Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Lạng Sơn

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường bảo đảm an toàn thông tin mạng

UBND tỉnh ban hành Công văn chỉ đạo tăng cường bảo đảm an toàn thông tin mạng (Công văn số 481/UBND-KGVX, ngày 15/4/2024).

 

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố trực tiếp chỉ đạo và phụ trách công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng, chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh nếu để hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý không bảo đảm an toàn thông tin mạng, để xảy ra sự cố nghiêm trọng. Thực hiện nghiêm thời hạn hoàn thành phê duyệt hồ sơ đề xuất cấp độ an toàn cho 100% hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý, thực hiện và triển khai đầy đủ phương án bảo đảm an toàn thông tin theo hồ sơ đề xuất cấp độ được phê duyệt như chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 23/02/2024.

Sử dụng thường xuyên các nền tảng hỗ trợ bảo đảm an toàn thông tin do Bộ Thông tin và Truyền thông cung cấp để nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý và thực thi pháp luật về an toàn thông tin mạng. Bố trí hạng mục về an toàn thông tin khi xây dựng, triển khai kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin hằng năm, giai đoạn 05 năm và các dự án công nghệ thông tin;…

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh hướng dẫn các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc triển khai thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn thông tin mạng.

Khánh Ly


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết