Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Lạng Sơn

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chỉ đạo thực hiện dự án Khu trung chuyển hàng hóa thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có ý kiến chỉ đạo về việc thực hiện dự án Khu trung chuyển (KTC) hàng hóa thuộc Khu kinh tế cửa khẩu (KTCK) Đồng Đăng - Lạng Sơn, tại Công văn số 412/UBND-KT, ngày 12/4/2023.

Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tình hình thực hiện tiến độ DA KTC hàng hóa

Theo đó, yêu cầu Ban Quản lý KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn, Công ty Cổ phần KTC Lạng Sơn nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc theo dõi, đôn đốc, tổ chức triển khai thực hiện dự án (DA) không bảo đảm tiến độ, thời gian hoàn thành. Giao các Sở Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn UBND huyện Cao Lộc thực hiện các thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trong phạm vi DA; hướng dẫn, đôn đốc nhà đầu tư thực hiện các thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng rừng theo quy định, lưu ý khuyến cáo về tính khả thi, phù hợp với quy định pháp luật trong việc đề xuất chuyển đổi diện tích rừng tự nhiên thuộc DA. Chủ động thực hiện trình tự, thủ tục điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng trong phạm vi DA theo quy định của pháp luật. UBND huyện Cao Lộc đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng để triển khai thực hiện DA.

Yêu cầu Công ty Cổ phần KTC Lạng Sơn tiếp tục phối hợp chặt chẽ với UBND huyện Cao Lộc và các sở, ngành có liên quan tăng cường tập trung nguồn lực, khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện DA trong thời gian tới, nghiên cứu kỹ lưỡng các khuyến cáo, hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, thường xuyên báo cáo, trao đổi để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện DA, thực hiện các thủ tục, hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đảm bảo tuân thủ theo quy định./.

Khánh Ly


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết