Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Lạng Sơn

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (từ ngày 01/7 đến ngày 7/7/2024)

Chỉ đạo tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân năm 2024; Triển khai thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về Quy định số 144-QĐ/TW, ngày 09/5/2024 của Bộ Chính trị; Chỉ đạo tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực thương mại điện tử, kinh doanh số trên nền tảng số; Hướng dẫn một số giải pháp tăng cường bảo đảm an toàn hệ thống thông tin; Quyết định phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh Lạng Sơn; Quyết định về việc tổ chức lại Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh Lạng Sơn; Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược dữ liệu quốc gia đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh; Chỉ đạo triển khai thực hiện Quyết định số 1893/QĐ-BNN-TL ngày 24/6/2024 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ phát triển thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh năm 2024; Chỉ đạo việc tặng quà của Chủ tịch nước nhân dịp Kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2024); Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ phát triển thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh năm 2024; Chỉ đạo việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Dân số Thế giới 11/7; UBND tỉnh chỉ đạo chủ động ứng phó với đợt mưa lớn trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch triển khai Đề án “Đào tạo và phát triển kỹ năng mềm cho thanh niên và học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp” trên địa bàn tỉnh đến năm 2030;UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 26/6/2024 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ đạo triển khai mô hình tủ sách gia đình, tủ sách dòng họ, tủ sách trường học, mô hình “Gia đình đọc sách - Gắn kết yêu thương”; Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình tiêm chủng mở rộng năm 2024; Chỉ đạo triển khai kế hoạch Chương trình Du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc” lần thứ XV tại tỉnh Bắc Kạn năm 2024; Chỉ đạo tiếp tục quan tâm, khắc phục hậu quả vụ tai nạn lao động tại xã Bằng Hữu, huyện Chi Lăng; Chỉ đạo thực hiện Kết luận Hội nghị đánh giá tình hình triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh; Đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong Quý III năm 2024.

Chỉ đạo tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân năm 2024

Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 3319/VP-KGVX, ngày 01/7/2024) về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân năm 2024.

Sở Y tế chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai các hoạt động hưởng ứng Phong trào Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân năm 2024 trên địa bàn tỉnh theo yêu cầu của Bộ Y tế tại Công văn số 3611/BYT-MT ngày 28/6/2024.

Công văn của Bộ Y tế nêu rõ: mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chọn một địa điểm điển hình để tổ chức mít tinh phát động, hưởng ứng tuyên truyền nâng cao nhận thức và hành vi nhằm giải quyết tốt các vấn đề vệ sinh liên qua tới sức khỏe như vệ sinh để phòng chống dịch bệnh, an toàn thực phầm, không vứt rác bừa bãi, giữ gìn vệ sinh, cảnh quan môi trường; tổ chức thực hiện các chiến dịch vệ sinh môi trường, làm sạch các công trình vệ sinh tại nơi công cộng, khu du lịch, bệnh viện, cơ sở y tế, trường học,… tổ chức ra quân, huy động toàn dân tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm; tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng nội dung liên quan đến vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, sử dụng nước sạch; tăng cường kiểm tra, giám sát các nội dung về vệ sinh phòng chống dịch, vệ sinh cá nhân, vệ sinh lao động trong cơ sở sản xuất, phòng chống dịch bệnh tại các điểm nóng.

Triển khai thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về Quy định số 144-QĐ/TW, ngày 09/5/2024 của Bộ Chính trị

Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 3220/VP-NC, ngày 01/7/2024) về việc triển khai thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về Quy định số 144-QĐ/TW, ngày 09/5/2024 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới. 

Các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thành phố tổ chức nghiên cứu, quán triệt triển khai thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và các nội dung được quy định tại Quy định số 144-QĐ/TW phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông, Thanh tra tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ chủ động triển khai thực hiện các nội dung liên quan tại Quy định số 144-QĐ/TW và chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ bảo đảm hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, kịp thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh các nội dung vượt thẩm quyền.

Chỉ đạo tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực thương mại điện tử, kinh doanh số trên nền tảng số

UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 877/UBND-KT, ngày 1/7/2024) tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực thương mại điện tử, kinh doanh số trên nền tảng số.

Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ và hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp tại các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ ngành liên quan, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh liên quan đến quản lý hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số.

Trong đó, Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan tiếp tục tăng cường triển khai các chương trình, kế hoạch phát triển thương mại điện tử theo năm và theo giai đoạn của tỉnh đã ban hành. Cục Thuế tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục triển khai các quy định về quản lý thuế theo quy định của pháp luật; nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổ triển khai chống thất thu thuế, đặc biệt là đối với hoạt động kinh doanh trên nền tảng số. Công an tỉnh chủ động nắm tình hình, thu thập thông tin, tài liệu, xác minh làm rõ các hành vi vi phạm của các tổ chức, cá nhân lợi dụng hoạt động thương mại điện tử để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật,…

UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện tốt công tác tuyên truyền chính sách thuế, nghĩa vụ đăng ký kê khai, nộp thuế trong hoạt động kinh doanh thương mại điện tử để mọi người dân, người nộp thuế nắm bắt và chủ động trong việc đăng ký kê khai, nộp thuế nếu có phát sinh hoạt động kinh doanh thương mại điện tử,…

Hướng dẫn một số giải pháp tăng cường bảo đảm an toàn hệ thống thông tin

Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 3321/VP-KGVX, ngày 01/7/2024) về việc hướng dẫn một số giải pháp tăng cường bảo đảm an toàn hệ thống thông tin.

Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) chủ động nghiên cứu, hướng dẫn các cơ quan liên quan thực hiện một số giải pháp tăng cường bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo yêu cầu của Bộ TT&TT tại Công văn số 2517/BTTTT-CATTT ngày 27/6/2024. Theo đó, định kỳ thực hiện sao lưu dữ liệu ngoại tuyến “offline”; triển khai giải pháp để sẵn sàng phục hồi nhanh hoạt động của hệ thống thông tin khi gặp sự cố, đưa hoạt động của hệ thống thông tin trở lại bình thường trong vòng 24 tiếng hoặc theo yêu cầu nghiệp vụ; triển khai các giải pháp, đặc biệt là giải pháp giám sát an toàn thông tin, để ngăn ngừa, kịp thời phát hiện sớm nguy cơ tấn công mạng; tăng cường giám sát, quản lý các tài khoản quan trọng, tài khoản quản trị hệ thống; rà soát, khắc phục và không để xảy ra các lỗi cơ bản dẫn đến mất an toàn hệ thống thông tin.

Quyết định phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh Lạng Sơn

UBND tỉnh Quyết định phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh Lạng Sơn (Quyết định số 1160/QĐ-UBND, ngày 1/7/2024).

Theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh Lạng Sơn (kèm theo Quyết định số 1160/QĐ-UBND ngày 01/7/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh): Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh Lạng Sơn (sau đây gọi tắt là Quỹ) là quỹ tài chính Nhà nước ngoài ngân sách, hoạt động theo mô hình Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, bảo toàn và phát triển vốn, tự chủ và tự chịu trách nhiệm trong việc sử dụng vốn nhằm thực hiện chức năng cho vay cho hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, thành viên của tổ hợp tác và hợp tác xã theo quy định tại Nghị định số 45/2021/NĐ-CP và các quy định của pháp luật có liên quan.

Quỹ có tư cách pháp nhân, có vốn điều lệ, có con dấu, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước, hoặc các chi nhánh ngân hàng thương mại hoạt động hợp pháp tại tỉnh Lạng Sơn.

Người đại diện theo pháp luật của Quỹ là Giám đốc Quỹ. Phạm vi hoạt động: Quỹ hoạt động trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Quỹ hoạt động theo nguyên tắc tự chủ về tài chính, công khai, minh bạch, bảo toàn và phát triển vốn. Quỹ thực hiện cho vay theo đúng đối tượng và có đủ điều kiện theo quy định tại Nghị định số 45/2021/NĐ-CP.

Quyết định về việc tổ chức lại Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh Lạng Sơn

UBND tỉnh Quyết định về việc tổ chức lại Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh Lạng Sơn (Quyết định số 1158/QĐ-UBND, ngày 01/7/2024).

Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh Lạng Sơn có địa chỉ tại số 416, đường Hùng Vương, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn; là quỹ tài chính Nhà nước ngoài ngân sách, hoạt động theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, bảo toàn và phát triển vốn, tự chủ và tự chịu trách nhiệm trong việc sử dụng vốn nhằm thực hiện chức năng cho vay cho hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, thành viên của tổ hợp tác và hợp tác xã theo quy định tại Nghị định số 45/2021/NĐ-CP, ngày 31/3/2021 của Chính phủ.

Chức năng, nhiệm vụ của Quỹ: tiếp nhận, quản lý và sử dụng các nguồn vốn trong nước và ngoài nước, các nguồn tài trợ, viện trợ, đóng góp, ủy thác của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; huy động vốn từ các tổ chức, cá nhân trong nước theo quy định tại Nghị định số 45/2021/NĐ-CP, Điều lệ Quỹ và quy định pháp luật liên quan; ủy thác qua Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh để cho khách hàng vay theo quy định tại Nghị định số 45/2021/NĐ-CP, Điều lệ của Quỹ và quy định pháp luật liên quan; nhận uỷ thác cho vay theo quy định tại Nghị định số 45/2021/NĐ-CP, Điều lệ của Quỹ và quy định pháp luật liên quan; thực hiện các hoạt động tư vấn tài chính và đầu tư; đào tạo cho các khách hàng vay vốn của Quỹ theo quy định tại Điều lệ của Quỹ và quy định pháp luật liên quan.

Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược dữ liệu quốc gia đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược dữ liệu quốc gia đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh (Kế hoạch số 153/KH-UBND, ngày 01/7/2024).

Một số mục tiêu đến năm 2030: xây dựng, ban hành, cụ thể hóa quy chuẩn đối với từng loại dữ liệu thuộc danh mục dữ liệu lớn, quy định kỹ thuật về cấu trúc dữ liệu, quy chế khai thác, sử dụng dữ liệu của các cơ sở dữ liệu thuộc phạm vi quản lý của ngành, lĩnh vực; thực hiện quy hoạch, tích hợp, chia sẻ dữ liệu dùng chung đặt tại Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh, đáp ứng 100% nhu cầu lưu trữ, thu thập, kết nối, chia sẻ dữ liệu và tuân thủ an toàn thông tin theo cấp độ quy định; triển khai kết nối Nền tảng, chia sẻ tích hợp dữ liệu của tỉnh với 100% các cơ sở dữ liệu quốc gia (theo hướng dẫn của bộ, ngành trung ương), hoàn thành việc số hóa, cập nhật và đưa vào sử dụng hiệu quả; 100% cơ sở dữ liệu dùng chung và chuyên ngành của các sở, ngành, địa phương (ngoại trừ các cơ sở dữ liệu nghiệp vụ đặc thù) có nhu cầu kết nối, khai thác, tích hợp, chia sẻ thông tin với các cơ sở dữ liệu khác được thực hiện qua Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu của tỉnh; xây dựng và hoàn thành 100% các bộ dữ liệu ngành nông nghiệp, 90% các di sản văn hóa, di tích quốc gia trên địa bàn tỉnh được số hoá, lưu trữ đầy đủ dữ liệu và hình thành thư viện số, di sản số, có hiện diện số trên môi trường mạng; 100% các cơ sở dữ liệu cơ sở dữ liệu dùng chung, chuyên ngành được triển khai phương án bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ và mô hình bảo vệ 4 lớp, đồng thời triển khai các hoạt động bảo vệ an ninh mạng đối với hệ thống thông tin theo quy định của pháp luật về an ninh mạng.

Chỉ đạo triển khai thực hiện Quyết định số 1893/QĐ-BNN-TL ngày 24/6/2024 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 3351/VP-KT, ngày 2/7/2024) triển khai thực hiện Quyết định số 1893/QĐ-BNN-TL ngày 24/6/2024 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Bộ chỉ số Theo dõi - Đánh giá nước sạch nông thôn và Tài liệu hướng dẫn triển khai.

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan nghiên cứu, triển khai thực hiện nội dung nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của địa phương theo yêu cầu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Điều 4 Quyết định trên.

Theo Quyết định số 1893/QĐ-BNN-TL ngày 24/6/2024 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

Phê duyệt Bộ chỉ số Theo dõi - đánh giá nước sạch nông thôn, bao gồm 06 chỉ số như sau: tỷ lệ hộ sử dụng nước hợp vệ sinh (%); tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn (%); tỷ lệ hộ nghèo sử dụng nước hợp vệ sinh (%); tỷ lệ hộ nghèo được sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn (%); cấp nước sinh hoạt đạt chuẩn bình quân đầu người/ngày đêm (lít/người/ngày đêm); tỷ lệ công trình cấp nước tập trung có tổ chức quản lý khai thác hoạt động bền vững (%).

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức chỉ đạo thực hiện công tác theo dõi - đánh giá nước sạch nông thôn, hàng năm báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ phát triển thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh năm 2024

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 154/KH-UBND, ngày 02/7/2024 triển khai các nhiệm vụ phát triển thương mại điện tử (TMĐT) trên địa bàn tỉnh năm 2024.

Một số mục tiêu cụ thể: tiếp tục hỗ trợ, thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, duy trì tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử đạt 100%; hỗ trợ 03-05 doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh tham gia các sàn giao dịch TMĐT uy tín trong nước và quốc tế; 100% trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn chấp nhận thanh toán học phí bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt, tỷ lệ thanh toán hóa đơn tiền nước không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh đạt từ 25% trở lên, tiền điện đạt từ 50% trở lên, 100% cơ sở khám chữa bệnh công lập trên địa bàn tỉnh chấp nhận thanh toán không dùng tiền mặt; tổ chức 02 lớp đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về TMĐT, 01 chương trình hội nghị, hội thảo nhằm nâng cao kỹ năng, ứng dụng và phát triển TMĐT xuyên biên giới.

Các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện: tuyên truyền, nâng cao nhận thức về thương mại điện tử; hoàn thiện các chính sách, quy định về phát triển TMĐT trên địa bàn; đẩy mạnh, hỗ trợ thực hiện quảng bá sản phẩm, kinh doanh trên môi trường trực tuyến; phát triển và ứng dụng các công nghệ mới trong TMĐT; nâng cao năng lực quản lý nhà nước về TMĐT; phát triển nguồn nhân lực phục vụ phát triển TMĐT.

Chỉ đạo việc tặng quà của Chủ tịch nước nhân dịp Kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2024)

Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 3353/VP-KGVX, ngày 02/7/2024) việc tặng quà của Chủ tịch nước nhân dịp Kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2024).

Theo đó, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc các huyện, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố rà soát, tổng hợp, lập danh sách đối tượng đủ điều kiện nhận quà của Chủ tịch nước báo cáo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để xem xét, phê duyệt.

Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố và các cơ quan liên quan tổ chức tuyên truyền và thực hiện tặng quà của Chủ tịch nước đến các đối tượng chính sách bảo đảm kịp thời, đầy đủ trước ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/2024), tuyệt đối không để xảy ra sai sót, tiêu cực theo hướng dẫn và yêu cầu của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Công văn trên. Trên cơ sở danh sách đối tượng nhận quà của Chủ tịch nước do UBND các huyện, thành phố gửi đến, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội căn cứ hồ sơ gốc kiểm tra, đối chiếu, phê duyệt danh sách đối tượng nhận quà ngày Thương binh - Liệt sĩ, gửi danh sách đã phê duyệt về Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc các huyện, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố để tổ chức thực hiện.

Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ phát triển thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh năm 2024

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 154/KH-UBND, ngày 02/7/2024 triển khai các nhiệm vụ phát triển thương mại điện tử (TMĐT) trên địa bàn tỉnh năm 2024.

Một số mục tiêu cụ thể: tiếp tục hỗ trợ, thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, duy trì tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử đạt 100%; hỗ trợ 03-05 doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh tham gia các sàn giao dịch TMĐT uy tín trong nước và quốc tế; 100% trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn chấp nhận thanh toán học phí bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt, tỷ lệ thanh toán hóa đơn tiền nước không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh đạt từ 25% trở lên, tiền điện đạt từ 50% trở lên, 100% cơ sở khám chữa bệnh công lập trên địa bàn tỉnh chấp nhận thanh toán không dùng tiền mặt; tổ chức 02 lớp đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về TMĐT, 01 chương trình hội nghị, hội thảo nhằm nâng cao kỹ năng, ứng dụng và phát triển TMĐT xuyên biên giới.

Các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện: tuyên truyền, nâng cao nhận thức về thương mại điện tử; hoàn thiện các chính sách, quy định về phát triển TMĐT trên địa bàn; đẩy mạnh, hỗ trợ thực hiện quảng bá sản phẩm, kinh doanh trên môi trường trực tuyến; phát triển và ứng dụng các công nghệ mới trong TMĐT; nâng cao năng lực quản lý nhà nước về TMĐT; phát triển nguồn nhân lực phục vụ phát triển TMĐT.

Chỉ đạo việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Dân số Thế giới 11/7

Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 3372/VP-KGVX, ngày 03/7/2024) về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Dân số Thế giới 11/7.

Sở Y tế (cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo công tác dân số và phát triển tỉnh) chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan triển khai thực hiện các nội dung theo yêu cầu của Bộ Y tế, tổng hợp tình hình triển khai các hoạt động hưởng ứng ngày Dân số Thế giới 11/7/2024 trên địa bàn tỉnh báo cáo về Bộ Y tế và UBND tỉnh trước ngày 30/7/2024.

Tại Công văn số 3589/BYT-CDS ngày 27/6/2024, Bộ Y tế đề nghị UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo Sở Y tế, các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện thực hiện một số nội dung: tổ chức Lễ Mít tinh phát động, hưởng ứng với sự tham gia của các sở, ngành, đoàn thể, chính quyền các cấp và các tầng lớp Nhân dân nhằm tạo sự chuyển biến về căn bản về nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân về nhiệm vụ, nội dung công tác dân số trong tình hình mới; chỉ đạo đẩy mạnh các hoạt động truyền thông về dân số trên các phương tiện thông tin đại chúng, treo băng rôn, áp phích, tờ rơi…; bố trí kinh phí, huy động các nguồn lực để thực hiện yêu cầu nhiệm vụ về công tác dân số; tăng cường chỉ đạo phối hợp liên ngành, phân công nhiệm vụ, thực hiện cơ chế phối hợp hiệu quả giữa các cơ quan, đoàn thể, tổ chức tham gia thực hiện công tác dân số trên địa bàn.

UBND tỉnh chỉ đạo chủ động ứng phó với đợt mưa lớn trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh chỉ đạo chủ động ứng phó với đợt mưa lớn trên địa bàn tỉnh (Công văn số 884 /UBND-KT, ngày 03/7/2024).

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, chủ động triển khai công tác khắc phục, ứng phó mưa lũ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 65/CĐ-TTg ngày 02/7/2024 về Chủ động ứng phó với đợt mưa lớn tại khu vực Bắc Bộ và phương châm “4 tại chỗ”, trong đó trọng tâm một số nhiệm vụ cụ thể sau:

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, chỉ đạo triển khai công tác ứng phó kịp thời, hiệu quả, chủ động sơ tán, di dời người và phương tiện, tài sản ở những khu vực nguy hiểm, không bảo đảm an toàn, đặc biệt là tại khu vực bị ngập sâu, ven sông, suối, khu vực nguy cơ xảy ra sạt lở, lũ quét; tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, hỗ trợ, hướng dẫn bảo đảm giao thông an toàn cho người và phương tiện, nhất là tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực đã xảy ra sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở; kiên quyết không cho người và phương tiện qua lại nếu không bảo đảm an toàn, không để xảy ra thiệt hại đáng tiếc về người do bất cẩn, chủ quan.

Các sở, ngành, thành viên Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai tỉnh theo chức năng nhiệm vụ chủ động chỉ đạo, tập trung ứng phó với thiên tai; chủ động chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các địa phương triển khai công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả, hạn chế thiệt hại do thiên tai; thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo theo quy định.

Đề nghị Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tăng cường chỉ đạo hệ thống cơ quan, đoàn thể cấp dưới phối hợp với chính quyền các cấp tích cực tham gia tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên thực hiện các biện pháp phòng, chống ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ, sạt lở đất trên địa bàn; huy động, thăm hỏi, động viên, hỗ trợ kịp thời các gia đình bị thiệt hại trên địa bàn.

Kế hoạch triển khai Đề án “Đào tạo và phát triển kỹ năng mềm cho thanh niên và học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp” trên địa bàn tỉnh đến năm 2030

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “Đào tạo và phát triển kỹ năng mềm cho thanh niên và học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp” trên địa bàn tỉnh đến năm 2030 (Kế hoạch số 156/KH-UBND, ngày 03/7/2024).

Theo đó, phấn đấu 100% các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) được tuyên truyền nâng cao nhận thức về đào tạo và phát triển kỹ năng mềm cho thanh niên và học sinh, sinh viên (HSSV) trong các cơ sở GDNN; đến hết năm 2030, 100% các trường cao đẳng, trung cấp, 50% các Trung tâm GDNN - GDTX, cơ sở GDNN trên địa bàn tỉnh tổ chức đào tạo, lồng ghép đào tạo, phát triển kỹ năng mềm cho thanh niên và học sinh, sinh viên GDNN; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn các kiến thức, kỹ năng mềm cho trên 100 lượt cán bộ quản lý, nhà giáo trong các cơ sở GDNN; nghiên cứu mô hình và tổ chức thí điểm đào tạo, phát triển kỹ năng mềm cho thanh niên, HSSV tại 05 trường cao đẳng, trung cấp trên địa bàn tỉnh.

Các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện: đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của thanh niên, HSSV, đội ngũ cán bộ, nhà giáo và các cơ quan, tổ chức về đào tạo và phát triển kỹ năng mềm cho thanh niên, HSSV; tăng cường công tác bồi dưỡng, tập huấn về kỹ năng mềm dành cho đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo, thanh niên, HSSV trong các cơ sở GDNN; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, nhà giáo làm công tác đào tạo và phát triển kỹ năng mềm; nghiên cứu mô hình, thí điểm đào tạo và phát triển kỹ năng mềm; đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong đào tạo và phát triển kỹ năng mềm; chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong đào tạo và phát triển kỹ năng mềm;…

UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 26/6/2024 của Thủ tướng Chính phủ

UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 890/UBND-NC, ngày 03/7/2024) triển khai thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 26/6/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) đối với nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ, nhà ở riêng lẻ kết hợp sản xuất, kinh doanh.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố quán triệt, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả các chỉ thị, kết luận, công điện của Thủ tướng Chính phủ, Ban Bí thư, các nhiệm vụ trọng tâm tại Công văn số 807/UBND-NC ngày 19/6/2024 của UBND tỉnh; tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCCC, cứu nạn, cứu hộ (CNCH) cho người dân, tiếp tục nhân rộng mô hình Tổ liên gia an toàn PCCC, Điểm chữa cháy công cộng; tăng cường phối hợp thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, phát hiện và có biện pháp xử lý, khắc phục kịp thời hạn chế, vướng mắc, bất cập trong công tác PCCC và công tác khác liên quan đến PCCC; tiếp tục rà soát văn bản quy phạm pháp luật về PCCC hiện hành, đề xuất cơ quan có thẩm quyền kịp thời sửa đổi, bổ sung. Bên cạnh đó, kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về PCCC, CNCH và quy định khác có liên quan đối với nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, ban hành tài liệu hướng dẫn giải pháp cấp thiết tăng cường điều kiện an toàn PCCC phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương; kiểm tra, hướng dẫn từng cơ quan, tổ chức, hộ gia đình các biện pháp quản lý, sử dụng điện an toàn; tăng cường tuyên truyền, đăng tải tin, bài phổ biến kiến thức, kỹ năng PCCC, thoát nạn, cảnh báo nguy cơ cháy.

UBND các huyện, thành phố hướng dẫn các giải pháp bảo đảm an toàn PCCC đối với nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn quản lý; thực hiện nghiêm việc cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy phép xây dựng đối với nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ, nhà ở riêng lẻ kết hợp sản xuất, kinh doanh; tổ chức rà soát quy hoạch để có biện pháp, giải pháp hạn chế nguy cơ cháy, nổ.

Chỉ đạo triển khai mô hình tủ sách gia đình, tủ sách dòng họ, tủ sách trường học, mô hình “Gia đình đọc sách - Gắn kết yêu thương”

Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 3375/VP-KGVX, ngày 3/7/2024) triển khai mô hình tủ sách gia đình, tủ sách dòng họ, tủ sách trường học, mô hình “Gia đình đọc sách - Gắn kết yêu thương”.

Yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố, đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý, các tổ chức trực thuộc: đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về tầm quan trọng, tính bền vững của việc xây dựng thói quen, duy trì văn hóa đọc gắn kết các thế hệ trong gia đình, dòng họ; vận động và phát động phong trào tạo lập tủ sách gia đình, triển khai mô hình “Gia đình đọc sách - Gắn kết yêu thương” trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên thuộc thẩm quyền quản lý;

Cùng với đó, tổ chức các hoạt động khuyến đọc khuyến khích các thế hệ tham gia nhân dịp các ngày kỷ niệm; biểu dương, tôn vinh, ghi nhận các gia đình, dòng họ và cá nhân điển hình, nhân rộng mô hình tốt, cách làm hay, sáng tạo.

Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình tiêm chủng mở rộng năm 2024

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình tiêm chủng mở rộng năm 2024 (Kế hoạch số 155/KH-UBND, ngày 3/7/2024).

Mục tiêu cụ thể, về chỉ tiêu tiêm chủng: tỷ lệ tiêm đầy đủ 8 loại vắc xin cho trẻ < 1 tuổi trên toàn tỉnh (Lao, Bạch hầu, Ho gà, Uốn ván, Bại liệt, Sởi, Viêm gan B, Hib) đạt > 90% - 95%; tỷ lệ tiêm vắc xin Viêm gan B cho trẻ sơ sinh trong 24 giờ đầu đạt ≥ 90% tổng số trẻ sinh tại các cơ sở y tế có phòng sinh; tỷ lệ tiêm đủ mũi vắc xin Uốn ván (ít nhất 2 mũi) cho phụ nữ có thai đạt ≥ 90%; tỷ lệ tiêm vắc xin Viêm não Nhật Bản đạt ≥ 90%;…

Một số giải pháp, nhiệm vụ chủ yếu: công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện; tăng cường công tác thông tin, truyền thông; rà soát đối tượng, xác định nhu cầu vắc xin năm 2025.

Cùng với đó, triển khai các hoạt động chuyên môn: bảo đảm nguồn cung ứng vắc xin, vật tư trong Chương trình tiêm chủng mở rộng (TCMR); công tác bảo quản, cấp phát, vận chuyển và sử dụng vắc xin; tổ chức tiêm chủng,…

Sở Y tế là cơ quan đầu mối, tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện các hoạt động tiêm chủng trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình TCMR bảo đảm hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra. Báo cáo kết quả TCMR về Bộ Y tế, UBND tỉnh theo đúng quy định.

Chỉ đạo triển khai kế hoạch Chương trình Du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc” lần thứ XV tại tỉnh Bắc Kạn năm 2024

Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 3418/VP-KGVX, ngày 04/7/2024) triển khai kế hoạch Chương trình Du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc” lần thứ XV tại tỉnh Bắc Kạn năm 2024.

Theo đó, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện một số nội dung sau:

Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Lạng Sơn và cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch chi tiết, triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan theo đúng tiến độ; đảm bảo kinh phí, thành phần tham gia các nội dung hoạt động theo Kế hoạch.

Chủ động phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn chuẩn bị nội dung tuyên truyền; phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh, Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh tăng cường thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông về sự kiện trên.

Bám sát tiến độ triển khai, tham mưu, chuẩn bị các nội dung để Lãnh đạo UBND tỉnh tham dự các hoạt động, sự kiện theo chương trình, thời gian dự kiến trong tháng 8/2024.

Chỉ đạo tiếp tục quan tâm, khắc phục hậu quả vụ tai nạn lao động tại xã Bằng Hữu, huyện Chi Lăng

UBND tỉnh chỉ đạo tiếp tục quan tâm, khắc phục hậu quả vụ tai nạn lao động tại xã Bằng Hữu, huyện Chi Lăng (Công văn số 839/UBND-KGVX, ngày 04/7/2024).

UBND huyện Chi Lăng tiếp tục chỉ đạo các đơn vị, đoàn thể ở địa phương quan tâm, động viên, huy động các nguồn lực để hỗ trợ gia đình người bị nạn cả về vật chất và tinh thần để vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống, đồng thời nghiên cứu, thực hiện các chế độ, chính sách đối với thân nhân người bị nạn theo quy định.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả, thực chất các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy về công tác an toàn, vệ sinh lao động; tiếp tục tăng cường công tác quản lý an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ), đẩy mạnh và đa dạng hóa công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật về ATVSLĐ, chú trọng việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về ATVSLĐ cho người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động để nâng cao nhận thức về nguy cơ có thể xảy ra tai nạn trong lao động để biết cách phòng tránh.

Chỉ đạo thực hiện Kết luận Hội nghị đánh giá tình hình triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh

UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện Kết luận Hội nghị đánh giá tình hình triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh (Công văn số 901/UBND-TH, ngày 05/7/2024).

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị khi được giao chủ trì xây dựng các nghị quyết của HĐND tỉnh chủ động từ khâu đề xuất, xây dựng nghị quyết, nghiên cứu kỹ quy trình, thủ tục ban hành văn bản, đảm bảo thực hiện đúng thời gian, quy trình và chất lượng; xác định rõ nguồn lực để nghị quyết ban hành được thực hiện có hiệu quả. Chủ động phối hợp với các Ban HĐND tỉnh ngay từ khâu đầu tiên trong quá trình xây dựng nghị quyết; tăng cường hướng dẫn triển khai, kiểm tra, giám sát thực hiện nghị quyết khi được ban hành; kịp thời tổng hợp các hạn chế, khó khăn, vướng mắc để đề xuất điều chỉnh, bổ sung, thay thế nghị quyết phù hợp với yêu cầu thực tế.

UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các xã, phường, thị trấn, các phòng, ban, ngành có liên quan nghiêm túc, quyết liệt triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh đã ban hành; có kế hoạch tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt việc thực hiện các nghị quyết đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan ngay sau khi được ban hành; thực hiện giao nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, ban, ngành của huyện, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn; kịp thời tổng hợp các hạn chế, khó khăn, vướng mắc, chuyển cơ quan chủ trì tham mưu xây dựng nghị quyết tổng hợp, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét.

Đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong Quý III năm 2024

Ban An toàn giao thông tỉnh chỉ đạo (Công văn số 131 /BATGT-VP, ngày 05/7/2024) các cơ quan thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh, Ban An toàn giao thông các huyện, thành phố đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong Quý III năm 2024.

Theo đó, tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp công tác bảo đảm TTATGT tại các văn bản: Chương trình hành động số 116-CTr/TU, ngày 16/4/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm TTATGT trong tình hình mới, Kế hoạch số 238/KH-UBND ngày 04/5/2022 của UBND tỉnh về tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2022-2025…

Người đứng đầu các cấp, các ngành, tổ chức đoàn thể, chính trị xã hội, địa phương cần nâng cao hơn nữa tinh thần, trách nhiệm, tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp công tác bảo đảm TTATGT trên địa bàn, lĩnh vực mình quản lý; tiếp tục nâng cao năng lực, hiệu quả thực thi pháp luật về bảo đảm TTATGT, trong đó, tiếp tục chỉ đạo tăng cường lực lượng, phương tiện nghiệp vụ, phối hợp triển khai đồng bộ, quyết liệt công tác thanh tra, tuần tra kiểm soát, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nhất là các vi phạm là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến TNGT với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”; tiếp tục tăng cường siết chặt công tác quản lý nhà nước về TTATGT trong các lĩnh vực; đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư xây dựng, sửa chữa kết cấu hạ tầng giao thông, tập trung xử lý các điểm đen, điềm tiền ẩn về TNGT; tiếp tục đẩy mạnh đổi mới, đa dạng hoá nội dung, hình thức phổ biến, tuyên truyền pháp luật về ATGT./.

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết