Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Lạng Sơn

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Họp xem xét tiến độ thực hiện công tác tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Lạng Sơn lần thứ IV, năm 2024

Chiều 14/5, đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Lạng Sơn lần thứ IV, năm 2024 (gọi tắt là Đại hội) đã chủ trì cuộc họp xem xét tiến độ thực hiện công tác tổ chức Đại hội cấp tỉnh, cấp huyện.

 

Quang cảnh cuộc họp

 

Cùng dự họp có đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan thành viên Ban Chỉ đạo Đại hội.

 

Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh báo cáo tiến độ công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội

 

Tại cuộc họp, lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh (cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Đại hội) đã báo cáo về tiến độ thực hiện công tác tổ chức Đại hội cấp tỉnh, cấp huyện. Theo đó, để đảm bảo tiến độ tổ chức Đại hội, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành các văn bản liên quan về tổ chức Đại hội như Chỉ thị số 28-CT/TU ngày 12/3/2024 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn về tổ chức Đại hội; thành lập Ban Chỉ đạo Đại hội; thành lập Ban Tổ chức và Tiểu ban giúp việc Đại hội, phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Đại hội; xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội... Tại cấp huyện cùng đã ban hành các Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức và các Tiểu ban giúp việc Đại hội, hướng dẫn khen thưởng, phân bổ đại biểu dự Đại hội…

 

Đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy đóng góp ý kiến cho dự thảo Hướng dẫn tổ chức Đại hội

 

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo Hướng dẫn một số nội dung tổ chức Đại hội, tập trung về các nội dung như: chương trình, kịch bản tổ chức Đại hội, phân bổ số lượng đại biểu dự Đại hội các huyện, thành phố, chọn cử đại biểu cấp huyện dự Đại hội cấp tỉnh, công tác thi đua, khen thưởng, dự thảo văn kiện, dự thảo báo cáo chính trị, quyết tâm thư Đại hội, kinh phí tổ chức, công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội, chương trình nghệ thuật khai mạc, chào mừng, tọa đàm giao lưu tại Đại hội, trang trí khánh tiết…

 

Đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận cuộc họp

 

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá, đến thời điểm này, Ban Chỉ đạo đã ban hành đầy đủ các văn bản chỉ đạo, các nội dung chuẩn bị cho Đại hội cơ bản bảo đảm theo tiến độ đề ra. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện còn có một số hạn chế, vướng mắc phát sinh về kinh phí, nội dung hướng dẫn còn chưa cụ thể, chi tiết… Để thực hiện tốt các nội dung cho tổ chức Đại hội, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất ban hành hướng dẫn một số nội dung đối với Đại hội cấp huyện, trong đó xác định kịch bản mẫu, chi tiết trên cơ sở đó các huyện, thành phố thực hiện thống nhất, bảo đảm chương trình thực hiện được chu đáo, hiệu quả, xây dựng ban hành đề cương báo cáo chính trị, quyết tâm thư của Đại hội cấp huyện… Về chương trình Đại hội, cần rà soát các nội dung còn chưa rõ để bổ sung, chỉnh sửa, thống nhất chọn cử đại biểu dự Đại hội cấp tỉnh, giao Sở Tài chính ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể về định mức chi cho Đại hội, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về kinh phí cho việc tổ chức Đại hội. Thống nhất phân bổ số lượng đại biểu dự đại hội cấp tỉnh, cấp huyện đảm bảo theo đúng hướng dẫn tại Công văn số 1302/UBDT-DTTS, ngày 27/7/2023 của Ủy ban Dân tộc. Đồng chí yêu cầu, Ban Dân tộc chủ động rà soát lại các nội dung, trách nhiệm của Ban Chỉ đạo và các Tiển ban, đôn đốc các thành viên triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo phân công, rà soát, hoàn thiện đề cương Báo cáo chính trị, đồng thời, nâng cao tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu kỹ lưỡng các ý kiến đóng góp hoàn thiện các nội dung, báo cáo tiến độ, dự thảo hướng dẫn, trình Trưởng Ban Chỉ đạo trong ngày 17/5/2024…/.

 

Khánh Ly

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Tin nổi bật