp thấp): ít có khả năng cháy rừng, khả năng cháy rừng thấp, trên biển báo hiệu cấp dự báo cháy rừng mũi tên chỉ số I.

Cấp II (cấp trung bình): có khả năng cháy rừng; khả năng cháy rừng ở mức trung bình, trên biển báo hiệu cấp dự báo cháy rừng mũi tên chỉ số II.

Cấp III (cấp cao):  thời tiết khô hanh kéo dài, dễ xảy ra cháy rừng; chú trọng phòng cháy các loại rừng (như: thông, bạch đàn, keo, tre nứa); khả năng cháy lan trên diện rộng, trên biển báo hiệu cấp dự báo cháy rừng mũi tên chỉ số III.

Cấp IV (cấp nguy hiểm): thời tiết khô hanh, hạn kéo dài, có nguy cơ xảy ra cháy rừng lớn, tốc độ lan tràn lửa nhanh. Nguy cơ cháy rừng lớn, trên biển báo hiệu cấp dự báo cháy rừng mũi tên chỉ số IV.

Cấp V (cấp cực kỳ nguy hiểm): thời tiết khô, hạn, kiệt kéo dài, có khả năng cháy lớn và lan tràn nhanh trên các loại rừng; rất nguy hiểm, thời tiết khô, hạn, kiệt kéo dài có khả năng cháy lớn ở tất cả các loại rừng, tốc độ lửa lan tràn rất nhanh, trên biển báo hiệu cấp dự báo cháy rừng mũi tên chỉ số V.

Bảng tra cấp dự báo cháy rừng được tính cho 5 vùng sinh thái gồm: vùng 1 các huyện Chi Lăng và Hữu Lũng; vùng 2  các huyện Bình Gia và Bắc Sơn; vùng 3 các huyện Văn Lãng và Tràng Định; vùng 4 các huyện Văn Quan, Cao Lộc và thành phố Lạng Sơn; vùng 5 các huyện Lộc Bình và Đình Lập.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 25/4/2024.

UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 111/2024/QH15 của Quốc hội

UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 443/UBND-KGVX, ngày 08/4/2024) triển khai thực hiện Nghị quyết số 111/2024/QH15 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

Về ủy thác nguồn vốn ngân sách địa phương qua Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH): đối với cấp tỉnh: Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan có liên quan căn cứ khả năng cân đối ngân sách của tỉnh hằng năm, tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh phương án bố trí vốn ngân sách địa phương bao gồm: vốn đầu tư công, vốn đầu tư phát triển khác, kinh phí thường xuyên để ủy thác sang Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh hỗ trợ thực hiện một số hoạt động của các Chương trình mục tiêu quốc gia theo quy định tại Nghị quyết số 111/2024/QH15; việc trình, phê duyệt và giao kế hoạch đầu tư công trung hạn, kế hoạch đầu tư vốn hằng năm để uỷ thác cho NHCSXH không phải lập danh mục chương trình, dự án theo quy định của Luật Đầu tư công. Đối với cấp huyện: UBND các huyện, thành phố cân đối ngân sách của huyện, thành phố hằng năm, trình HĐND huyện, thành phố phương án bố trí vốn ngân sách địa phương uỷ thác sang Phòng giao dịch NHCSXH huyện, thành phố để hỗ trợ thực hiện các hoạt động của các Chương trình mục tiêu quốc gia quy định tại Nghị quyết số 111/2024/QH15.

Các tổ chức chính trị - xã hội nhận uỷ thác phối hợp với NHCSXH, các sở, ban, ngành đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về cơ chế đặc thù uỷ thác nguồn vốn ngân sách địa phương qua NHCSXH và tín dụng chính sách xã hội góp phần thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh.

Chỉ đạo tổ chức hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024

Đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 1613/VP-KT, ngày 9/4/2024) tổ chức hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024.

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thành phố và cơ quan liên quan chủ động triển khai các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024 theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả và phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương.

Theo Công văn số 2412/BNN-TL ngày 03/4/2024 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tổ chức hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024:

Thời gian tổ chức phát động và hưởng ứng: từ ngày 29/4/2024 đến ngày 6/5/2024, có thể kéo dài đến ngày Môi trường Thế giới 5/6/2024 và lồng ghép với các sự kiện và ngày lễ lớn khác như ngày Môi trường Thế giới, các ngày lễ lớn 30/4, 1/5 và 7/5.

Các hoạt động chính: mỗi tỉnh, thành phố và Bộ, ngành, đoàn thể tham gia thực hiện chương trình chọn một địa điểm điển hình để tổ chức mít tinh phát động điểm với sự tham gia của các Sở, ban ngành, đoàn thể, chính quyền các cấp, học sinh và các tầng lớp nhân dân nhằm cổ động toàn dân ra quân tổng vệ sinh, duy tu, bảo dưỡng các công trình cấp nước, vệ sinh; tuyên truyền vận động cộng đồng bảo vệ môi trường, nguồn nước cũng như tham gia giám sát,quản lý, sử dụng công trình hiệu quả và bền vững,…

Kế hoạch triển khai Tuyên bố chung Việt Nam - Trung Quốc; kết quả chuyến thăm, làm việc tại Quảng Tây, dự Hội nghị Gặp gỡ đầu Xuân năm 2024 và Hội nghị 15 UBCTLH của Đoàn đại biểu tỉnh Lạng Sơn

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai (Kế hoạch số 86/KH-UBND, ngày 09/4/2024) Tuyên bố chung Việt Nam - Trung Quốc; kết quả chuyến thăm, làm việc tại Quảng Tây, dự Hội nghị Gặp gỡ đầu Xuân năm 2024 và Hội nghị 15 Ủy ban công tác liên hợp của Đoàn đại biểu tỉnh Lạng Sơn.

Mục đích nhằm cụ thể hóa và triển khai thực hiện có hiệu quả "Tuyên bố chung Việt Nam - Trung Quốc về tiếp tục đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc” tháng 11/2022 và “Tuyên bố chung Việt Nam - Trung Quốc về việc tiếp tục làm sâu sắc và nâng tầm quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược” tháng 12/2023; tiếp tục củng cố, tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống giữa tỉnh Lạng Sơn với Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả và xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển.

Các nội dung thực hiện: các sở, ban, ngành, UBND các huyện biên giới và thành phố Lạng Sơn đẩy mạnh giao lưu hữu nghị, phát huy các cơ chế hợp tác hiện có; thúc đẩy, nâng cao hiệu quả hợp tác trong các lĩnh vực trọng điểm về kinh tế, thương mại, kết nối giao thông, mở, nâng cấp cửa khẩu, tiện lợi hóa thông quan, du lịch; thực hiện hợp tác quản lý biên giới hiệu quả, hợp tác an ninh thực chất; thúc đẩy giao lưu văn hóa, xã hội, hợp tác về y tế, giáo dục và một số lĩnh vực khác.

Chỉ đạo triển khai thực hiện Quyết định số 31/QĐ-BNN-LN ngày 03/01/2024 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo (Công văn số 446/UBND-KT ngày 09/4/2024) về triển khai thực hiện Quyết định số 31/QĐ-BNN-LN ngày 03/01/2024 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ và điều kiện cụ thể địa phương chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển rừng trồng sản xuất gỗ lớn giai đoạn 2024 - 2030 trên địa bàn theo yêu cầu chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Quyết định số 31/QĐ-BNN-LN ngày 03/01/2024, gắn với thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ tại Nghị quyết số 30-NQ/TU, ngày 03/6/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2030, Quyết định số 234/QĐ-UBND ngày 07/02/2020 của UBND tỉnh phê duyệt Đề án phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020-2030 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Chỉ đạo rà soát quỹ đất trên địa bàn xây dựng kế hoạch trồng mới, trồng lại rừng gỗ lớn, chuyển hoá từ rừng trồng sản xuất gỗ nhỏ sang rừng trồng kinh doanh gỗ lớn, duy trì diện tích rừng gỗ lớn hiện có, phát triển mới diện tích rừng trồng gỗ lớn bảo đảm đạt mục tiêu; kiểm soát chất lượng giống, sử dụng giống có năng suất chất lượng cao đã được công nhận, có nguồn gốc rõ ràng để trồng rừng; tổ chức sản xuất theo chuỗi liên kết giữa tổ chức, cá nhân trồng rừng với doanh nghiệp chế biến và tiêu thụ sản phẩm gắn với quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng; tăng cường phát triển hợp tác giữa doanh nghiệp và người trồng rừng, gắn trồng rừng sản xuất gỗ lớn với công nghiệp chế biến và thương mại lâm sản theo chuỗi giá trị.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm địa phương Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu tại Quyết định số 31/QĐ-BNN-LN ngày 03/01/2024.

Chỉ đạo triển khai thực hiện Công điện số 31/CĐ-TTg ngày 04/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 1632/VP-KT, ngày 10/4/2024)triển khai thực hiện Công điện số 31/CĐ-TTg ngày 04/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.

Theo Công điện số 31/CĐ-TTg ngày 04/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ:

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm về công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn, khẩn trương chỉ đạo UBND các cấp và các cơ quan chức năng: thực hiện nghiêm trách nhiệm quản lý về công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về phòng cháy, chữa cháy rừng, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác. Có phương án cụ thể, chi tiết, bố trí lực lượng thường trực tại các chốt, trạm để kiểm soát chặt chẽ người ra vào những khu vực rừng có nguy cơ cháy cao.

Tổ chức thực hiện có hiệu quả Đề án Nâng cao năng lực cho lực lượng kiểm lâm trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng giai đoạn 2021 - 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số177/QĐ-TTg ngày 10/02/2022; tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng;…

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố nghiên cứu, triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm địa phương Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tại Công điện trên.

Theo Công điện số 31/CĐ-TTg ngày 04/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ:

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm về công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn, khẩn trương chỉ đạo UBND các cấp và các cơ quan chức năng: thực hiện nghiêm trách nhiệm quản lý về công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về phòng cháy, chữa cháy rừng, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác. Có phương án cụ thể, chi tiết, bố trí lực lượng thường trực tại các chốt, trạm để kiểm soát chặt chẽ người ra vào những khu vực rừng có nguy cơ cháy cao.

Tổ chức thực hiện có hiệu quả Đề án Nâng cao năng lực cho lực lượng kiểm lâm trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng giai đoạn 2021 - 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số177/QĐ-TTg ngày 10/02/2022; tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng;…

UBND tỉnh chỉ đạo việc chấp hành quy định của pháp luật về kinh doanh xổ số

UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 459/UBND-KT, ngày 10/4/2024) việc chấp hành quy định của pháp luật về kinh doanh xổ số.

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Lạng Sơn tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ tại Công văn số 1185/UBND-KT ngày 31/8/2023, thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về kinh doanh xổ số, việc phân phối vé số; đối với hoạt động thanh toán theo quy định tại Thông tư số 75/2013/TT-BTC ngày 04/6/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chi tiết về hoạt động kinh doanh xổ số.Chủ tịch Công ty chủ động rà soát, nghiên cứu đề xuất với các cơ quan chức năng xem xét thẩm định việc sửa đổi điều lệ của Công ty theo quy định.Xem xét đề xuất ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý tài chính; đề xuất việc phân phối lợi nhuận sau thuế; trích lập và sử dụng Quỹ đầu tư phát triển; thành lập Quỹ Khoa học và công nghệ và việc trích lập, sử dụng Quỹ tuân thủ đúng quy định pháp luật; tuân thủ quy định về thành phần Hội đồng giám sát xổ số và chi thù lao cho Hội đồng giám sát xổ số.Rà soát hoàn thiện các Quy chế, Thể lệ tham gia dự thưởng, Thể lệ quay số mở thưởng; tuân thủ quy định của pháp luật về kinh doanh xổ số, trong đó lưu ý tuân thủ quy định về loại hình xổ số được phép phát hành; các quy định về hợp đồng đại lý, đảm bảo nghĩa vụ thanh toán và việc đầu tư ra ngoài doanh nghiệp; thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về phương thức, địa bàn phân phối vé xổ số truyền thống, thu hồi vé xổ số bán không hết và quy trình phát hành, phân phối, tiêu hủy và quản lý vé xổ số lô tô thủ công.

Các sở, ngành, cơ quan liên quan tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ tại Công văn số 1185/UBND-KT ngày 31/8/2023 về thực hiện quy định pháp luật về kinh doanh xổ số; chấn chỉnh hoạt động phân phối vé xổ số kiến thiết qua Internet trên địa bàn tỉnh.

Chỉ đạo tham gia Cuộc thi trực tuyến “Nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ do chiến tranh để lại ở Việt Nam”

UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 458/UBND-NC, ngày 10/4/2024) tham gia Cuộc thi trực tuyến “Nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ do chiến tranh để lại ở Việt Nam”.

Yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị lực lượng vũ trang, các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, UBND cấp huyện, xã phổ biến, tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên, cán bộ, chiến sĩ về thể lệ Cuộc thi, phương pháp đăng ký, đối tượng tham gia, thời gian thi, cách thức thi. Đồng thời căn cứ tình hình thực tiễn để tổ chức phát động, hưởng ứng tham gia Cuộc thi; thành lập Tổ tư vấn Cuộc thi để hướng dẫn nhân dân, cán bộ, công chức, người lao động, học sinh, sinh viên và các đối tượng khác tham gia cuộc thi có chất lượng và đạt kết quả, giải thưởng cao.

Cuộc thi trực tuyến “Nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ do chiến tranh để lại ở Việt Nam” được tổ chức từ 12h00 ngày 04/4/2023 đến 12h00 ngày 04/5/2024. Các thí sinh thi trực tuyến trên Trang thông tin điện tử Trung tâm hành động bom mìn quốc gia Việt Nam tại địa chỉ http://vnmac.gov.vn/. Thí sinh tham gia dự thi xem video clip sau đó trả lời câu hỏi trắc nghiệm trên máy vi tính hoặc các thiết bị điện tử khác có kết nối internet theo phần mềm bộ đề câu hỏi được thiết kế sẵn, thời gian làm bài 15 phút.

Mỗi thí sinh có thể dự thi nhiều lần, tuy nhiên chỉ được công nhân một kết quả đúng nhất trong số các lần dự thi.

Chỉ đạo triển khai thực hiện Quyết định số 274/QĐ-TTg ngày 02/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ

Đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 1633/VP-KT, ngày 10/4/2024) triển khai thực hiện Quyết định số 274/QĐ-TTg ngày 02/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tài nguyên nước số 28/2023/QH15.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan nghiên cứu, triển khai thực hiện nội dung nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của địa phương theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định trên.

Theo Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tài nguyên nước số 28/2023/QH15 ban hành kèm theo Quyết định số 274/QĐ-TTg ngày 02/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ:

Mục đích: xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thi hành Luật Tài nguyên nước bảo đảm kịp thời, đồng bộ, thống nhất, hiệu lực, hiệu quả;…

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có  trách nhiệm bố trí kinh phí trong dự toán ngân sách được giao hằng năm theo phân cấp ngân sách và các nguồn kinh phí hợp pháp theo quy định của pháp luật để thực hiện nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch này.

UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/2024/NQ-HĐND ngày 02/4/2024 của HĐND tỉnh

UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 471 /UBND-KGVX, ngày 11/4/2024) triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/2024/NQ-HĐND ngày 02/4/2024 của HĐND tỉnh về việc sửa đổi khoản 1 Điều 2 Nghị quyết số 07/2023/NQ-HĐND ngày 14/7/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2023 -2024 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn .

Các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ kịp thời quán triệt, tuyên truyền và tổ chức triển khai, thực hiện hiệu quả các nội dung của Nghị quyết số 01/2024/NQ-HĐND trên địa bàn tỉnh.

Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, các sở, ngành, đơn vị có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố hướng dẫn, triển khai, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết số 01/2024/NQ-HĐND, báo cáo UBND tỉnh kết quả triển khai, thực hiện theo quy định.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc sản xuất, kinh doanh, sử dụng chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế

Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 1659 /VP-KGVX, ngày 11/4/2024) về việc tăng cường thanh tra, kiểm tra việc sản xuất, kinh doanh, sử dụng chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế.

Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện các nội dung theo yêu cầu của Bộ Y tế, báo cáo UBND tỉnh những nội dung vượt thẩm quyền.

Tại Công văn số 1798/BYT-MT ngày 09/4/2024, Bộ Y tế đề nghị đồng chí Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo thực hiện một số nội dung: tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra việc sản xuất, kinh doanh, sử dụng chế phẩm côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế trên địa bàn tỉnh, thành phố; tăng cường công tác phòng, chống gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng đối với sản xuất, kinh doanh chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế; tăng cường công tác phổ biến pháp luật, truyền thông; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo đúng quy định, công bố rộng rãi trên phương tiện thông tin đại chúng để cảnh báo cho cộng đồng.

UBND tỉnh chỉ đạo khẩn trương tổ chức thực hiện, đẩy nhanh tiến độ dự án Khách sạn sân Golf Hoàng Đồng - Lạng Sơn

UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 463/UBND-KT, ngày 11/4/2024) khẩn trương tổ chức thực hiện, đẩy nhanh tiến độ dự án Khách sạn sân Golf Hoàng Đồng - Lạng Sơn.

UBND tỉnh yêu cầu UBND thành phố Lạng Sơn và Nhà đầu tư tập trung thực hiện các nội dung kết luận, chỉ đạo, thời hạn yêu cầu của lãnh đạo tỉnh tại các cuộc kiểm tra, kết luận cuộc họp của Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng (GPMB) các dự án trọng điểm và kết luận của UBND tỉnh tại các cuộc họp chuyên đề về GPMB định kỳ hằng tháng.

UBND thành phố Lạng Sơn tập trung, khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, GPMB, trong đó ưu tiên tập trung GPMB Hạng mục sân Golf  để giao Nhà đầu tư triển khai thực hiện; tập trung giải quyết các trường hợp còn vướng mắc, vận động di dời mộ, đảm bảo tiến độ hoàn thành GPMB 100% trong tháng 6/2024.

Nhà đầu tư Công ty cổ phần Quốc tế Lạng Sơn tổ chức thực hiện ngay việc san gạt mặt bằng đối với phần diện tích đã GPMB của dự án được UBND thành phố bàn giao, không để người dân tái lấn chiếm sử dụng. Cắm mốc ranh giới thực địa đối với phần điều chỉnh không thu hồi diện tích 3,1ha hiện trạng là khu dân cư làng Nặm Thoỏng và Miếu Thổ công của làng, diện tích đất hành lang giao thông nằm trong phạm vi ranh giới dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng dự án Khách sạn, sân golf Hoàng Đồng - Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500 tại Quyết định số 57/QĐ-UBND ngày 10/01/2024, để làm cơ sở cho UBND thành phố điều chỉnh phương án bồi thường, hỗ trợ theo quy định. Khẩn trương thi công hoàn thiện hạng mục khu tái định cư, bảo đảm đến tháng 6/2024 bàn giao cho UBND thành phố Lạng Sơn 50% diện tích khu tái định cư, tổ chức triển khai thi công hạng mục sân Golf ngay sau khi nhà đầu tư nhận bàn giao đầy đủ diện tích mặt bằng sạch, và các nội dung khác chưa thực hiện, hoàn thành theo đúng Kết luận của Thường trực Tỉnh ủy Lạng Sơn.

Chỉ đạo tăng cường công tác quản lý, điều tiết hoạt động xuất nhập khẩu tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị

Đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 1674/VP-KT, ngày 12/4/2024)tăng cường công tác quản lý, điều tiết hoạt động xuất nhập khẩu tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị.

Yêu cầu: các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp, trong đó, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn chủ động tăng cường công tác trao đổi, hội đàm với Chính phủ nhân dân thị Bằng Tường, Quảng Tây, Trung Quốc để đề nghị phía Bạn tối ưu hoá thủ tục kiểm tra, kiểm soát đối với phương tiện không chở hàng Trung Quốc, tăng thời gian làm việc trong ngày cả ở tuyến đường chuyên dụng vận chuyển hàng hoá và đường xuất, nhập cảnh để nhanh chóng giải quyết các phương tiện không chở hàng tồn tại cửa khẩu của hai Bên và đáp ứng hơn nữa nhu cầu giao thương của doanh nghiệp.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị tiếp tục tăng cường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện điều tiết, sắp xếp, phân luồng phương tiện trong khu vực cửa khẩu đảm bảo khoa học, hợp lý, theo hướng tận dụng tối đa cơ sở hạ tầng hiện có, không để xảy ra tình trạng ùn tắc cục bộ, ảnh hưởng đến hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hoá.

UBND huyện Cao Lộc tăng cường thực hiện công tác đảm bảo vệ sinh, môi trường trên tuyến đường quốc lộ 1A; chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra, rà soát, xử lý nghiêm những bến, bãi đỗ xe tự phát, hoạt động không đúng quy định, gây ảnh hưởng đến an toàn giao thông;…

Chỉ đạo tăng cường ngăn chặn tình trạng nhập lậu, vận chuyển trái phép trứng gia cầm, gia cầm giống, các sản phẩm gia cầm từ nước ngoài vào Việt  Nam

Ban Chỉ đạo (BCĐ) 389 tỉnh chỉ đạo (Công văn số 34/BCĐ-CQTT, ngày 12/4/2024) về việc tăng cường ngăn chặn tình trạng nhập lậu, vận chuyển trái phép trứng gia cầm, gia cầm giống, các sản phẩm gia cầm từ nước ngoài vào Việt  Nam.

Đề nghị BCĐ 389 huyện Lộc Bình chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, lực lượng chức năng triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn hàng hóa nhập lậu, trong đó có nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh, BCĐ 389 tỉnh về chống buôn bán, vận chuyển trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm qua biên giới; quản lý chặt chẽ nguồn gốc xuất xứ hàng hóa theo quy định nhằm phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi, thủ đoạn lợi dụng cơ sở ấp, chăn nuôi trong nội địa hợp thức hóa trứng gia cầm, gia cầm giống, gia cầm thương phẩm nhập lậu lưu thông trên thị trường.

Đồng thời, chỉ đạo UBND các xã, thị trấn trên địa bàn, nhất là các xã biên giới và cơ quan chức năng liên quan tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật, tuyên truyền về tác hại, hậu quả của buôn bán, vận chuyển gia cầm nhập lậu, nguy cơ lây lan dịch bệnh để nâng cao ý thức của người dân và trách nhiệm của các ngành trong hoạt động phòng chống buôn bán, vận chuyển trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm qua biên giới.

Chỉ đạo quản lý, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác và triển khai các dự án khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 475/UBND-KT, ngày 12/4/2024) quản lý, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác và triển khai các dự án khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố tăng cường tổ chức quản lý, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác theo quy định tại Điều 16, Điều 17, Điều 18 Luật Khoáng sản năm 2010, đồng thời tiếp tục thực hiện Quyết định số 1047/QĐ-UBND ngày 07/6/2018 của UBND tỉnh; kiên quyết ngăn chặn, xử lý đối với những trường hợp quảng cáo sử dụng nguồn nước khoáng, nước nóng khi chưa được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp phép.

Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu cho UBND tỉnh xem xét chấp thuận, cho phép khai thác, sử dụng khoáng sản đi kèm theo quy định tại Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ; phối hợp với UBND các huyện, thành phố chỉ đạo phòng chuyên môn, UBND xã khẩn trương rà soát, giải quyết các tồn tại, vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, thuê đất hoạt động khoáng sản; tăng cường công tác thanh, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về khoáng sản, đất đai, bảo vệ môi trường đối với các dự án thăm dò, khai thác khoáng sản.

Các doanh nghiệp hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh cắm mốc các điểm khép góc khu vực thăm dò, khai thác khoáng sản theo tọa độ ghi trong Giấy phép thăm dò khoáng sản, Giấy phép khai thác khoáng sản để bảo vệ khoáng sản chưa khai thác và thực hiện thăm dò, khai thác khoáng sản trong khu vực được phép hoạt động; tổ chức quản lý, bảo vệ không để xảy ra hoạt động khai thác khoáng sản trái phép trong khu vực được phép hoạt động khoáng sản. Khi phát hiện có hoạt động khai thác khoáng sản trái phép phải báo báo ngay cho UBND cấp huyện, UBND cấp xã để xử lý.

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TU, ngày 11/3/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TU, ngày 11/3/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo (GDĐT), giáo dục nghề nghiệp, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường, giám định tư pháp giai đoạn 2024 - 2030 trên địa bàn tỉnh (Kế hoạch số 89/KH-UBND, ngày 12/4/1024).

Phấn đấu đến năm 2030, số trường mầm non, phổ thông ngoài công lập trên địa bàn tỉnh là 11 trường, thành lập thêm 06 trung tâm ngoại ngữ, tin học, trung tâm giáo dục kỹ năng sống ngoài công lập, có ít nhất 18 trường mầm non, phổ thông công lập thực hiện cơ chế tự chủ về tài chính với mức độ tự chủ ít nhất 30% chi thường xuyên; phấn đấu thu hút đầu tư để thành lập được 02 cơ sở giáo dục nghề nghiệp ngoài công lập trở lên; thu hút đầu tư từ 02 bệnh viện ngoài công lập trở lên, phát triển thêm 06 phòng khám đa khoa ngoài công lập trở lên, thành lập 90 cơ sở khám chữa bệnh tư nhân; tỷ lệ xã, phường, thị trấn có nhà văn hóa đạt 85%, tỷ lệ thôn, tổ dân phố có nhà văn hóa đạt 100%, tỷ lệ xã, phường, thị trấn có sân chơi bãi tập đạt 100%; thu hút thêm 5 dự án đầu tư xử lý rác thải sinh hoạt và công nghiệp sử dụng công nghệ tiên tiến, hiên đại trên địa bàn tỉnh;…

Các nhiệm vụ giải pháp chung: tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với công tác xã hội hóa các hoạt động trong lĩnh vực GDĐT, giáo dục nghề nghiệp, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường và giám định tư pháp; tiếp tục tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện công tác xã hội hóa; đẩy mạnh triển khai thực hiện các quy định của Chính phủ, hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong các lĩnh vực GDĐT, giáo dục nghề nghiệp, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường và giám định tư pháp.

Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến cử tri và trình thông qua HĐND các cấp về Đề án nhập huyện Cao Lộc vào thành phố Lạng Sơn và thành lập các phường thuộc thành phố Lạng Sơn

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến cử tri và trình thông qua  HĐND các cấp về Đề án nhập huyện Cao Lộc vào thành phố Lạng Sơn (TPLS) và thành lập các phường thuộc TPLS (Kế hoạch số 88/KH-UBND, ngày 12/4/2024).

Mục đích nhằm tổ chức thực hiện tốt nội dung lấy ý kiến cử tri theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 ngày 12/7/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Nghị định của Chính phủ hướng dẫn việc lấy ý kiến cử tri về thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính và thông qua HĐND các cấp về Đề án nhập huyện Cao Lộc vào TPLS và thành lập các phường thuộc TPLS đảm bảo công khai, dân chủ và đúng quy định của pháp luật.

Theo đó, đối tượng lấy ý kiến cử tri là công dân đăng ký thường trú và đăng ký tạm trú tại địa phương, đủ 18 tuổi trở lên tính từ thời điểm 18/4/2024.

Nội dung lấy ý kiến cử tri về Đề án nhập huyện Cao Lộc vào TPLS là phương án nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của huyện Cao Lộc (gồm 20 xã và 02 thị trấn) vào TPLS; giải thể huyện Cao Lộc. Phạm vi lấy ý kiến cử tri tại 08 xã, phường thuộc TPLS và cử tri tại 22 xã, thị trấn thuộc huyện Cao Lộc.

Về Đề án sắp xếp, thành lập các phường thuộc TPLS sau khi nhập huyện Cao Lộc vào TPLS:

Tại TPLS: Lấy ý kiến cử tri tại xã Mai Pha về phương án thành lập phường Mai Pha trên cơ sở nguyên trạng xã Mai Pha và lấy ý kiến cử tri tại xã Hoàng Đồng về phương án thành lập phường Hoàng Đồng trên cơ sở nguyên trạng xã Hoàng Đồng.

Tại huyện Cao Lộc: Lấy ý kiến cử tri tại thị trấn Cao Lộc và xã Hợp Thành về phương án thành lập phường mới thuộc TPLS (sau khi nhập huyện Cao Lộc vào TPLS) trên cơ sở nguyên trạng thị trấn Cao Lộc và xã Hợp Thành; tên gọi của phường mới thành lập lấy tên là “Phường Cao Lộc”. Lấy ý kiến cử tri tại thị trấn Đồng Đăng về phương án phương án thành lập phường Đồng Đăng trên cơ sở nguyên trạng thị trấn Đồng Đăng.

Theo kế hoạch, niêm yết danh sách cử tri từ ngày 19/4/2024 đến hết ngày 18/5/2024. Tổ chức việc lấy ý kiến cử tri từ ngày 19/5/2024 đến hết ngày 21/5/2024.

Tài liệu phục vụ lấy ý kiến cử tri được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh, Trang tin điện tử cấp huyện; niêm yết tại trụ sở UBND cấp huyện, cấp xã, Nhà văn hóa thôn, tổ dân phố và được tuyên truyền, phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương, tại các cuộc họp thôn, tổ dân phố trong thời gian tổ chức lấy ý kiến cử tri.

Tổ chức lấy ý kiến cử tri bằng hình thức phát phiếu theo hộ gia đình. Mọi cử tri có quyền và nghĩa vụ tham gia lấy ý kiến. Mỗi cử tri có quyền thể hiện đồng ý hoặc không đồng ý vào Phiếu lấy ý kiến. Cử tri phải tự mình viết và ký vào Phiếu lấy ý kiến, không được nhờ người khác viết thay. Trường hợp cử tri không biết chữ, cử tri là người khuyết tật không thể tự đánh dấu và ký tên vào Phiếu lấy ý kiến cử tri thì nhờ người trong gia đình hoặc người thân viết hộ.

Chỉ đạo tăng cường công tác quản lý, giám sát đầu tư, giải quyết vướng mắc, xử lý vi phạm đối với các dự án sử dụng vốn đầu tư ngoài ngân sách Nhà nước

Đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 1684/VP-KT, ngày 12/4/2024) tăng cường công tác quản lý, giám sát đầu tư, giải quyết vướng mắc, xử lý vi phạm đối với các dự án sử dụng vốn đầu tư ngoài ngân sách Nhà nước.

Theo đó, đối với nhóm dự án đã hoàn thành và nhóm dự án đang thực hiện yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn tăng cường công tác quản lý nhà nước (QLNN) về đầu tư, giám sát đánh giá đầu tư định kỳ theo quy định, chủ động tháo gỡ, phối hợp tháo gỡ khó khăn cho các dự án. UBND các huyện, thành phố thực hiện tốt chức năng QLNN trên địa bàn, kịp thời xử lý các hành vi vi phạm pháp luật liên quan.

Đối với nhóm dự án chậm tiến độ: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ động rà soát, kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực hiện, chủ động tháo gỡ khó khăn vướng mắc kịp thời. Kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đầu tư, thực hiện đầy đủ việc số hóa dữ liệu các dự án đầu tư ngoài ngân sách làm cơ sở theo dõi, kiểm tra, giám sát và hỗ trợ nhà đầu tư. Xây dựng kế hoạch đến năm 2025 hoàn thành dứt điểm việc xử lý các dự án không triển khai hoặc triển khai chậm tiến độ, hết thời gian hoạt động. Tổ chức rà soát và xử lý các dự án công trình đã được thuê đất nhưng không đưa đất vào sử dụng, chậm tiến độ sử dụng đất.

UBND các huyện, UBND thành phố thường xuyên thực hiện việc rà soát, tổng hợp những nội dung còn chồng chéo, bất cập trong các loại quy hoạch để đề xuất cấp có thẩm quyền và thực hiện theo thẩm quyền việc điều chỉnh, bổ sung để đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất. Tăng cường công tác QLNN đối với các dự án đầu tư trên địa bàn, tăng cường công tác hỗ trợ nhà đầu tư trong công tác thỏa thuận đất đai, chủ động đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư theo quy định.

Tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương,  nghỉ Lễ  30/4 - 01/5, các kỳ thi tuyển sinh và mùa du lịch hè năm 2024

Ban An toàn giao thông tỉnh chỉ đạo (Công văn số 70 /BATGT-VP, ngày 12/4/2024) tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương,  nghỉ Lễ  30/4 - 01/5, các kỳ thi tuyển sinh và mùa du lịch hè năm 2024.

Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng chức năng của Công an tỉnh, Công an các huyện, thành phố và Công an các xã, phường, thị trấn trong tỉnh tăng cường tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm an toàn giao thông, đặc biệt là các hành vi có nguy cơ cao dẫn đến tai nạn giao thông như: đua xe trái phép, lái xe vi phạm quy định nồng độ cồn, sử dụng các chất cấm, vi phạm tốc độ, phóng nhanh, vượt ẩu, đi sai phần đường, làn đường, không đội mũ bảo hiểm khi đi xe mô tô, xe gắn máy; tăng cường kiểm tra các điều kiện an toàn kỹ thuật phương tiện, cương quyết xử lý nghiêm và đình chỉ hoạt động đối với phương tiện đường bộ, đường thủy không đảm bảo an toàn, chở hành khách, hàng hóa quá khổ, quá tải trọng quy định, sử dụng phương tiện quá niên hạn sử dụng, quá thời gian kiểm định, người điều khiển phương tiện không có bằng cấp chứng chỉ chuyên môn theo quy định.

Sở Giao thông vận tải chỉ đạo các đơn vị quản lý đường bộ, đường thủy kiểm tra, rà soát, chỉnh sửa bổ sung hệ thống biển báo, tín hiệu giao thông; ưu tiên sửa chữa, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông các tuyến trọng điểm; có biện pháp đảm an toàn giao thông tại các vị trí tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông, tăng cường phối hợp kiểm tra đảm bảo lòng, lề đường, vỉa hè, hành lang an toàn giao thông.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh, các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội và các cơ quan, đơn vị thành viên khác của Ban An toàn giao thông tỉnh tiếp tục tuyên truyền thực hiện cuộc vận động “Toàn dân tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông” với chủ đề “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hoá giao thông an toàn”; đẩy mạnh công tác vận động, tuyên truyền an toàn giao thông trong cán bộ, đoàn viên, hội viên; nêu cao trách nhiệm, gương mẫu chấp hành pháp luật an toàn giao thông để bảo vệ chính mình góp phần xây dựng môi trường giao thông văn hóa, an toàn và thân thiện.

Tăng cường công tác quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế

Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 1698 /VP-KGVX, ngày 13/4/2024) về việc tăng cường công tác quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế.

Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện các nội dung theo yêu cầu của Bộ Y tế, báo cáo UBND tỉnh những nội dung vượt thẩm quyền.

Tại Công văn số 1867/BYT-MT ngày 11/4/2024, Bộ Y tế đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo một số nội dung: rà soát, bổ sung và ban hành quy định về thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải y tế phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và theo quy định của pháp luật, tổ chức triển khai thực hiện sau khi được phê duyệt; chỉ đạo tăng cường phổ biến, tập huấn, truyền thông, hướng dẫn các cơ sở y tế thực hiện quản lý chất thải y tế theo đúng quy định; chỉ đạo rà soát toàn bộ hệ thống xử lý nước thải y tế tại các cơ sở y tế công lập, đánh giá thực trạng hoạt động của các lò đốt chất thải rắn y tế tại các cơ sở y tế trên địa bàn; tăng cường kiểm tra, giám sát công tác quản lý chất thải y tế trên địa bàn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Tin nổi bật