A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đoàn giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm việc với UBND tỉnh

 Ngày 23/2/2024, Đoàn giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh do đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn làm việc với UBND tỉnh giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018 – 2023. Làm việc với đoàn có đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành có liên quan.

 

Toàn cảnh buổi làm việc

 

Theo báo cáo, giai đoạn 2018 – 2023, UBND tỉnh đã bám sát nội dung các nghị quyết, kế hoạch của Trung ương, kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập (ĐVSNCL) để triển khai thực hiện với quyết tâm cao, tích cực, chủ động, thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, có lộ trình phù hợp và đã đạt được một số kết quả nhất định, đảm bảo tiến độ đề ra. Theo đó, đã thực hiện sắp xếp, sáp nhập giảm 117 ĐVSNCL so với năm 2015; thực hiện tinh giản biên chế đối với 1.392 đối tượng là viên chức trong các ĐVSNCL trên địa bàn tỉnh. Việc sắp xếp tổ chức bộ máy đã được thực hiện nghiêm túc; sau sắp xếp, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các ĐVSNCL được thực hiện theo đúng hướng dẫn của bộ, ngành trung ương, tổ chức bộ máy cơ bản đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã trao đổi làm rõ thêm một số vấn đề về hiệu quả sau khi sắp xếp ĐVSNCL; phương án sắp xếp tài sản công, các khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện; vấn đề tinh giản biên chế, tự chủ của các ĐVSNCL; việc chuyển đổi các ĐVSNCL thành công ty cổ phần;…

 

Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

 

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh, thời gian qua việc thực hiện sắp xếp các ĐVSNCL được UBND tỉnh chỉ đạo triển khai nghiêm túc và đã phát huy được hiệu quả. Thời gian tới, UBND tỉnh tiếp tục tuyên truyền để nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận trong triển khai thực hiện; thực hiện việc sắp xếp phù hợp với yêu cầu thực tiễn; tiếp tục xem xét, thực hiện chuyển đổi ĐVSNCL thành công ty cổ phần. Đồng chí cũng mong muốn Đoàn giám sát quan tâm kiến nghị với các cơ quan trung ương về những khó khăn, vướng mắc của tỉnh trong quá trình triển khai thực hiện, bảo đảm thực hiện việc sắp xếp, tinh giản theo đúng quy định và phát huy được hiệu quả hoạt động của các ĐVSNCL.

 

Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu kết luận

 

Phát biểu kết luận buổi giám sát, đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đánh giá cao kết quả đã đạt được và chia sẻ với những khó khăn của tỉnh; đối với những kiến nghị, đề xuất của UBND tỉnh, Đoàn giám sát sẽ rà soát, tổng hợp chuyển ý kiến đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Đồng chí cũng đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cấp, ngành rà soát, khắc phục các khó khăn, có kế hoạch, lộ trình cụ thể để thực hiện sắp xếp các ĐVSNCL, trong đó lưu ý đến cơ cẩu tổ chức bộ máy, tuyển dụng viên chức; các cơ quan chuyên môn tiếp tục tham mưu UBND tỉnh thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về sắp xếp các ĐVSNCL. Đối với các ĐVSNCL tự chủ về tài chính cần tiếp tục phát huy hơn nữa nhận thức, khắc phục khó khăn, có giải pháp, lộ trình thực hiện cụ thể. UBND tỉnh có cơ chế để khích lệ, động viên, nhân rộng các mô hình tiêu biểu, tuyên dương các tập thể, cá nhân thực hiện tốt, đồng thời xem xét trách nhiệm vai trò nêu gương đối với các cá nhân, đơn vị thực hiện không tốt cơ chế này.

 

Thùy Linh


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết