A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (từ ngày 01/01 đến ngày 07/01/2023)

UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiệnThông tư số 13/2023/TT-BKHĐT ngày 12/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Kế hoạch tổ chức phát động ủng hộ Quỹ Nhân đạo, Phong trào "Tết Nhân ái" Xuân Giáp Thìn năm 2024; UBND tỉnh chỉ đạo triển khai công tác bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024; Kế hoạch chỉ đạo tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2024; Chỉ đạo về việc phê duyệt đề án vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập; Chỉ đạo thực hiện các biện pháp bảo vệ sức khỏe người dân trước ảnh hưởng của rét đậm, rét hại; Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong công tác quản lý tài sản công năm 2024; Chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 18/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh; Chỉ thị về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024; Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính, triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2024./.

 

 

UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiệnThông tư số 13/2023/TT-BKHĐT ngày 12/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Thông tư số 13/2023/TT-BKHĐT ngày 12/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn cơ chế tổ chức thực hiện “Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp khu vực tư nhân kinh doanh bền vững giai đoạn 2022-2025” (Công văn số 02 /UBND-KT, ngày 02/01/2024).

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tổ chức phổ biến, quán triệt nội dung “Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp khu vực tư nhân kinh doanh bền vững giai đoạn 2022 - 2025” ban hành kèm theo Quyết định số 167/QĐ-TTg ngày 08/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ (gọi tắt là Chương trình 167), Thông tư số 13/2023/TT-BKHĐT ngày 12/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các văn bản pháp luật có liên quan đến các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp thuộc lĩnh vực ngành, địa phương quản lý; nghiên cứu, đề xuất, triển khai các nội dung Chương trình 167 trong phạm vi, lĩnh vực quản lý phù hợp với định hướng ưu tiên và tình hình thực tế của từng ngành và địa phương; tổ chức rà soát, hỗ trợ doanh nghiệp khu vực tư nhân thực hiện kinh doanh bền vững tham gia Chương trình 167; căn cứ nhu cầu của doanh nghiệp thuộc lĩnh vực, địa bàn phụ trách, hằng năm xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí thực hiện gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp chung; tổ chức triển khai các hoạt động của Chương trình 167 theo quy định tại Thông tư số 13/2023/TT-BKHĐT.

Kế hoạch tổ chức phát động ủng hộ Quỹ Nhân đạo, Phong trào "Tết Nhân ái" Xuân Giáp Thìn năm 2024

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức phát động ủng hộ Quỹ Nhân đạo, Phong trào "Tết Nhân ái" Xuân Giáp Thìn năm 2024 (Kế hoạch số 01/KH-UBND, ngày 02/01/2024).

Mục đích nhằm kêu gọi sự đóng góp tích cực, hiệu quả của các sở, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội, lực lượng vũ trang, trường học, doanh nghiệp, các Câu lạc bộ, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh cho Quỹ Nhân đạo và Phong trào "Tết Nhân ái" Xuân Giáp Thìn năm 2024. Qua đó phối hợp chung tay chăm lo cho đồng bào nghèo trên địa bàn tỉnh phấn đấu 100% hộ nghèo, gia đình chính sách, nạn nhân chất độc da cam, những người dễ bị tổn thương đều có quà, vui Xuân, đón Tết cổ truyền của dân tộc trong không khí ấm áp, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả.

Thời gian tổ chức phát động dự kiến vào ngày 16/01/2024, tại Hội trường Thành uỷ, UBND thành phố Lạng Sơn.

Thời gian tiếp nhận ủng hộ Phong trào Tết từ 05/01/2024 đến hết ngày 05/02/2024.

UBND tỉnh chỉ đạo triển khai công tác bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024

UBND tỉnh chỉ đạo triển khai công tác bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 (Công văn số 08/UBND-KT, ngày 02/01/2024).

Sở Công Thương phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, đánh giá tình hình, diễn biến thị trường, đề xuất cấp có thẩm quyền biện pháp bảo đảm cân đối cung cầu, ổn định thị trường, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, gián đoạn nguồn hàng hóa gây tăng giá đột biến dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024; chủ động làm việc với các doanh nghiệp để xây dựng kế hoạch chuẩn bị nguồn hàng, dự trữ hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân, vận động, khuyến khích các doanh nghiệp tổ chức các chuyến bán hàng về nông thôn, vùng sâu, vùng xa, phục vụ cung ứng sớm và đầy đủ cho Nhân dân; chỉ đạo các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu có phương án đảm bảo nguồn cung xăng dầu cho thị trường dịp Tết Nguyên đán.

Các sở, ngành liên quan tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành pháp luật về giá, các biện pháp kê khai, niêm yết giá, xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng tăng giá bất hợp lý; xây dựng kế hoạch bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phục vụ tốt nhu cầu đi lại, vận tải hành khách, hàng hóa của tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 và Lễ hội Xuân 2024; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra liên ngành đối với các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm và sản phẩm thực phẩm trên địa bàn tỉnh; tăng cường thông tin, tuyên truyền về tình hình giá cả thị trường… UBND các huyện, thành phố chủ động xây dựng phương án đảm bảo cung ứng, lưu thông hàng hóa, đảm bảo đủ lượng hàng hóa, nhất là lương thực, thực phẩm, hàng thiết yếu để phục vụ người dân trên địa bàn; chủ động xem xét, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, lưu thông hàng hóa để chuẩn bị các nguồn hàng dự trữ, bình ổn giá cả thị trường.

Kế hoạch chỉ đạo tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2024

Ban Chỉ đạo kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử quan trọng tỉnh giai đoạn 2021 – 2025 ban hành Kế hoạch số 19-KH/BCĐ, ngày 02/01/2024 về chỉ đạo tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2024.

Mục đích nhằm tuyên truyền sâu rộng về truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng của dân tộc, lòng yêu nước, chủ nghĩa anh hùng, ý chí tự lực, tự cường và tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc. Thông qua các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm góp phần tạo sự thống nhất cao trong Đảng, sự đồng thuận xã hội để triển khai thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, tận dụng thời cơ, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp.

Theo đó, tổ chức các hoạt động kỷ niệm gồm: kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước; kỷ niệm năm tròn ngày sinh các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam; kỷ niệm năm tròn sự kiện lịch sử quan trọng; kỷ niệm năm tròn ngày lễ, sự kiện lịch sử quan trọng và kỷ niệm năm tròn ngày thành lập, ngày truyền thống của các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tổ chức quốc tế, đơn vị vũ trang nhân dân, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; kỷ niệm các ngày lễ quốc tế. Đặc biệt tập trung tổ chức các hoạt động nhân các ngày kỷ niệm, ngày lễ lớn của tỉnh như: kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn (15/6/1933 - 15/6/2024); kỷ niệm 114 năm Ngày sinh đồng chí Lương Văn Tri (17/8/1910 -17/8/2024); kỷ niệm 84 năm Ngày khởi nghĩa Bắc Sơn (27/9/1940 - 27/9/2024); kỷ niệm 597 năm Ngày Chiến thắng Chi Lăng (10/10/1427-10/10/2024); kỷ niệm 74 năm Ngày giải phóng Lạng Sơn (17/10/1950-17/10/2024); kỷ niệm 115 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ (04/11/1909 - 04/11/2024), gắn với kỷ niệm 193 năm Ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn (04/11/1831 - 04/11/2024).

Chỉ đạo về việc phê duyệt đề án vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có chỉ đạo về việc phê duyệt đề án vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập (Công văn số 11/UBND-NC, ngày 03/01/2024).

Theo đó, ủy quyền cho Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố phê duyệt, điều chỉnh Đề án vị trí việc làm đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý.

Thời hạn ủy quyền: từ ngày 03/01/2024 đến hết ngày 31/12/2025.

Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm: hoàn thành phê duyệt Đề án vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý trước ngày 31/3/2024; báo cáo kết quả phê duyệt đề án vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) chậm nhất ngày 05/4/2024. Trong quá trình thực hiện, nếu có hướng dẫn mới của Bộ, ngành quản lý hoặc có sự thay đổi về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị sự nghiệp công lập, các cơ quan, đơn vị chủ động rà soát, điều chỉnh đề án vị trí việc làm phù hợp với quy định.

Chỉ đạo thực hiện các biện pháp bảo vệ sức khỏe người dân trước ảnh hưởng của rét đậm, rét hại

UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện các biện pháp bảo vệ sức khỏe người dân trước ảnh hưởng của rét đậm, rét hại (Công văn số 13/UBND-KGVX, ngày 03/01/2024).

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tăng cường, chủ động theo dõi chặt chẽ tình hình diễn biến rét đậm, rét hại trên địa bàn để kịp thời thông tin cho người dân biết và thực hiện các biện pháp dự phòng, phòng chống rét bảo vệ sức khỏe trong mùa lạnh.

Sở Y tế phối hợp các cơ quan liên quan phổ biến kiến thức, hướng dẫn, khuyến cáo người dân trong cộng đồng thực hiện các biện pháp dự phòng, phòng chống rét hiệu quả, bảo đảm an toàn sức khỏe; chỉ đạo các cơ sở y tế bảo đảm bố trí đầy đủ cơ số thuốc cấp cứu, đủ giường bệnh, chuẩn bị sẵn sàng các phương tiện để xử lý kịp thời các trường hợp cấp cứu thường gặp, tổ chức khám chữa bệnh cho người dân.

Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Lạng Sơn, UBND các huyện, thành phố phối hợp chặt chẽ với ngành y tế để tuyên truyền, phổ biến các hướng dẫn bảo vệ sức khỏe của người dân, người lao động, người bệnh, người nhà người bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong công tác quản lý tài sản công năm 2024

UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong công tác quản lý tài sản công năm 2024 (Công văn số 22/UBND-KT, ngày 04/1/2024).

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị căn cứ các quy định của pháp luật, chức năng, nhiệm vụ, địa bàn quản lý, thẩm quyền được giao khẩn trương chỉ đạo tổ chức thực hiện đầy đủ, toàn diện, có hiệu quả công tác quản lý, sử dụng tài sản công năm 2024. Trong đó, tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp liên quan đến quản lý, khai thác nguồn lực tài sản công được chỉ ra trong Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 15/01/2019 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế, Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về những điều Đảng viên không được làm, Hướng dẫn số 02-HD/UBKTTW, ngày 29/11/2021 của Ủy ban Kiểm tra trung ương hướng dẫn thực hiện những điều đảng viên không được làm; tiếp tục tổ chức phổ biến, tuyên truyền Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, địa bàn được giao phụ trách, các sở chuyên ngành, UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ nội dung của Đề án tổng kiểm kê tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ quy trình, nội dung về sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết.

Chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 18/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh

Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo (Công văn số 26/UBND-NC ngày 04/01/2024) triển khai thực hiện Nghị quyết số 18/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh quy định nội dung chi, mức chi thực hiện công tác phổ  biến, giáo dục pháp luật; chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố kịp thời phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 18/2023/NQ-HĐND tới cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý, nhất là đối với các bộ phận trực tiếp tham mưu công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở của cơ quan, đơn vị, địa phương. Việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 56/2023/TT-BTC ngày 18/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho  công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở và các văn bản pháp luật có liên quan, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả.

Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu xây dựng dự thảo Quyết định của UBND tỉnh bãi bỏ Quyết định số 10/2015/QĐ-UBND ngày 31/01/2015 của UBND tỉnh quy định về một số nội dung, mức chi kinh phí thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn và Quyết định số 29/2015/QĐ-UBND ngày 31/8/2015 của UBND tỉnh quy định mức chi thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, để thống nhất thực hiện theo Nghị quyết số 18/2023/NQ-HĐND và các văn bản hiện hành.

Chỉ thị về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024

Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 03/CT-UBND, ngày 05/01/2024 về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Thực hiện Chỉ thị, Công điện của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuẩn bị tổ chức đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 bảo đảm vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt một số nhiệm vụ chủ yếu sau đây:

1. Sở Công Thương

a) Theo dõi, đánh giá nguồn cung, nhu cầu hàng hóa, nhất là các mặt hàng thiết yếu, những mặt hàng có nhu cầu cao hoặc có biến động giá lớn trong thời gian qua để chủ động có phương án hoặc đề xuất với các cơ quan chức năng biện pháp bảo đảm cân đối cung cầu, ổn định thị trường, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, gián đoạn nguồn hàng gây tăng giá đột biến trong dịp cuối năm và Tết Nguyên đán.

b) Chủ động tham mưu UBND tỉnh phương án chuẩn bị nguồn hàng, dự trữ hàng hóa thiết yếu phục vụ Tết; nghiên cứu, triển khai các biện pháp bình ổn thị trường theo quy định của pháp luật; phối hợp với ngành ngân hàng hỗ trợ, kết nối các doanh nghiệp sản xuất, phân phối hàng thiết yếu phục vụ Tết với các  tổ chức tín dụng trên địa bàn để tiếp cận được nguồn vốn vay với lãi suất ưu đãi, dự trữ hàng hóa bình ổn thị trường dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, cơ quan liên quan tổ chức thực hiện hiệu quả công tác đấu tranh, phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, tập trung tại khu vực biên giới, các kho hàng, điểm tập kết hàng hóa, các mặt hàng thiết yếu phục vụ Tết,...

c) Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các đơn vị chức  năng theo dõi sát tình hình sản xuất, diễn biến thời tiết, dịch bệnh, đánh giá năng lực sản xuất, nguồn cung ứng để có phương án hoặc đề xuất phương án bảo đảm nguồn cung, ổn định thị trường các mặt hàng nông sản, thực phẩm thiết yếu dịp cuối năm và Tết Nguyên đán.

d) Chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát các chương trình khuyến mại trên toàn tỉnh, bảo đảm tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật; phát hiện, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

2. Sở Tài chính

Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tăng cường kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh trong việc chấp hành các quy định về đăng ký, kê khai, niêm yết giá và bán hàng theo giá niêm yết, tập trung vào các mặt hàng thực hiện bình ổn giá, nhất là tại các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, khu vui chơi, giải trí, điểm tham quan, du lịch...; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về giá; tăng cường quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm và đúng chế độ, chính sách quy định. Phối hợp với Cục Thuế tham mưu đẩy mạnh việc thu ngân sách nhà nước, nhất là thu qua hóa đơn điện tử các mặt hàng như xăng dầu, kinh doanh ăn uống, vận chuyển hành khách. Kiểm soát chặt chẽ thu, chi ngân sách nhà nước, nợ công, tài sản công.

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

a) Chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo hoàn thành kế hoạch sản xuất vụ Xuân trong khung thời vụ tốt nhất; chủ động các phương án phòng, chống thiên tai, nhất là rét đậm, rét hại, sương muối, mưa đá để hạn chế thiệt hại, bảo đảm ổn định sản xuất; hỗ trợ kịp thời giống cây trồng, vật nuôi, vắc xin, hóa chất sát trùng, thuốc bảo vệ thực vật…; tập trung triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi, thủy sản, đặc biệt là dịch tả lợn Châu Phi, bệnh viêm da nổi cục; đẩy mạnh sản xuất sản phẩm nông sản, chăn nuôi gia súc, gia cầm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng thực phẩm của Nhân dân trong dịp Tết. Xây dựng kế hoạch triển khai tới toàn thể cán bộ và Nhân dân hưởng ứng phong trào Tết trồng cây.

b) Phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức thực hiện các biện pháp kiểm soát chặt chẽ để đảm bảo cân đối cung, cầu các mặt hàng lương thực, thực phẩm, nhất là thịt lợn và sản phẩm từ thịt lợn trước, trong và sau Tết, tránh tình trạng thiếu hàng, tăng giá. Tăng cường công tác quản lý chất lượng, đảm bảo vệ sinh thực phẩm đối với các mặt hàng nông, lâm, thủy sản. Phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm soát chặt chẽ các hoạt động buôn bán, vận chuyển trái phép gia súc, gia cầm và các sản phẩm liên quan, nhất là tại các cửa khẩu, đường mòn, lối mở khu vực biên giới.

c) Chủ động kiểm tra, chỉ đạo công tác bảo đảm an toàn các công trình thủy lợi, hồ chứa, đập…; vận hành hợp lý, hiệu quả các hồ chứa thủy lợi, có kế hoạch bảo đảm nguồn nước phục vụ gieo cấy vụ Đông Xuân và nguồn nước cho sinh hoạt, sản xuất, thủy điện; tăng cường kiểm tra công tác bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy rừng, có giải pháp ứng phó kịp thời khi có sự cố xảy ra.

4. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

a) Chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố và các cơ quan liên quan tập trung rà soát, nắm chắc tình hình đời sống của các đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn (hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh, vùng sâu vùng xa, biên giới, công nhân, người lao động, người bị mất việc làm…) để quan tâm chăm lo, kịp thời có chính sách hỗ trợ phù hợp, đảm bảo mọi người, mọi nhà đều được vui Xuân, đón Tết. Tham mưu lãnh đạo tỉnh tổ chức chu đáo việc thăm hỏi, chúc Tết, động viên các đối tượng chính sách, người có công, các đơn vị lực lượng vũ trang, các đơn vị trực Tết, chức sắc tôn giáo tiêu biểu..., đảm bảo đúng đối tượng, đúng chế độ, công khai, minh bạch, tránh chồng chéo; bảo đảm tất cả các đối tượng chính sách đều có quà và được nhận quà trước Tết, không để ai không có Tết.

b) Chủ trì, phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh, UBND các huyện, thành phố thực hiện các giải pháp duy trì chuỗi cung ứng nguồn nhân lực, đáp ứng kịp thời lao động cho doanh nghiệp trước và sau Tết Nguyên đán; tăng cường kiểm tra và thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động; bảo đảm công chức, viên chức, người lao động được chi trả đầy đủ tiền lương, tiền thưởng và bố trí nghỉ Tết đúng chế độ quy định; chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa, giải quyết kịp thời các tranh chấp, mâu thuẫn, không để xảy ra đình công trái pháp luật, ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh và mất an ninh trật tự trên địa bàn, đảm bảo mọi người lao động có điều kiện vui Xuân, đón Tết.

c) Tăng cường công tác phòng, chống xâm hại trẻ em, phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em, phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; bảo đảm tất cả trẻ em đều được đón Tết an toàn, vui tươi, lành mạnh, nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em sinh sống tại các địa bàn đặc biệt khó khăn.

d) Theo dõi, kiểm tra thường xuyên tình hình hoạt động của Cơ sở Cai nghiện ma túy, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng học viên bỏ trốn tập thể, phá hoại tài sản, cơ sở vật chất, gây mất ổn định tình hình chính trị, xã hội trong dịp Tết Nguyên đán.

5. Sở Y tế

Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố:

a) Tập trung triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là các dịch bệnh có nguy cơ bùng phát mùa Đông - Xuân, dịch bệnh nguy hiểm mới nổi có khả năng xâm nhập vào Việt Nam, sẵn sàng ứng phó với các tình huống có thể xảy ra; theo dõi, giám sát để phát hiện sớm và xử lý kịp thời, triệt để các ổ dịch bệnh truyền nhiễm, không để lây lan rộng, bùng phát kéo dài trong cộng đồng. Thực hiện nghiêm quy trình về quản lý nhập cảnh, kiểm dịch y tế tại các cửa khẩu.

b) Tăng cường quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, tổ chức thanh tra, kiểm tra liên ngành các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm theo kế hoạch; kiểm tra nhanh các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm ở các điểm du lịch, khu di tích lịch sử, văn hóa, danh thắng; xử lý nghiêm trường hợp vi phạm và công khai kết quả thanh tra, kiểm tra trên trang thông tin điện tử về an toàn thực phẩm và các phương tiện thông tin đại chúng.

c) Chỉ đạo các cơ sở y tế tổ chức tốt công tác khám chữa bệnh, thực hiện ứng trực 24/24 giờ. Chủ động các phương án sẵn sàng nhân lực, thuốc, thiết bị y tế, sinh phẩm hóa chất bảo đảm phục vụ yêu cầu khám, cấp cứu, điều trị cho người bệnh trong dịp Tết Nguyên đán, mùa Đông - Xuân.

d) Tăng cường công tác phát hiện thuốc giả, thuốc kém chất lượng, thuốc không được phép lưu hành; không để xảy ra tình trạng đầu cơ, găm hàng, tăng giá đột biến, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

6. Sở Giao thông vận tải

a) Chủ trì, tăng cường công tác điều tiết, tổ chức quản lý chặt chẽ hoạt động vận tải, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết Nguyên đán; đẩy mạnh kiểm tra việc thực hiện kê khai giá cước, niêm yết giá cước vận tải,  giá vé tàu, vé xe theo quy định; tổ chức vận chuyển hàng hóa thông suốt trong dịp Tết, nhất là đến các địa bàn đặc biệt khó khăn, vùng sâu vùng xa.

b) Phối hợp với lực lượng công an và các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, kiểm soát chất lượng, an toàn kỹ thuật các phương tiện tham gia giao thông; xử lý nghiêm các phương tiện vận tải chở hàng quá khổ, quá tải trọng, vi phạm kích thước thùng hàng, quá niên hạn sử dụng, không đảm bảo an toàn kỹ thuật khi tham gia giao thông. Yêu cầu các đơn vị vận tải tuân thủ quy tắc giao thông, phòng ngừa tai nạn trên đường đèo dốc, tại các đường ngang đường sắt; thường xuyên kiểm tra, ngăn ngừa lái xe vi phạm về nồng độ cồn, ma túy; đồng thời xử lý nghiêm các doanh nghiệp vận tải, chủ phương tiện không chấp hành quy định về đăng ký, đăng kiểm phương tiện, các hành vi chèo kéo, chở quá số người và đón trả khách không đúng nơi quy định; có biện pháp ngăn chặn việc vận chuyển trái phép hàng cháy nổ, hàng nguy hiểm, các sản phẩm gia súc, gia cầm không rõ nguồn gốc và không có chứng nhận kiểm dịch vệ sinh thú y trên các phương tiện vận tải.

c) Chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp kiềm chế, giảm thiểu tai nạn giao thông; khẩn trương rà soát, bổ sung các biển báo giao thông tại các vị trí tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông; tập trung chỉ đạo duy tu, bảo dưỡng các đoạn đường đã xuống cấp, hư hỏng theo phân cấp quản lý, đảm bảo thuận lợi, an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông dịp trước, trong và sau Tết.

d) Phối hợp với các cơ quan truyền thông tuyên truyền về kế hoạch phục vụ vận tải Tết; thông báo công khai về kế hoạch phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân và số điện thoại đường dây nóng của cơ quan, đơn vị trong ngành giao thông vận tải có liên quan để tiếp nhận, xử lý các thông tin phản ánh của hành khách và người dân.

7. Công an tỉnh

a) Chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố triển khai kế hoạch, phương án bảo vệ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cho Nhân dân vui Xuân, đón Tết.

b) Chủ động nắm chắc tình hình, tập trung đấu tranh ngăn chặn âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, chống đối trong nước; ngăn chặn, vô hiệu hóa các hoạt động phá hoại, kích động biểu tình, gây rối an ninh trật tự; giải quyết kịp thời các vụ việc phức tạp, không để hình thành “điểm nóng” về an ninh, trật tự; bố trí lực lượng tuần tra, kiểm soát, bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu chính trị, kinh tế, văn hóa, các công trình, dự án trọng điểm đang triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh, các đoàn lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước, khách quốc tế đến thăm và làm việc tại Lạng Sơn.

c) Mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm trước, trong và sau Tết Nguyên đán, tập trung đấu tranh, triệt phá các đường dây, băng nhóm tội phạm, nhất là tội phạm sử dụng vũ khí nóng, tội phạm gây án đặc biệt nghiêm trọng, tội phạm liên quan đến “tín dụng đen”, tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất hàng giả, tội phạm liên quan môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, tội phạm trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm ma túy; phát hiện và xử lý nghiêm các tệ nạn xã hội...

d) Kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán, sử dụng trái  phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo và đồ chơi nguy hiểm; không để xảy ra đốt pháo trái phép trong dịp Tết, nhất là Đêm Giao thừa. Thực hiện cao điểm rà soát, kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên    toàn tỉnh.

đ) Tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng, chống cháy nổ. Phối hợp chặt chẽ với ngành giao thông vận tải có phương án tổ chức, điều tiết, phân luồng, hướng dẫn giao thông, không để xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông; sẵn sàng giải tỏa, cứu nạn kịp thời khi xảy ra sự cố, tai nạn giao thông; tăng cường tuần tra, kiểm soát, bảo đảm an toàn giao thông, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ, nhất là liên quan đến sử dụng bia, rượu, chất cấm khi điều khiển phương tiện giao thông.

e) Tăng cường công tác quản lý xuất nhập cảnh, quản lý cư trú của công dân và người nước ngoài.

8. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

a) Chủ động nắm chắc tình hình nội địa, trên tuyến biên giới, ngoại biên, không gian mạng; thực hiện nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực sẵn sàng chiến đấu; sẵn sàng lực lượng, phương tiện tham gia phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, sự cố, ô nhiễm môi trường và cứu hộ, cứu nạn; thường xuyên tuần tra, kiểm soát, bảo vệ an toàn các mục tiêu, căn cứ quân sự, quốc phòng trên địa bàn tỉnh; nắm chắc tình hình địa bàn, chủ động giải quyết các tình huống, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống; tăng cường phối hợp với các lực lượng liên quan thực hiện tuần tra, kiểm soát, đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, buôn lậu; kiên quyết ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới, cửa khẩu.

b) Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan và UBND các huyện, thành phố tham mưu, đề xuất tổ chức bắn pháo hoa trong đêm Giao thừa Tết Nguyên đán 2024 phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế, bảo đảm an toàn, tiết kiệm, không sử dụng ngân sách nhà nước.

9. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

a) Chỉ đạo, hướng dẫn các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch, chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết để phục vụ khách du lịch trong dịp Tết Nguyên đán; tăng cường quản lý, kiểm soát chất lượng kinh doanh dịch vụ du lịch, kịp thời xử lý nghiêm các vi phạm. Tăng cường giới thiệu, quảng bá di tích lịch sử, văn hóa, danh thắng, lễ hội và các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của tỉnh đến du khách, bạn bè trong nước và quốc tế.

b) Tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, lễ hội trước, trong và sau Tết Nguyên đán, bảo đảm phục vụ Nhân dân đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, phù hợp với nếp sống văn minh,  phong tục, tập quán, truyền thống văn hóa tốt đẹp của từng địa bàn; kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm các biểu hiện tiêu cực, lợi dụng các hoạt động văn hóa,    lễ hội để hoạt động mê tín dị đoan, thu lợi bất chính.

10. Sở Thông tin và Truyền thông

a) Chỉ đạo các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ viễn thông tổ chức thực hiện các phương án bảo vệ an toàn mạng lưới viễn thông, internet, bảo đảm thông tin thông suốt, an toàn, đáp ứng nhu cầu thông tin của Nhân dân và phục vụ tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cơ quan Đảng, chính quyền các cấp trong dịp Tết Nguyên đán.

b) Chỉ đạo các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính thực hiện đồng  bộ giải pháp tăng cường năng lực mạng lưới, lao động, mặt bằng khai thác, phương tiện vận chuyển, bảo đảm an toàn, an ninh hàng hóa; bố trí đủ nhân lực  hỗ trợ, chăm sóc khách hàng, không để xảy ra tình trạng dồn ứ, mất mát hàng hóa của khách hàng trong thời kỳ cao điểm, phục vụ tốt nhất nhu cầu của người dân trước, trong và sau Tết Nguyên đán.

c) Phối hợp với các cơ quan liên quan cung cấp thông tin, hướng dẫn các cơ quan báo chí, hệ thống thông tin cơ sở trên địa bàn tỉnh thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời các quy định về sản xuất, kinh doanh, lưu thông hàng hóa, thị trường, nguồn cung, giá thực phẩm, các mặt hàng bình ổn phục vụ người dân trong dịp Tết; kiểm soát chặt chẽ thông tin liên quan đến sản xuất, kinh doanh, không để xảy ra tình trạng thông tin thất thiệt gây hoang mang cho người tiêu dùng; tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền quảng bá hình ảnh dân tộc, vẻ đẹp truyền thống, giá trị nhân văn của Việt Nam đối với người nước ngoài tới Việt Nam và bà con Việt kiều về Việt Nam ăn Tết; tuyên truyền, giới thiệu các xuất bản phẩm có giá trị tư tưởng, văn hóa, nghệ thuật và các văn hóa phẩm, tranh, ảnh, lịch phục vụ Nhân dân trong dịp Tết bằng các hình thức đa dạng, phong phú, hấp dẫn; đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, ứng dụng công nghệ số trong công tác tổ chức lễ hội; cung cấp thông tin, tạo sự đồng thuận trong xã hội để người dân vui Xuân, đón Tết.

11. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Lạng Sơn

Chỉ đạo các tổ chức tín dụng thực hiện tốt các chính sách tiền tệ, tín dụng của Trung ương trên địa bàn; triển khai các chính sách hỗ trợ cho các doanh nghiệp tham gia chương tình bình ổn thị trường trong dịp Tết Nguyên đán với lãi suất ưu đãi, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp về nguồn vốn kinh doanh để tăng nguồn hàng dự trữ, góp phần bình ổn thị trường; bảo đảm việc cung ứng dịch vụ thanh toán điện tử, đáp ứng nhu cầu thanh toán cao vào cuối năm; tổ chức các dịch vụ ngoại hối, thu đổi ngoại tệ phục vụ khách du lịch; phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, kịp thời xử lý vi phạm trong hoạt động mua, bán ngoại tệ, vàng và dịch vụ đổi tiền mặt mệnh giá nhỏ không đúng quy định của pháp luật; đảm bảo các hệ thống thanh toán hoạt động ổn định, thông suốt; tăng cường giám sát an ninh mạng và triển khai các biện pháp kỹ thuật, bố trí nhân sự cần thiết để đảm bảo an toàn hoạt động của các hệ thống thanh toán và hệ thống khác có liên quan.

12. Sở Ngoại vụ

Tham mưu UBND tỉnh các hoạt động đối ngoại nhân dịp năm mới, Tết nguyên đán. Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố theo dõi sát tình hình, tham mưu các biện pháp xử lý kịp thời các tình huống liên quan đến hoạt động đối ngoại; chủ động thực hiện tốt công tác bảo hộ công dân theo quy định.

13. Sở Giáo dục và Đào tạo

Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố tăng cường tuyên truyền, giáo dục học sinh, sinh viên thực hiện nếp sống văn minh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, thực hiện nghiêm các quy định về quản lý và sử dụng pháo; nâng cao kỹ năng về phòng chống tai nạn, thương tích, phòng tránh các tệ nạn xã hội; hướng dẫn cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm việc phân công trực và bảo vệ cơ quan, trường học dịp nghỉ Tết; có giải pháp bảo đảm kế hoạch nhiệm vụ năm học 2023 - 2024 sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán; phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng bảo đảm an toàn tuyệt đối cơ sở vật chất, trang thiết bị, phòng, chống cháy nổ tại các cơ sở giáo dục.

14. Thanh tra tỉnh, Ban Tiếp công dân tỉnh

Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền; tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc đông người, phức tạp, tồn đọng kéo dài; tuyên truyền, vận động và có biện pháp phù hợp, không để công dân khiếu nại, tố cáo tập trung trong những ngày Tết Nguyên đán.

15. Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn

Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh; đề cao giá trị đạo đức, lối sống tốt đẹp của Nhân dân; phong trào thi đua, tạo khí thế vui tươi, phấn khởi trong lao động, sản xuất, công tác, học tập. Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, chương trình phản ánh kịp thời không khí vui Xuân, đón Tết của Nhân dân các  dân tộc trong tỉnh. Cập nhật kịp thời thông tin thị trường, giá hàng hóa, nhất là giá các mặt hàng thiết yếu phục vụ người dân trong dịp Tết; kịp thời đưa tin các hoạt động của cấp ủy, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội các cấp, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong việc thực hiện các hoạt động nhân đạo, từ thiện, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cho Nhân dân vui Xuân, đón Tết; kịp thời thông báo diễn biến thời tiết, cảnh báo thiên tai, tình hình dịch bệnh ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống; tình hình giao thông các ngày trước, trong và sau Tết.

16. Cục Quản lý Thị trường tỉnh - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh

Phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các đối tượng buôn lậu, vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc, vi phạm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, trong đó tập trung vào một số mặt hàng có nhu cầu cao trong dịp Tết như: rượu, bia, thuốc lá, thực phẩm; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi gian lận trong đo lường, đóng gói, tăng giá bất hợp lý để thu lợi bất chính, gây mất ổn định thị trường.

17. Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn

Chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện tốt công tác điều tiết, sắp xếp phương tiện chở hàng hoá xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh, không để xảy ra ùn tắc hàng hóa tại Quốc lộ 1A và khu vực cửa khẩu trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Có phương án, kế hoạch tổ chức Tết cho các lái xe, chủ hàng tại khu vực cửa khẩu trong trường hợp phải ở lại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh, không kịp trở về địa phương đón Tết Nguyên đán.

18. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị

a) Quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 26-CT/TW, ngày 23/11/2023 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Giáp Thìn năm 2024 và Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 15/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị này; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống; tạo điều kiện cho doanh nghiệp ổn định và duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, phấn đấu đạt mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra; kiểm tra, giám sát chặt chẽ, bảo đảm an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, phòng, chống các dịch bệnh; tổ chức, phân công trực Tết, bảo vệ an toàn cơ quan, đơn vị; chỉ đạo cơ quan, đơn vị, tổ chức và doanh nghiệp trên địa bàn chủ động bố trí kế hoạch sản xuất, kinh doanh, thực hiện nghiêm chế độ báo cáo và trực Tết để bảo đảm các hoạt động thông suốt trong dịp Tết Nguyên đán. Tăng cường quản lý các hoạt động lễ hội, vui Xuân, đón Tết, kỷ niệm ngày truyền thống, sinh hoạt tôn giáo… đúng quy định.

b) Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể các cấp, phát động các phong trào thi đua yêu nước thiết thực, hiệu quả nhằm đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, phấn đấu hoàn thành kế hoạch ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm 2024; tổ chức tốt việc thăm hỏi, chúc Tết thương binh, gia đình liệt sỹ, gia đình có công với nước, cán bộ lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh  hùng, nhân sĩ, trí thức, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, chức sắc tôn giáo tiêu biểu, các đơn vị lực lượng vũ trang, lực lượng thường trực làm nhiệm vụ trong ngày Tết, nhất là ở khu vực biên giới, vùng khó khăn, gia đình thiệt hại do thiên tai. Thực hiện tốt chính sách an sinh, xã hội, phát huy truyền thống đại đoàn kết, tinh thần “tương thân, tương ái” của dân tộc, chăm lo đời sống về vật chất và tinh thần của Nhân dân, bảo đảm mọi người đều có điều kiện vui Xuân, đón Tết; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng người dân thiếu đói, không có chỗ ở trong dịp Tết.

c) Tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè, hành lang an toàn giao thông, nhất là tại khu vực trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, điểm dừng đỗ xe, khu vui chơi, giải trí; thực hiện tốt công tác thu gom, xử lý rác thải, đảm bảo môi trường xanh, sạch, đẹp trong những ngày Tết.

d) Tổ chức tổng kết năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 đảm bảo tiết kiệm, tránh hình thức, thành phần gọn nhẹ, tập trung vào các vấn đề trọng  tâm, thiết thực, nhất là các biện pháp, giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2024. Thực hiện nghiêm việc không tổ chức đi thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp; dành thời gian nghỉ Tết chủ yếu cho gia đình, người thân; nghiêm cấm biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức; không đi đền, chùa, lễ                   hội trong giờ hành chính nếu không được phân công; không tham gia các hoạt động mê tín dị đoan; không sử dụng ngân sách nhà nước, phương tiện, tài sản công trái quy định.

đ) Ngay sau kỳ nghỉ Tết, các cơ quan, đơn vị khẩn trương tập trung giải quyết, xử lý công việc, không để chậm trễ gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và giao dịch của Nhân dân.

e) Phát động sâu rộng phong trào Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ  năm 2024 gắn với Đề án trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025 theo Quyết định số 524/QĐ-TTg ngày 01/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch trồng cây xanh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2021 - 2025 của UBND tỉnh, bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Phát động các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân với các nội dung, hình thức phù hợp, tạo khí thế sôi nổi mừng Đảng, mừng Xuân, phấn đấu đạt thành tích cao trong thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 ngay từ những ngày đầu, tháng đầu, quý đầu của năm.

Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính, triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2024

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính, triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2024 (Kế hoạch số 02/KH-UBND, ngày 05/01/2024).

Mục đích: tổ chức triển khai, thực hiện đầy đủ, kịp thời và hiệu quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), cải cách TTHC, cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh.

Nội dung thực hiện: xây dựng văn bản triển khai, thực hiện công tác kiểm soát TTHC và thực hiện Đề án cải cách TTHC tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh; bảo đảm chất lượng xây dựng, đánh giá tác động TTHC trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; công bố, công khai TTHC; xây dựng, phê duyệt quy trình nội bộ theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; rà soát quy định, TTHC theo Nghị định số 63/2010/NĐ-CP; rà soát, hoàn thành phê duyệt phương án đơn giản hoá TTHC nội bộ trong cơ quan hành chính nhà nước; tổ chức thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; nâng cao chất lượng giải quyết TTHC, đẩy mạnh thực hiện TTHC trên môi trường điện tử; thực hiện công tác truyền thông phục vụ kiểm soát TTHC;…

Giao Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc triển khai việc thực hiện Kế hoạch này./.

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết