Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Lạng Sơn

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Lãnh đạo UBND tỉnh kiểm tra tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 95-NQ/TU, ngày 20/9/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại huyện Lộc Bình, Đình Lập

Ngày 11/6/2024, Đoàn kiểm tra của tỉnh do đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn đã đi kiểm tra tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 95-NQ/TU, ngày 20/9/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về cải tạo rừng sản xuất là rừng tự nhiên không có khả năng tự phục hồi để phát triển kinh tế lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2022 - 2030 tại huyện Lộc Bình và huyện Đình Lập.

Lãnh đạo UBND xã Ái Quốc, huyện Lộc Bình phát biểu những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện Nghị quyết 95-NQ/TU trên địa bàn xã

Đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi kiểm tra huyện Lộc Bình

Theo báo cáo tại buổi kiểm tra, năm 2023, tổng diện tích có rừng của huyện Lộc Bình là trên 67.200 ha. Tổng diện tích rừng sản xuất là rừng tự nhiên là 3.556,12 ha (chiếm 6,19 % diện tích rừng sản xuất). Trong đó, có 1.301,07 ha rừng tự nhiên núi đất không có khả năng tự phục hồi, 29,21 ha rừng tự nhiên núi đá không có khả năng tự phục hồi. Để thực hiện Nghị quyết, huyện đã ban hành kế hoạch, văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Nghị quyết. Kết quả, năm 2023, UBND huyện đã nhận được 07 hồ sơ xin cải tạo rừng tự nhiên không có khả năng tự phục hồi với tổng diện tích xin cải tạo là 16,2 ha. Qua quá trình thẩm định, 06 hồ sơ không đủ điều kiện phê duyệt, do không đáp ứng được các điều kiện quy định để được cải tạo rừng. Năm 2024, huyện chưa có hồ sơ phát sinh.

Đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi kiểm tra huyện Đình Lập

Đối với huyện Đình Lập, năm 2023, tổng diện tích rừng tự nhiên của huyện là trên 20.015,99 ha. Tổng diện tích rừng sản xuất là rừng tự nhiên là 10.436,27 ha, trong đó, có 892,73 ha rừng tự nhiên không có khả năng tự phục hồi. Thực hiện Nghị quyết số 95-NQ/TU, huyện đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện, tổ chức tuyên truyền lồng ghép tại các cuộc họp thôn được gần 50 cuộc với trên 1.300 lượt người nghe. Trong quá trình thực hiện, huyện đã chỉ đạo Hạt Kiểm lâm huyện hướng dẫn quy trình lập hồ sơ cải tạo rừng tự nhiên cho các chủ rừng, cá nhân có nhu cầu. Đến nay, trên địa bàn huyện chưa phát sinh hồ sơ đề nghị cải tạo rừng sản xuất là rừng tự nhiên không có khả năng tự phục hồi theo Nghị quyết 95-NQ/TU.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng trong công tác chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết 95-NQ/TU của 02 huyện. Đồng thời, chỉ ra một số hạn chế của cấp ủy chính quyền 02 huyện trong thực hiện Nghị quyết như công tác tuyên truyền chưa chưa thật sự hiệu quả, công tác kiểm tra, giám sát chưa được quan tâm đúng mức… Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí đề nghị cấp uỷ, chính quyền 02 huyện cần tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, xác định rõ công tác quản lý, bảo vệ rừng là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, là nhiệm vụ quan trọng, xuyên suốt; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành về mục đích, ý nghĩa của Nghị quyết nhằm tạo sự thống nhất, đồng thuận trong tổ chức triển khai thực hiện; rà soát việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; khẩn trương xây dựng kế hoạch giao rừng, cho thuê rừng đối với những diện tích chưa giao, chưa cho thuê đảm bảo theo quy định của pháp luật; đồng thời, chỉ đạo tổ chức sơ kết 02 năm thực hiện Nghị quyết 95-NQ/TU, để từ đó có cơ sở tham mưu, đề xuất chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết trong thời gian tới.

Trước đó, Đoàn kiểm tra đã đi kiểm tra thực tế tại xã Ái Quốc, huyện Lộc Bình./.

Bích Diệp


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết